Szervezeti viselkedés corvina logo

Szerző: Vitai Zsuzsanna
Cím: Szervezeti viselkedés
Megjelenési adatok: Pearson, Harlow, 2013. | ISBN: 978-1-78273-830-5

coverimage Szinte látom a fejcsóválást, „ha a szerző képes volt több, mint 500 oldalt összeírni, miért nem tudta elmondani mindazt, amit fontosnak gondol?” Valóban, ez a tankönyv némileg terjedelmesre sikeredett, ezért azt a tanácsot kaptam, hogy újak hozzá használati utasítást, hogyan kell használni. A tankönyv elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara mesterképzésben résztvevő hallgatói számára készült, de nem kizárólag csak rájuk gondoltam a munka során. A szervezeti viselkedés olyan tantárgy, amely kicsit „öszvér” jellegűnek tűnik, mivel több tudományág is szolgáltat hozzá anyagot, így igen sok olyan ismeretet is tartalmaz, mint például az általános menedzsment könyvek. Hasonlót, de nem ugyanolyat! A szervezeti viselkedés esetén a hangsúlyok egyértelműen a szervezet egy bizonyos szereplőjén vannak: az emberen. Éppen ezért nemcsak a mesterképzés hallgatói használhatják, de a gyakorló szakember - üzletember - számára is készült, egyes részei hosszabbak is - szándékosan - ahol úgy gondoltam, a gyakorlat hasznosíthatja a szélesebb körű ismereteket. A könyvet azzal a szándékkal is készítettem, hogy az egyes fejezeteket, ha szükséges, önmagukban is lehessen használni. Igyekeztem választási lehetőséget biztosítani a könyv oktatójának is, és a hallgatóknak is, lehet belőle annyit használni, amennyire szükségük van. Amikor a könyv készült, több célom is volt vele, az egyik legfontosabb az ismeretek átadásán kívül az, hogy más legyen, mint a szokásos magyar nyelvű tankönyvek. Nem mintha azok nem volnának jók, vagy jól használhatók, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy érdemes lenne bemutatni egy újfajta tankönyvírási és oktatási stílust. Ez a stílus igazából csak Magyarországon kevéssé ismert, ez az angolszász- leginkább amerikai oktatási és tankönyvírási stílus. Itt, noha nagy hangsúlyt helyeznek a színvonalas tudományos tartalom bemutatására, arra is nagyon figyelnek, hogy mindezt könnyedén, a mindennapok nyelvén mutassák be. Sokat hallunk arról, hogy a „mai fiatalok” mások, mint a szüleik generációja volt, sokan panaszkodnak a „digitális nemzedék” szokásaira és tanulási magatartására. Kétségtelen, hogy a tanulás eszközei megváltoztak, a technológia fejlődésével a tananyagot egy akkora eszközben lehet tárolni, amekkora elfér az ember tenyerén, és egészen másféle hozzáállást igényel az ilyen eszköz, mint a könyv. A hallgató másként is olvas, nem gondolnám, hogy keveset, csak máshol, mint a szülei - az Interneten. Az ilyen információ töredezett, rövid koncentrációt igényel, csapongó, és ehhez vannak szokva a diákok, már kicsi koruktól fogva. John Schermerhorn professzor tanácsolta, hogy ha egyáltalán rászánom magamat a könyvírásra, mindig gondoljam az asztal másik oldalára a hallgatót, és neki meséljek. Ezért is írtam a könyvet egyszerű nyelvezettel, és igyekeztem mindennapi példákkal, és ahol a szerzői jogok lehetővé tették sok képpel és ábrával színesíteni, hátha ezzel könnyebben felkeltem a diákok, de egyáltalán, az olvasó érdeklődését. Igyekeztem az ismeretszerzés logikáját belevinni a szerkezetbe, legalább is, ahogyan én látom, ezért kezdődik minden fejezet kérdéssel, és azért egyszerűek és mindennapiak a példák. Úgy gondolom, hogy az olvasó könnyebben fog emlékezni rájuk, és egyúttal az illusztrált fogalmakra is.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
A kiadóról
Címlap
Impresszum
Tartalom
V-VII
Előszó
VIII-X
1 Bevezetés a szervezeti viselkedés tudományába
1-12
   I A szervezet, a viselkedés környezete - definíciók
1-5
   II A szervezeti viselkedés meghatározása és elkülönítése a menedzsmenttől
6-9
   III A szervezeti viselkedés tudományának egyedi jellegzetességei
9-12
2 A személyiség
13-41
   I Külső megjelenés, alkati jegyek
14-15
   II A személyiség
15-16
   III A személyiséget leíró elméletekről
17-33
   IV Tulajdonságok, amelyeknek lényeges hatása van a szervezetben dolgozók viselkedésére ˙Robbins, Judge, 2007 alapján)
33-35
   V Nem európai személyiség elméletek
35-36
   VI John Holland - a személyiség és a foglalkozás összhangja
36-38
   VII A személyiség mérése
38-41
3 Értékek és attitűdök (beállítottságok), érzelmek a szervezetben
43-66
   I A pszichológiai szerződés
43-44
   II Értékek
45-51
   III Attitűdök (vagy beállítottságok)
51-58
   IV Érzelmek a szervezetben
58-66
4 Az észlelés
67-85
   I Az észlelés oka
67
   II Az észlelés folyamata
67-73
   III Az észlelésre ható tényezők
74-77
   IV Torzítások és hibák az észlelésben
77-80
   V Attribúció elmélet
80-82
   VI Az észlelés néhány fontosabb alkalmazása a szervezetben
82-83
   VII Hogyan észleljük az embereket? Hibák és megelőzésük
84-85
5. A tanulás
87-115
   I Mi a tanulás?
87-88
   II Metodológiai alapok
89-91
   III Tanulás elméletek - a gondolkodás iskolája
91-107
   IV David Kolb tanulási stílusai
107-112
   V A tanuló szervezet - tanulás magasabb szinteken
113-115
6 Motiváció - elméletek
117-151
   I A motivációról általában
117-120
   II A motiváció néhány tartalom-elmélete
120-129
   III A motiváció néhány folyamat-elmélete
130-146
   IV Motiváció elméletek nemzetközi összehasonlításban
146-151
7. Motiváció - gyakorlati alkalmazások
153-173
   I A munkavégzés megszervezése, mint a motiválás eszköze
153-161
   II A munka értékelése, mint a motiválás eszköze
161-164
   III A munka ellenértéke, mint a motiválás eszköze
164-167
   IV Nem pénzben kifejezett jutalom - elismerés
167-168
   V Nem pénzben kifejezett jutalom - a dolgozók bevonása a vállalati döntéshozatalba, és a dolgozók felhatalmazása
168-169
   VI Felhatalmazás - empowerment
169-173
8 A stressz
175-197
   I A stressz meghatározása
175-177
   II A stressz modellje
178-191
   III A stressz kezelése
191-195
   IV A stressz következményeinek kezelése
195-197
9 A csoport, annak keletkezése és szerkezete
199-220
   I A csoport keletkezése
199-202
   II A csoport kialakulásának folyamata
202-205
   III A csoport szerkezete
205-214
   IV A csoport és a team
214-220
10 A csoport hatása az egyén viselkedésére
221-244
   I Az egyén és a csoport
221-228
   11 A csoport hatása az egyén viselkedési normáira
228-238
   III Ha a szerep átveszi a hatalmat - Philip Zimbardo börtönkísérlete
238-241
   IV Az egyéniség elvesztése (deindividuation)
241-243
   V A csoport hatása az egyénre: összefoglalás
243-244
11 Kommunikáció
245-273
   I A kommunikáció: definíciók és funkciók
245-247
   II A kommunikáció modelljei
247-250
   III A kommunikáció jellegzetességei és korlátozó tényezői
251-257
   IV A nem verbális kommunikációról
257-261
   V A nemzeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata
261-266
   VI A menedzseri kommunikációról
267-269
   VII Komputer és kommunikáció
270-271
   VIII A menedzseri kommunikáció hatékonyságának fejlesztéséről
271-273
12 Vezetés - a klasszikusok
275-301
   I Vezetés - definíció és kontextus
275-276
   II A vezetés - leadership és a menedzsment meghatározása
277-278
   III Vezetéselméletek
278-289
   IV Vezetési kontingencia elméletek
289-301
13 Vezetés - új szempontok
303-326
   I Karizma - a csodálatos emberekről
303-311
   II A transzformációs vezetés modellje és annak működése
311-313
   III Férfimunka? - a női vezetőkről
313-317
   IV Akik nélkül nincs vezető - a követőkről
317-323
   V A vezető és a vezetés eszméjének gyakorlatias megfogalmazása
323-326
14 Hatalom, szervezeti politika és etikus viselkedés
327-359
   I A hatalom fogalma
327-329
   II A hatalom három eltérő megfogalmazása
329-337
   III A hatalom használata a szervezetekben - befolyásolás
337-349
   IV A szervezeti politika
349-351
   V A hatalom értékelése
351-353
   VI Az etika és a hatalom kapcsolatáról
353-359
15 Konfliktus elmélet és menedzsment
361-382
   I A konfliktus természete - definíció és eltérő felfogások
361-365
   II A konfliktus okai
365-368
   III A konfliktus szintjei
368-369
   IV A konfliktus következményei
369-371
   V A konfliktus kezelése
371-375
   VI A konfliktus kezelésének egyik módja - a tárgyalás
376-378
   VII A konfliktus és a nemzeti kultúra kapcsolata
379-382
16 A döntéshozatal - modellek és értékelésük
383-420
   I Döntések - definíciók, típusok, és a környezet
384-390
   II Döntési modellek
390-407
   III Speciális döntéshozatali helyzetek és modellek
407-420
Hátsó borító