75 éve Pécsett corvina logo

Szerkesztők: Béli Gábor; Kajtár István
További szerző: Kengyel Miklós
Cím: 75 éve Pécsett
Megjelenési adatok: Dialóg Campus, Pécs, 1998.

coverimage A jubiláló Kar nevében köszöntőm az Olvasót és arra kérem, hogy ünnepeljen velünk. 1998. október közepén háromnapos rendezvénysorozattal emlékezünk meg a hetvenöt éves pécsi egyetemi jogászképzésről. A jubileumra, az ilyenkor szokásos „ünnepi tanulmányok" helyett, egy fényképekkel teli albumot készítettünk, bízva abban, hogy a múltunkat és jelenünket egyszerre bemutató kiadvány a hagyománytisztelő olvasók tetszését is megnyeri. Hetvenöt évvel ezelőtt, 1923. október 15-én „tanévnyitó ünnepi közgyűlést" tartottak az egyetem Rákóczi úti épületének aulájában. A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem négy kara közül három - a jog- és államtudományi kar, az orvostudományi kar, valamint a bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi kar - Pécsett kezdte meg a működését. Az aula folyosóján, ahol a rektorok arcképei történelmi hangulatot árasztanak, megsárgult fénykép őrzi az első egyetemi tanévnyitó emlékét. „A közgyűlés a szokásos tanévnyitó ünnepélyek keretét és jelentőségét messze túlszárnyalta. Hiszen az egyetem közel ötévi hontalanság után most jutott biztos révbe, a törvényhozás által kijelölt otthonába. Klebelsberg Kunó miniszter beszédében megemlítette, hogy vannak, kik sokallják a négy vidéki egyetemet, de hangsúlyozta, hogy igenis szükség van vidéki egyetemekre...Nem lehet mindent Budapestre bízni. Szükség van vidéken is művelődési gócpontokra. S az Erzsébet egyetem tanári karát olyannak ismeri, hogy meg van győződve róla, megfogják alkotni itt a Magyar Heidelberget." Sajnos a történelem, (ahogy azt a XX. században már megszoktuk) nem hagyott hosszú időt az egyetem zavartalan fejlődésére. A négy kar útjai hamarosan elváltak egymásról. 1951-től kezdve huszonöt éven át az - időközben Pécsi Tudományegyetemre átkeresztelt - intézménynek mindössze egyetlen kara maradt, a megszüntetéssel vagy intézetté átalakítással fenyegetett állam- és jogtudományi kar.
Kategóriák: Egyetemtörténet, Jogtudomány
Tárgyszavak: Jubileum
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék