Az orgonáról

Szerző: K. Dedinszky Izabella
Cím: Az orgonáról
Alcím: Esztétikai tanulmány
Sorozatcím: Dolgozatok a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Semináriumából; 49.
Megjelenési adatok: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 1942.

coverimage Ha az orgonának eredetét keressük, jó messzire kell visszapillantanunk, arra az időre, amikor még a kétágú pánsíp és a duda fontos szerepet vivő hangszerek voltak. Ezeknek az egyesítéséből keletkezett az orgona. Az egyesítés pontos idejét nem tudjuk, annyi azonban tény, hogy a rómaiaknak már volt hét sípból álló, szélnyomásra működő orgonájuk, mint azt egykorú rajzok bizonyítják. A víziorgonáknál is — aminő a nemrég Aquincumban kiásott példány — légpumpát használtak, a víznyomás csak arra szolgált, hogy a légnyomást egyenletessé tegye. Ezt a rendszert csakhamar háttérbe szorította a pneumatikus rendszer, amelynél a szelet férfiak által taposott kovácsfújtatók szolgáltatták. A régi orgonákat palotákban használták szólójátékra és ének, vagy hangszerek kíséretére. A víziorgonákat Konstantinápolyban egészen 1453-ig használták, nyugaton viszont használatuk a népvándorlás korában megszakad s csak a VIII. században indul meg újra, amidőn V. Konstantin bizánci császár küldött egy ólomsípokkal bíró és légnyomással működő orgonát ajándékba Kis Pipin frank királynak. Nagy Károly császár e Konstantin-féle orgona mintájára rendel magának egy orgonát Aachenben, 812-ben. VIII. János pápa 880-ban orgonát és játékost Németországból hozatott. A hangszer neve a görög tyyavov szóból származik, mely eszközt, szerszámot, hangszert jelent, ami azt is bizonyíthatja, hogy már Görögország fénykorában létezett, viszont, mivel latinul organum-nak hívják, mely szó nem egyéb a görög szó latinizált alakjánál, akkor is keletkezhetett, amikor a rómaiak legyőzték a görögöket és sok görög tudós és művész került Rómába. Nagyobbára barátok foglalkoztak ebben az időben orgonaépítéssel, így II. Sylvester pápa is, mielőtt magas méltóságát elérte.
Kategóriák: Előadóművészet, Ének, zene
Tárgyszavak: Orgona, Hangszer
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Tartalom/Impresszum
I. Történeti rész
[3]-31
   1. Az orgona rövid története
[3]-17
      A víziorgona
[3]
      A portativ
4-5
      Regiszteres és pedálos orgonák
5-7
      Gotikus orgonák
7
      A reneszánsz orgona
7-8
      A barokk orgona
9-11
      Korai romantikus orgona
12-13
      Zenekari orgona
13-15
      Multiplex orgona
16-17
   2. Az orgonazene rövid története
17-31
      Németország
23-25
      Franciaország
25-26
      Spanyolország
26
      Hollandia
26
      Anglia
26-28
      Legújabb kor
28-29
      Orgonakoncertek
30-31
II. Hangtani rész
[32]-35
   Hangerő
[32]
   Hangmagasság
[32]-33
   Hangfejek
33-35
III. Játékmód az orgonán
[36]-38
IV. Zeneköltés orgonára
[39]-41
V. Az orgona esztétikai jellemzése
[42]-69
   1. Az orgonajáték művészi eszközei
43-47
   2. Az orgonajáték stílusa
47-55
   3. Az orgonazene hatásai
56-69
Függelék
[70]-79
   Az orgona templomi alkalmazásai
[70]-79
Irodalom
Kolofon/Hátsó borító