Jahrbuch, 25 = jubileumi évkönyv, 25 corvina logo

Szerkesztők: Kurucz Rózsa ; Klein Ágnes ; Bús Imre
Cím: Jahrbuch, 25 = jubileumi évkönyv, 25
Alcím: NationalitätenkindergärtnerInnenausbildung in Seksard, 1985-2010 = Német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés Szekszárdon, 1985-2010
Fordító: Klein Ágnes
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd, 2010. | ISBN: 978-963-7305-35-1
Megjegyzés: Das Buch ist mit der Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Unterrichtswesen für die Gründung und Erhaltung von Fachrichtungen mit geringer Studentenzahl entstanden. / A kötet az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jött létre, a „kislétszámú szakok indításának és fenntartásának ellátására vonatkozó pályázat” felhasználásával készült.

coverimage An der Illyés Gyula Hochschulfakultät der Universität Pécs/Fünfkirchen und an ihrem Rechtsvorgänger, der Illyés Gyula Pädagogischen Hochschule, existiert seit 1985 die Ausbildung für das Fach deutsche Nationalitätenkindergärtnerin. Im Komitat Tolnau leben seit dem 18. Jahrhundert Einwohner mit deutscher Muttersprache, die aus ihrer Kultur vieles bis heute, trotz ihres schwierigen Minderheitendaseins, aufbewahren konnten. Die Weitervererbung dieser vielfältigen Kultur an die junge Generation steht im Interesse von uns allen. Der Träger der Kultur ist die Sprache. Leider, wird die deutsche Sprache von vielen, wie eine in der Schule gelernte Sprache gesprochen, die ehemalige Muttersprache ihrer Ahnen, die Mundart verlor dadurch ihre Authentizität. Eine Aufgabe der Ausbildung der Kindergärtnerinnen für die deutschsprachigen Nationalitätenkindergärten ist, die Mundart, oder einen Teil davon an die Kleinsten zurückzugeben, damit sie auch stolz auf das kulturelle Milieu sein können, aus dem sie entstammen. Immer mehr Leute fühlen sich mit dieser Kultur und dieser Sprache verbunden und es gibt eine reges Interesse für die kulturellen Beziehungen. Die Hochschulfakultät der Universität Pécs/Fünfkirchen trachtet danach, mit ihren deutschen Partnerinstitutionen und mit den Organisationen, Selbstverwaltungen der deutschen Minderheit in Ungarn, immer bessere Bedingungen für diese Bildung zu sichern, um auch dadurch die Jugendlichen zu motivieren, diese Berufung zu wählen. | A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán és jogelődjén az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán 1985 óta folyik német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés. Tolna megyében a XVIII. század óta élnek német anyanyelvű lakosok, akik kultúrájukból sok mindent megőriztek napjainkig az olykor nagyon nehéz kisebbségi létben is. Ennek a sokszínű kultúrának a továbbhagyományozása a mai fiatal generációra mindannyiunk érdeke. A kultúra hordozója a nyelv. Sajnos sokan már csak tanult idegen nyelvként beszélik őseik egykori anyanyelvét, elveszítve a tájszólás minden eredetiségét. A német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés feladata az is, hogy segítse ezt a nyelvet vagy annak töredékét visszaplántálni a legkisebbekbe, hogy azok büszkék legyenek arra a sokszínű kulturális közegre, amelyből nyelvük is származik. Egyre többen érzik magukénak ma már ezt a kultúrát, nyelvet, egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a kulturális kapcsolatok iránt. Az Illyés Gyula Főiskolai Kar arra törekszik, hogy németországi partnerintézményeivel és a magyarországi német kisebbségi szervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve minél jobb feltételeket biztosítson a képzéshez, ösztönözve a fiatalokat e szép, küldetéses pálya, hivatás vállalására.

Tartalomjegyzék