SUB PONDERE CRESCIT PALMA

Szerkesztők: Jávorszki Hunor Bendegúz; Kiss Mátyás; Várallai Luca
További szerzők: Mohay Ágoston; Hollósi Beatrix; Jávorszki Hunor Bendegúz; Kiss Mátyás; Várallai Luca; Kemény Bálint; Szentes Dalma; Breszkovics Botond; Cseh Balázs; D. Horváth Vanessza; Lászlóné Tavaszi Renáta; Martin Márton; Schubert Bálint
Cím: SUB PONDERE CRESCIT PALMA
Alcím: Tanulmányok az Óriás Nándor Szakkollégium fennállásának 10. évfordulójára
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Óriás Nándor Szakkollégium, Pécs, 2023. | ISBN: 978-963-626-210-5

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának szakkollégiuma, az Óriás Nándor Szakkollégium fennállásának 10 éves évfordulóját ünnepli. A 2013-ban létrehozott Szakkollégium egyedülálló szerepet tölt be a kar életében. Talán túlzás nélkül állítható, hogy a jogi kar legjelentősebb tehetséggondozó műhelye, ahol a szakkollégium tagjai megalapozhatják jövőbeli szakmai sikereiket, és befektethetnek a későbbi tudományos életükbe. Büszkén állíthatjuk azt is, hogy a hallgatók nem csak a tudományos életre koncentrálnak a Szakkollégiumban, hanem egy összetartó közösségben szerezhetnek pozitív közösségi élményeket. Jelen kötet célja, hogy méltó módon ünnepelje meg e szakmai műhely kerek évfordulóját. A kiadványban a szakkollégium jelenlegi tagjai mellett olyan, már végzett jogászok is jegyeznek publikációt, akik valaha szerves részei voltak a szakkollégium életének. A nyár elején a pécsi jogi karon került sor egy ünnepi konferenciára, amely szintén a kerek évfordulót volt hivatott megünnepelni. A konferencián előadó, ma is aktív szakkollégisták 1-1 méltán híres pécsi jogászprofesszor munkásságát dolgozták fel. Ennek fényében jelenik meg e kötetben tanulmány Vargha László, Óriás Nándor, Pap Tibor és Herczegh Géza munkásságáról. A szakkollégium alumni tagjai pedig olyan aktuális témákat dolgoztak fel a kötetben, mint az Európai Unió digitális működési rezilienciáról szóló rendelete, vagy az iszlám gazdasági jog. Ezek mellett olyan írások is helyet kaptak a kötetben, amelyek a fiatalkori állatkínzás kriminolóigiai vonatkozásait vizsgálják, vagy a bíróságokon megjelenő alternatív vitarendezés lehetőségeivel foglalkoznak. Ezenfelül készült tanulmány a kriptovaluták lefoglalásának jogszabályi hátteréről, illetve a iura novit curia elv esetleges reneszánszáról. Szeretnénk köszönetet mondani minden szerzőnek és lektornak, továbbá valamennyi jelenlegi és alumni tagnak, akik valamilyen formában hozzájárultak az Óriás Nándor Szakkollégium sikereihez az elmúlt tíz évben. Bízunk benne, hogy a kötet méltó módon állít emléket a Szakkollégium tizedik évfordulójának, és abban is, hogy még számos évfordulót ünnepelhetünk a Szakkollégium életében. (...) A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán hosszú ideig nem működött kari szervként funkcionáló szakkollégium. Létezett ugyan korábban egy – szintén Óriás Nándor nevét viselő – szervezet, amely egyesületi formában működött, ám ennek szervezeti értelemben nem volt köze a PTE ÁJK-hoz. Az egyesületi forma egyúttal a szervezet legnagyobb kihívásának is bizonyult, amit végül nem is tudott leküzdeni: a hallgatói tisztségviselők – mint egyesületi tagok – rendszeres és gyakori változása nem tudott szervezeti állandóságot és működési kontinuitást biztosítani, így az egyesület meg is szűnt. Amikor a PTE ÁJK Kari Tanácsa – Berke Gyula dékánsága alatt, Kocsis Miklós adjunktus és Rinfel János HÖT elnök felvetésére – 2012-ben úgy határozott, hogy a kar szerveként létrehoz egy szakkollégiumot, szintén Óriás Nándorról, az iskolateremtő római jogász professzorról nevezte azt el, tisztelegve Óriás kutatói és oktatói kvalitásai előtt.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Jogszabály, Tanulmány, Emlékkötet, Elemzés, Jogtudomány, Munkásság, Történet, Válogatás, Tiszteletadás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék