A beruházások gazdaságtana corvina logo

Szerző: Ulbert József
Cím: A beruházások gazdaságtana
Sorozatcím: Soros György sorozat ; 4.
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992. | ISSN: 1215-7643 | ISBN: 963-641-291-X

coverimage A beruházási folyamat igen sokféle tevékenységkört ölel fel: a technikai, technológiai előkészítő és tervezői tevékenységtől kezdve a jogi, környezetvédelmi és szociális háttéren át egészen a gazdaságossági, finanszírozási vetületekig. A beruházással kapcsolatos vizsgálatainkat ez utóbbi tevékenységre szűkítjük le. A beruházások gazdaságosságának megítéléséhez szükséges módszereket, valamint a beruházások finanszírozásának lehetőségeit tárgyaljuk vállalati és befektetői szempontból. Nem tekintjük feladatunknak a beruházási témakör egyéb vetületeinek tisztázását. A beruházási projektek kiválasztása és az optimális beruházási program megvalósítását szolgáló kvantitatív kritériumokra és módszerekre koncentrálunk. | Ebben a fejezetben röviden áttekintjük a beruházásokkal és az amortizációval kapcsolatos elméleti alapokat, amelyeket szembesítünk a piacgazdasági illetve tervgazdasági gyakorlattal. E fejezet célja, hogy a beruházásokkal és az amortizációval kapcsolatos elméleti alapokat felfrissítsük, feltételezzük tehát ezek ismeretét, így a részletes kifejtésre nem vállalkozunk. A gyakorlati oldalról történő megközelítés során külön figyelmet szentelünk a hazai beruházás-alakulásnak, valamint az amortizáció egyre növekvő szerepének a beruházások finanszírozásában. A beruházáselmélet a tőke és az amortizáció elméletéből nőtt ki. A közgazdasági gondolkodók széles tábora foglalkozott ezzel a témával, melyet az igen rangos névsor is bizonyít: Schumpeter, Bőhm-Bawerk, Fisher, Hayek, Markowitz, Tobin. Munkájuk nyomán a beruházáselmélet a közgazdaságtan talán egyik legdinamikusabban fejlődőágává vált. A vállalati tőkegazdálkodással összeolvadva a beruházások finanszírozásával és ennek a vállalatra valamint a befektetőkre gyakorolt hatásával foglalkozik. Az állandó viták eredményeképpen szinte napról napra újabb koncepciók születnek, melyek egyre inkább a matematika felhasználására épülnek. Ezért szükséges egy alapozó pénzügymatematikai fejezet, mert enélkül a továbbiak megértése igen nagy nehézségeket okozhat az olvasó számára.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Bevándorlás, Migráció, Beruházás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék