Vállalkozói könyvvitel II. corvina logo

Szerkesztő: Budavári Andrea
További szerzők: Korom Erik; Madarasiné Szirmai Andrea; Miklósyné Ács Klára; Reizingerné Ducsai Anita; Romsics Anikó; Siklósi Ágnes; Simon Szilvia
Cím: Vállalkozói könyvvitel II.
Sorozatcím: Számvitel (III.)
Megjelenési adatok: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Budapest, 2010. | ISBN: 978-963-394-790-6

coverimage A számviteli törvény logikája alapján a hitel- és kölcsöntartozás összegeként minden esetben a már folyósított összeg kerülhet kimutatásra a könyvekben, illetve a mérlegben. Azonban pénzügyi szempontból a hitel inkább keretjellegű. Ez azt jelenti, hogy a hitelintézettől egy meghatározott összegig, keretig fordulhat az adott vállalkozás finanszírozási forrásért, de a folyósítás nem feltétlenül egy összegben történik meg, hanem részletekben, a szerződési feltételeknek megfelelően. A kölcsön olyan finanszírozási forrása a vállalkozásnak, amit más vállalkozás vagy magánszemély egy összegben rendelkezésre bocsátott. A kötelezettségek fogalmának pontos meghatározásához először a számviteli törvény szerinti megfogalmazással kell megismerkednünk. A kötelezettségek: - szerződésekből erednek (szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből), - pénzértékben kifejezettek, - mindkét fél által elismert tartozások, - a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesítettek, - a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. A kötelezettségek futamidejüktől függően lehetnek: - hosszú lejáratú kötelezettségek (a hosszú lejáratú kötelezettségek egy speciális formája az ún. hátrasorolt kötelezettségek), illetve - rövid lejáratú kötelezettségek. Ezt a csoportosítási logikát követi a számviteli törvényben meghatározott mérlegséma is: 1. hátrasorolt kötelezettségek 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek Ezt a csoportosítási logikát követi a számviteli törvényben meghatározott mérlegséma is: 1. Hátrasorolt kötelezettségek 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kötelezettségek A következőkben ezek tartalmát tekintjük át, a legjellemzőbb tételeket kiemelve és példákat adva rájuk. (...) Hosszú lejáratú kötelezettség: - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, - a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá - az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség. A hosszú lejáratú kötelezettségek csoportjai: - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Hosszú lejáratra kapott kölcsön - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával. - Átváltoztatható kötvények Ez a speciális és ritkán előforduló kötelezettségfajta azt jelenti, hogy a kötvénykibocsátó vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény tulajdonosának a kérésére a kötvényt részvénnyé alakítja át. Ennek hatására a kölcsönadó tulajdonossá minősül át. - Tartozások kötvénykibocsátásból Amennyiben egy vállalkozásnak nincs elegendő pénzeszköze a vállalkozás finanszírozásához - és más finanszírozási lehetőséggel nem tud, nem akar élni -, akkor lehetősége nyílik saját vállalkozása kötvénykibocsátására. A kötvénykibocsátásra vonatkozóan a számviteli törvényen kívül más jogszabályi, törvényi előírások is érvényesek, amelyek igen szigorúak. A kötvény kibocsátója, azaz a vállalkozás arra vállal kötelezettséget, hogy egy jövőbeni időpontban vagy időpontokban a kötvénykibocsátása révén megszerzett összeget kamattal növelt értékben visszafizeti a kötvény vásárlójának. A meghatározás alapján tehát megállapítható, hogy a kötvénykibocsátás tulajdonképpen egy hosszú távú kölcsönügylet.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Számvitel, Könyvvitel, Pénzügyi műveletek
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
5-7
6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások
9-53
   6.1 A kötelezettségek fogalma
9-13
      6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek
10-11
      6.1.2 Hátrasorolt kötelezettségek
11-12
      6.1.3 Rövid lejáratú kötelezettségek
12-13
   6.2 A kötelezettségek mérlegben való megjelenése
13-14
      A kötelezettségek megjelenése az éves beszámoló "A" típusú mérlegében
14
   6.3 A kötelezettségek értékelése
14-23
      6.3.1 Általános értékelési szabályok
14-17
      6.3.2 Az egyes mérlegsorokhoz kapcsolódó értékelési sajátosságok
17-23
         a) Hátrasorolt kötelezettségek értékelése
17
         b) Hosszú lejáratú kötelezettségek értékelése
17-19
            Tartozások kötvénykibocsátásból
18
            Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
18-19
         c) Rövid lejáratú kötelezettségek értékelése
19-23
            Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek
19
            Vevőktől kapott előlegek
19
            Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)
19-21
            Váltótartozások
22
            Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
22-23
   6.4 A mérlegtételt érintő gazdasági események
23-24
   6.5 A gazdasági események főkönyvi elszámolása
24-49
      6.5.1 Hosszú lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események főkönyvi elszámolása
25-28
      6.5.2 A rövid lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események elszámolása
28-49
         a) A rövid lejáratú hitelek, kölcsönök gazdasági eseményei
28-29
         b) A vevőtől kapott előlegek gazdasági eseményei
30-31
         c) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
31-38
         d) Váltótatozásokhoz kapcsolódó gazdasági események
38-39
         e) Devizában fennálló kötelezettségek év végi értékelése
39-42
         f) Egyéb rövid lejáratú kötelezettságekhez kapcsolódó gazdasági események
42-49
            A jövedelemelszámolási kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események
42-45
            A költségvetéssel, önkormányzatokkal szembeni kötelezettségekhez kapcsolódó gazdasági események (társasági adó, iparűzési adó, gépjárműadó, egyéb adójellegű kötelezettségek) elszámolása
45-47
            Az általános forgalmi adó elszámolásához kapcsolódó gazdasági események
47-49
            A VPOP-val szembeni kötelezettségek elszámolása
49
   6.6 A kötelezettségek analitikus nyilvántartásának követelményei, megoldásai, bizonylati rend
49-52
      Hitelek, kölcsönök analitikus nyilvántartása
51
   Ellenőrző kérdések és feladatok
53
7. Pénz- és hitelműveletek elszámolása
55-71
   7.1 A pénz-és hitelműveletekkel kapcsolatos fogalmak
55-57
      7.1.1 A vállalkozási tevékenység finanszírozása
55-57
   7.2 A pénzeszközök, valamint a hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben
58-59
      7.2.1 A vállalkozások pénzeszközei a mérlegben
58
      7.2.2 Hitel- és kölcsönkötelezettségek a mérlegben
58-59
   7.3 A pénzeszközök értékelése
59-63
      7.3.1 Valuta- és devizakészletek évközi értékelési szabályai
60-62
      7.3.2 Valuta- és devizakészletek év végi értékelési szabályai
62-63
   7.4 A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdasági események
63
   7.5 A pénzeszközökkel, hitelekkel és kölcsönökkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása
64-69
      7.5.1 A pénztár állományváltozásainak elszámolása
64-66
         1. Készpénzfelvétel az elszámolási betétszámláról
64
         2. Valutafelvétel a devizabetétről
64
         3. Készpénzes értékesítés
64
         4. Befizetés bankszámlára
65
         5. Vásárlás készpénzért
65
         6. Fizetési előleg folyósítása
65
         7. Utólagos elszámolásra kiadott összeg
65-66
      7.5.2 A bankbetét állományváltozásainak elszámolása
66-69
         1. Befizetés pénztárból
66
         2. Vevőkövetelés pénzügyi rendezése
66
         3. Felvett hitel és kölcsön
66
         4. Hitel, kölcsön és kötvény törlesztése
66-67
         5. Kötvénykibocsátás
67-68
         6. Pénzeszköz lekötése
68
         7. Lekötött pénzeszköz visszavezetése
68
         8. Jóváírt kamat
68
         9. Hitelek, kölcsönök és kötvények után fizetendő kamatok
68
         10. Belföldi szállító kiegyenlítése
68
         11. Külföldi szállító kiegyenlítése
69
   7.6 A pénz- és hitelműveletekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások
69-70
   Ellenőrző kérdések és feladatok
71
8. A költségekkel és a saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások
73-102
   8.1 A saját termelésű készletek fogalma
73-74
      A saját termelésű készletek csoportosítása
74
   8.2 A saját termelésű készletek megjelenése az éves beszámoló mérlegében
75
   8.3 A saját termelésű készletek értékelése
75-82
      8.3.1 Értékelés állományba vételkor
75-80
         A költségek csoportosítása
75-80
            1. Költségnemek szerint
75-77
               Anyagköltség
75
               Igénybe vett szolgáltatások értéke
76
               Egyéb szolgáltatások értéke
76
               Bérköltség
76
               Személyi jellegű egyéb kifizetések
76
               Bérjárulékok
76
               Értékcsökkentési leírás
77
            2. Összetételük szerint
77
               Egyszerű (elemi) költségek
77
               Összetett költségek
77
            3. Tervezés, utalványozás vagy elszámolhatóságuk szerint
77-78
               Közvetlen költségek
77
               Közvetett költségek
77-78
            4. Fedezeti számítás módszere szerint
78-80
               Változó költségek
78
               Fix költségek
78
      8.3.2 A saját termelésű készletek értékelése mérlegkészítéskor
80-82
   8.4 A mérlegtételt érintő gazdasági események
82-83
      Állománynövekedések
83
      Állománycsökkenések
83
   8.5 A gazdasági események elszámolása
83-100
      a) A saját termelésű készletekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások évközi folyamatos nyitvatartás esetén
84-86
      b) A saját termelésű készletekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások évközi folyamatos nyilvántartás hiányában
86-88
      A költségelszámolás módszerei
88-100
         I. Kizárólag az 5. számlaosztályba történő költségelszámolás
88-89
         II. Elsődleges költségnem, másodlagos költséghely és költségviselő szerinti elszámolás
90-94
            A 7.számlaosztály tartalma, szerepe a vezetői számvitelben
90-91
            A 6. számlaosztály tartalma, a költséghelyi elszámolás követelményei
91-94
         III. Elsődleges költséghely és költségviselő, másodlagos költségnem szerinti elszámolás
94-100
            A saját termelésű készletekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások elszámolási egységáron (tervezett előállítási költségen) történő nyilvántartás esetén
98-100
   8.6 A saját termelésű készletek analitikus nyilvántartása
101
   Ellenőrző kérdések és feladatok
102
9. Az értékesítés elszámolása
103-112
   9.1 Az értékesítéssel kapcsolatos fogalmak, az értékesítés folyamata
103-104
   9.2 Az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolása
105-110
      9.2.1 Belföldi értékesítés könyvviteli elszámolása
105-108
      9.2.2 Exportértékesítés elszámolása
108-110
         1. Az értékesítés árbevételének elszámolása folyamatban
109
         2. Külföldi útszakaszra jutó szállítási-rakodási költség
109
         3. Készletcsökkenés elszámolása
109
         4. Visszárú elszámolása
110
   9.3 Az értékesítés bizonylatai
111
   Ellenőrző kérdések és feladatok
112
10. A pénzügyi műveletek és elszámolásuk
113-137
   10.1 A pénzügyi műveletekkel kapcsolatos fogalmak
113-115
   10.2 A befektetések és az értékpapírok megjelenése a mérlegben
115-117
      10.2.1 A befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételei
116
      10.2.2 Az értékpapírok mérlegtételei
117
   10.3 A befektetések és értékpapírok értékelése
117-121
      10.3.1 A bekerülési érték meghatározása
117-119
      10.3.2 A befektetések és az értékpapírok mérlegértékének meghatározása
119-121
   10.4 A befektetések és az értékpapírok állományváltozásai
121-124
      10.4.1 Az értékpapírok állománynövekedései
121-123
      10.4.2 A befektetések, értékpapírok állománycsökkenései
123-124
   10.5 A befektetésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események főkönyvi elszámolása
124-135
      10.5.1 A befektetett eszközök közé sorolt részesedésekkel kapcsolatos elszámolások
124-127
      10.5.2 A befektetett eszközök közötti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos gazdasági események
128
      10.5.3 Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások
128-129
      10.5.4 A forgóeszközök közé sorolt részesedésekkel kapcsolatos elszámolások
129-132
      10.5.5 Saját részvényekkel, üzletrészekkel, illetve a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos sajátos tételek
132
         a) Saját részvényekkel, üzletrészekkel kapcsolatos elszámolások
132-133
         b) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások
134-135
   10.6 A befektetések, értékpapírok analitikus nyilvántartása
135-136
   Ellenőrző kérdések és feladatok
137
11. Az egyéb eredménytételek számviteli elszámolása
139-152
   11.1 Az egyéb eredménytételekkel kapcsolatos fogalmak
139-140
      11.1.1 Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások fogalma
139-140
      11.1.2 A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások fogalma
140
   11.2 Az egyéb eredményekkel kapcsolatos gazdasági események számviteli elszámolása
141-152
      11.2.1 Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások számviteli elszámolása
141-147
      11.2.2 Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások számviteli elszámolása
148-151
   Ellenőrző kérdések és feladatok
152
12. A zárlati műveletek
153-187
   12.1 A zárlati műveletek fogalma
153-157
      12.1.1 Az éves beszámoló elkészítése
155
      12.1.2 Zárlati könyvelési teendők
155-157
   12.2 A zárás technikája
158-159
   12.3 A könyvviteli nyitás
159-160
      a) A vállalkozásnál január 1-jén meglévő eszköz-és forrásállományának nyitása, felvezetése a megfelelő főkönyvi számlákra
159-160
      b) A nyitó tételek felvezetését követő rendező tételek elszámolása
160
   12.4 Az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának összeállítása
160-177
      12.4.1 A mérleg
161-174
         12.4.1.1 A mérleg tagolása
161-162
         12.4.1.2 A mérleg tételeinek tartalma
162-174
            A. A befektett eszközök
162-167
               A/I. Immateriális javak
163-164
               A//II. Tárgyi eszközök
164-166
               A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
166-167
            B. Forgóeszközök
167-171
               B/I. Készletek
167-168
               B/II. Követelések
168-170
               B/III. Értékpapírok
170-171
               B/IV. Pénzeszközök
171
            C. Aktív időbeli elhatárolások
172
            D. Saját tőke
172
            E. Céltartalékok
173
            F. Kötelezettségek
173-174
            G. Passzív időbeli elhatárolások
174
      12.4.2 Kiegészítő melléklet
175-176
      12.4.3 Üzleti jelentés
176-177
   12.5 A beszámoló formája és a könyvvezetés módja közötti összefüggés
178
   12.6 Összefoglaló feladat zárásra, mérleg és eredménykimutatás összeállítására
179-186
      Mérleg "A" változat
184-186
   Ellenőrző kérdések és feladatok
187
Függelék
189-219
   Számlatükör
189-205
   Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása
206
      "A" változat
206
      "B" változat
206
   Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása (összköltség eljárással)
207
      "A" változat
207
   Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
207
      "A" változat
207
   Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása (összköltség eljárással)
208
      "B" változat
208
   Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása (összköltség eljárással)
209
      "B" változat
209
   Az éves beszámoló mérlegének előírt tagolása
210-213
      "A" változat
210-211
      "B" változat
212-213
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
214
      "A" változat
214
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
215
      "B" változat
215
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
216
      "B" változat (folytatás az előző oldalról)
216
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
217
      "A" változat
217
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
218
      "B" változat
218
   Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
219
      "B" változat (folytatás az előző oldalról)
219
Jegyzet
Kolofon
Hátsó borító