A' socianiánusok eredetéről, Magyar Országban volt ecclesiájokról corvina logo

Szerző: Jankovich Miklós
Cím: A' socianiánusok eredetéről, Magyar Országban volt ecclesiájokról
Alcím: különössen pétsi prédicatorjok' Válaszúti Györgynek kewi Skaricza Máthéval 1588. eszt. tartott disputatiojárol értekezik W. J. M.
Megjelenési adatok: petrózai Trattner J. M. és Károlyi betűjivel, Pest, 1829.

coverimage Hazánknak Vallásbéli Története áltáljában értvén annyira parragon hagyatott, hogy sem egyik sem másik vallásbeli Felekezetnek még tökéletes Egyházi Históriája nincsen. Római Catholica vallásbelieknek szorgalma leginkább tárgyúl vette székes Püspökök életének leírását: Károlyi’, Smid’, Desericzky’, Gánóczy’, Pray’, Koller’, Szeredai, és Rókának, tudományos ’s költséges szorgalmai örökké virító koszorút érdemlettek — De magának a’ Keresztény vallásnak hajdani szokásábúl (Ritus) Romai Deákra Hazánkban lött általváltozása — Egyházi Gyűlések, Érsekek, és Püspökök által Kormányozása a’ Szerzetes Rendeknek példás élete, ’s munkássága által terjedése továbbá az idö folytával támadott sokféle Eretnekséggel való küszködése, visgáló szemünk előtt setétségbe’ borultan hagyatván, fel nem világosítatott. Görög, Oláh, Rácz, nem egyesült Vallásbéli Ecclesiáknak Hazánkban lévő kezdete, története, vagy állapotja iránt még bizonyos, és nyomtatott Tudósításunk nincsen. De a’ már most meg-egyesült Magyar Országi Orosz Ecclesiának régiebb Története is, mind eddig közre nem bocsátatott, holott régiségére nézve az elsöséget nekie engednünk kell; minthogy Hívei a’ Magyarok bé jövetele előtt már Hazánk békességes lakosai valának. Ágostai Valláson lévök legszorgalmatosabbak voltak Oskolai, és Egyházi Történeteiknek feljegyzésében, jeles Embereik örökösítésében oly annyira, hogy ez iránt irott, és ki nyomtatott számos munkáik egy jeles Könyvtárt formálni elegendők. De a’ millyen forró buzgósággal üzték volt dicsöséges igyekezetüket múlt XVIII. Század’ közepettéig olly hideg idegenséggel immár meg szűntek, elmaradtak folytatásában.
Kategóriák: Vallástudomány
Tárgyszavak: Unitárius, Egyháztörténet, Hitvita
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék