Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába corvina logo

Szerző: Kéri Katalin
Cím: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába
Sorozatcím: Kutatás-módszertani kiskönyvtár ; 2
Megjelenési adatok: Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001. | ISSN: 1587-4494 | ISBN: 963-162-780-2

coverimage A Kutatás-módszertani kiskönyvtár című sorozatnak ez a kötete régi adósságot törleszt, mivel eddig nem volt olyan magyar nyelvű kézikönyv, mely az érdeklődőt eligazította volna a neveléstörténeti kutatások módszertani kérdéseiben. A szerző közérthető megfogalmazásban mutatja be a szinkrón és diakrón megközelítés lehetőségeit, példákkal illusztrálja a neveléstörténeti kutatások egyes szakaszait, áttekintést ad korunk új módszereiről és témáiról, valamint a legújabb nyomtatott és elektronikus publikációkról. A kötet hasznos segítséget nyújt a pedagógia és tanár szakos hallgatóknak szakdolgozatuk elkészítéséhez, meríthetnek belőle a doktori képzésben részt vevők és mások is, akik történeti-neveléstörténeti kutatásokkal foglalkoznak. Kéri Katalin a Pécsi Tudományegyetem oktatója, az MTA Neveléstörténeti albizottságának tagja. Történész, neveléstörténész; főbb kutatási területei a magyar és az egyetemes nőnevelés, a középkori iszlám világ nevelés- és művelődéstörténete. | A gazdag szakirodalmat felhasználó, viszonylag szerény terjedelmű könyv elsősorban az elméleti és fogalmi alapokat tárgyalja, különös tekintettel a neveléstörténeti kutatások folyamatára. Ebből is külön kiemelésre érdemesek a forráskritikával, a történeti szintézissel és expozícióval foglakozó részek. Önálló részben szerepel az iskolatörténet-írás, mely az egyik igen gyakori téma a pedagógusok neveléstörténeti kutatásaiban. Sok érdekes ötletet meríthetnek az olvasók az Új témák és módszerek c. fejezetből. Két hasznos melléklet foglalja össze a kutatásban használható folyóiratokat, illetve internetes forrásokat.
Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem
Tárgyszavak: Neveléstörténet, Pedagógiai kutatás, Neveléstörténeti kutatás, Kutatásmódszertan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék