A makroökonómia alapvető elméletei corvina logo

Szerző: Oroszi Sándor
Cím: A makroökonómia alapvető elméletei
Sorozatcím: Soros György sorozat ; 5.
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992. | ISSN: 1215-7643 | ISBN: 963-641-294-4

coverimage E könyvet - a szerző reménye szerint - azok a gazdaság elméleti kérdései iránt érdeklődő, formálódó közgazdasági felfogással rendelkező olvasók forgathatják haszonnal, akik nem elégszenek meg a közgazdaságtan "uralkodó irányzata" elveinek és eszközeinek megismerésével, hanem igényt formálnak arra is, hogy elmélyüljenek a következő alapkérdésekben: — mely közgazdasági problematikák megoldására fogalmazódtak meg az egyes makroökonőmiai elméletek; — melyek az egyes teóriák legfontosabb posztulátumai — ama "uralkodó irányzata"-az alapvető elméletek szintézise /?/, konglomerátuma/?/-milyen elvek "feladását" követelte meg az egyes alapvető elméletek esetében, és főleg — a megváltozott feltételek között újratermelődő, illetve először megfogalmazódó gazdasági problémák mennyiben eredményezhetik egyik vagy másik reneszánszát, illetve mennyiben válthatnak ki struktúramódosulást az uralkodó irányzaton belül. A tárgyalásra kerülő három elmélet kiinduló posztulátomaiban, feltételrendszerében annyira jelentősek a különbségek, mindegyik annyira nagy súllyal jelenik meg a mai elméleti rendszerben és annyira meghatározó szerepet tölt/het/ be az elmélet továbbfejlődésében, hogy önálló feldolgozásuk nélkül csak leszűkített, bizonyos mértékig torzított kép alakulna ki a makroökonómiáról. A könyv szeretne túllépni saját korlátain. Szeretné felkelteni olvasóiban az érdeklődést a bemutatott elméletek közvetlen tanulmányozására, a jelen keretekbe nem illesztett teóriák elmélyült megismerésére, összességében csekély hozzájárulás kíván lenni az olvasó makroökonómiai szemléletmódja továbbfejlesztéséhez.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Makroökonómia
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék