Diszlexiával angolul corvina logo

Szerkesztők: Kontráné Hegybíró Edit; Török Tünde
További szerzők: Kontráné Hegybíró Edit; Dóczi-Vámos Gabriella; Kálmos Borbála; Gyarmathy Éva
Cím: Diszlexiával angolul
Alcím: gyakorlati útmutató nyelvtanároknak
Megjelenési adatok: Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. | ISBN: 978-963-05-9262-8

coverimage A diszlexiásoknak nem felmentésre, hanem számukra megfelelő tanításra/tanulásra van szükségük. Az életben nincsenek felmentések. Az el nem sajátított tudás hiányt jelent, és a hiány újabb hiányokat szül. A diszlexiások nyelvtanulás alóli felmentése pótmegoldás, és leginkább az iskolát menti fel a feladat alól, hogy a szokásostól eltérően tanulni képes diákokat is sikeressé tegye. A diszlexiás egyéneknek is szükséges a nyelvtudás. Egyre több információ érhető el a diszlexiáról, arról a nehezen elfogadható helyzetről, hogy akár kiemelkedő értelmi képességek mellett is igen komoly készségbeli elmaradások jelentkezhetnek. Eljött az idő, hogy a diszlexiások tanításának hatékony módszereiről is rendelkezésre álljanak az információk, és ne a felmentés jelentse a megoldást. A diszlexiások is képesek tökéletesen elsajátítani idegen nyelveket, de nem azokkal a módszerekkel, amelyek széles körben elterjedtek a tanításban. Ez a hiánypótló gyakorlati munka érthetően, egyszerűen megfogalmazott kincsestár. Mind szellemében, mind módszereiben megfelel a kor kihívásainak. A diszlexiások erősségeire építően, rugalmasan, sokféle szempont figyelembevételével szól a diszlexiások tanulásáról. Elsősorban és gyakorlati példáival az angol nyelv tanulására fókuszál, de kis átalakítással bármely tananyag tanítására is ötleteket, módszereket, megoldásokat lehet találni benne. A könyv elsődleges közönsége a nyelvtanárok. Ajánlom azonban ezt a könyvet mindenkinek, aki tanulással/tanítással foglalkozik, akár a gyakorlatban, akár az oktatásirányítás vagy oktatáskutatás terén. Ajánlom a könyvet a diszlexiás gyerekek szüleinek, hogy segíthessék gyermekük tanulását, és ajánlom a diszlexiás fiataloknak és felnőtteknek, akik az itt közreadottak nyomán már maguk is tudnak önmaguknak megfelelő tanulási környezetet kialakítani. (...) Becslések szerint a diszlexiások aránya Magyarországon napjainkban 7-10%-ra tehető, ami azt jelenti, hogy az általános és középiskolák minden egyes nyelvtanulói csoportjában számítanunk kell egy-két diszlexiás tanulóra, de a nyelviskolákban és a magántanárt keresők között is találkozhatunk velük. Vajon fel vannak-e készülve a nyelvtanárok arra, hogy ezekkel a nyelvtanulókkal integráltan vagy egyéni órákon foglalkozzanak, tudják-e, hogy mi lenne a feladatuk? A kutatások azt mutatják, hogy a nyelvtanári végzettséget adó szakokon kevés szó esik a sajátos nevelési igényű nyelvtanulók problémáiról, ezért a tanárok kénytelenek kísérletezni, információt és útmutatást keresni, ahol és ahogyan tudnak. Napjainkban, amikor a nyelvtudás, különösen pedig az angol nyelv ismerete az élet számos területén alapkövetelmény, megengedhetetlen, hogy értelmes, tehetséges fiatalok perifériára szoruljanak csak azért, mert felmentést voltak kénytelenek kérni a nyelvórák alól. A diszlexiával kapcsolatban sok tévhit él az emberekben. Egyesek úgy vélik, ez valami betegség, amit előbb-utóbb kinő a gyerek, vagy pusztán divatos fedőnév a gyenge képességek palástolására, netán nem is valódi probléma, hanem csak lusta fiatalok használják kibúvónak egyes tárgyak tanulása alól. Egyik feltételezés sem igaz.
Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Oktatási módszer, Tanári kézikönyv, Idegennyelv, Nyelv, Angol, Tanulási zavar, Példák, Diszelxia, Tanítás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5-6
Ajánlás
7
Előszó
9-10
   Hogyan használjuk ezt a könyvet?
10
I. rész: Alapozó - Diszlexia és idegennyelv-tanítás
11-47
   A diszlexiáról röviden
13-22
      Jellegzetes problémák
17-18
      Társuló problémák
19-22
         A figyelemzavar
19-20
         A hiperaktivitás
20-21
         Nem neurológiai eredetű érzelmi és viselkedésbeli problémák
21-22
   Diszlexia az idegennyelv-tanulásban
23-28
      A multiszenzoros, strukturált nyelvi módszer: MSL
25-27
      Diszlexiások nyelvtudásának mérése
27-28
         Az English 2 diszlexia teszt
27-28
   Hazai körkép
29-33
      Nyelvtanárok ismeretei a diszlexiáról
29-30
      Kísérleti programok tanulságai
30-31
      Diszlexiás diákok és felnőttek nyelvtanulási tapasztalatai
31
      A legfőbb szövetséges: a szülő
32-33
   A diszlexiásokat megillető kedvezmények és felmentések
34-35
   A nyelvvizsgák
36-38
      A nyelvvizsgázó túlélőkészlete
36-38
   Felkészülés a diszlexiás nyelvtanulók tanítására
39-41
      Tankönyvválasztás - tankönyvhasználat
39-40
      Hogyan készüljünk az órára?
40-41
   Gyakran felvetődő kérdések, problémák
42-47
II. rész: Módszertár: Gyakorlati tanácsok, adaptálható technikák, ötletek
48-113
   Alapelvek
51-113
      A holisztikus megközelítés
52-53
      A vizuális megjelenítés
53-55
         Mit kerüljünk? Mire törekedjünk?
54-55
      A multiszenzoros gyakorlás
55-57
      A lépésről lépésre haladás
57-58
      A differenciált foglalkoztatás
59-60
      Összefoglaló
60-61
      Feladatok
63-113
         M.l Classroom English
63-65
         M.2 Geography
66-67
         M.3 Sports
68-69
         M.4 Is it cool?
70-71
         M.5 Can-Can’t
72-73
         M.6 Past Tenses
74-76
         M.7a Sentence structure made easy 1
77-78
         M.7b Sentence structure made easy 2
79-80
         M.8 Noticing Reported Speech
81-82
         M.9 Multisensory reading
83-84
         M.10 What’s it about?
85-86
         M.ll Reading aloud
87-88
         M.12 About rock music
89-90
         M.13 Hello, is it ?
91
         M.14 Catch the word
92-93
         M.l5 Adopt good habits!
94-95
         M.l6 Key word listening
96-97
         M.17 Describing people
98-99
         M.18 Back-to-back
100-101
         M.19 Questions and answers
102-103
         M.20 How to give a speech
104-105
         M.21 Letter structure
106-107
         M.22 Expanding stories
108-109
         M.23 Comic strips
110-111
         M.24 From dialogue to storytelling
112-113
III. rész: Dosszié: Másolható vizuális eszközök és feladatlapok
115-203
   Bevezető
117-203
      Memóriamankók
118
      Színek és a színkódolás
119-120
         Helyesírás
119
         Szórend
120
      Szókártyák
120-124
         Hogyan használjuk?
121-122
            Sok idő ennyi szókártyát legyártani!
122
         Szókártya-változatok
123-124
      Gondolattérkép
125-127
         Mire használjuk?
125
         Hogyan készítsünk gondolattérképet?
125-127
      Feladatlapok D.l - D.24
128-203
Hivatkozások
204-207
Hátsó borító