I. A nevelés feladatai corvina logo

Szerző: Kármán Mór [Kleinmann Mór]
Cím: I. A nevelés feladatai
Alcím: II. Adalékok a gymnasiumi oktatás elméletéhez
Megjelenési adatok: Eggenberger-féle Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1914.

coverimage A közölt két dolgozat különlenyomata szakférfiak kívánságára készüli; egyrészt tanárjelöltek számára igen alkalmas alapnak tekinthetők az egyetemi előadások mellett a paedagogiai vizsgálatra való előkészítésben, — másrészt tanítással foglalkozók egyáltalában a bennök foglalt elmélkedéseket kiinduló pontul tekinthetik gyakorlati munkásságuk elvi rendjének átgondolására és berendezésére. „A nevelés feladatai“ című első dolgozatról Alexander Bernát, Kármán Mór tevékenységét általánosan méltató tanulmányában (Budapesti Szemle, 1914 januári füzet) ekként ítélkezik: „Ez vázlata egy egész paedagogiának, nem egészen negyven lap, de mintaszerű a maga nemében. Philosophiai fő irta, de hatalmas munkatársa gyakorlati paedagogus volt, ki mindenütt az eleven tapasztalatból merített. Kívánatos volna, hogy külön is kiadassák és minden iskolaember számára könnyen hozzáférhető legyen. Először beszél a nevelés feladatairól általában, azután sorra veszi a testi nevelés feladatait, az erkölcsi nevelés feladatait, az oktatás feladatait. Rendkívül körültekintő minden részben, a fődolgokat plasztikusan kidolgozva, igen tanulságos részleteket ad mindenből. Itt Kármán igen jó, világos és a kifejezést biztosan megválasztó írónak is bizonyul. Vademecumja lehet minden tanító embernek. így csak az tud összefoglalni, a ki a teljes világosság magaslatán áll és gondolatait a kathedrán sokszor formuJázta“. — A másodikról pedig ezeket irja: „A legnagyobb munka ebben a kötetben a fölötte becses Adalékok a gymn. okt. elméletéhez, melyet Waldapfel János, Kármán derék, kiváló tanítványa szerető gonddal megszerkesztett; ez egészen a gyakorló iskola munkásságából nőtt ki. Áldott talaj az, melyből ilyenek fakadnak“. Uj közrebocsátásuk által azt hisszük, jó szolgálatot teszünk a paedagogiai tudomány és köznevelésünk ügyének.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tanterv, Nevelés és oktatás, Neveléselmélet, Pedagógia, Módszertan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék