Fatemplomok Máramarosban corvina logo

Szerző: Kovács József
Cím: Fatemplomok Máramarosban
Megjelenési adatok: Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest, 1988. | ISBN: 963-512-757-X

coverimage Európában, a Keleti-Kárpátok tövében, a Tisza felső folyásának szomszédságában különösen impozáns, sajátosan egyedülálló építészeti alkotások, fatemplomok találhatók. Itt, Erdély északi peremvidékén: Máramarosban a Lápos, Mára, Iza folyók völgyében évszázadok óta fából készültek a lakóházak, melléképületek és a vallási célokat szolgáló szakrális létesítményeké templomok is. A templomok a lakásokkal és egyéb építményekkel egy időben, azonos anyagból, szerkezetekkel és hasonló díszítő motívumokkal, a fa megmunkáláshoz jó értő faluközösségek együttes munkájával létesültek, a népi építészet legritkább műemléki különlegességei közé tartoznak. Ezeket az általában a XVIII. században épült műemléki gyöngyszemeket kívánja bemutatni a szerző részletes leírások, rajzok, fotók alapján. E kis kötet oldalain Nagyvárad, Nagybánya, Bajfalu, Giródtótfalu, Dióshalom, Nyárfás, Desze, Budfalva, Szerfalva, Felsőkálinfalva, Nánfalva, Barczánfalva, Glód, Rozália, Izakonyha, Dragomérfalva, Fe/sősze/istye, Füzesmi kola, Csúcsa gyönyörű fatemplomairól talál az olvasó elsősorban építészeti ismertetéseket, egymással azonos vagy eltérő építészeti megoldásokat, szemet gyönyörködtető vázlatokat, színes és fekete-fehér fotókat. A kötet megjelentetésének fájó aktualitást ad az ún. román településfejlesztési program, amely elsősorban Erdélyben, megsemmisítéssel fenyegeti a nemzetiségi kultúrákat, pótolhatatlan építészeti, népművészeti értékeket, s ezek között e kötetben bemutatott fatemplomokat is. | Bátran állíthatjuk, hogy hazánk kultúrtörténeti, történelmi, műemléki, néprajzi, vagy természeti szépségek tekintetében gazdag ország. Elődeink, vagy a természet alkotta örökségek megismerésére egyre inkább fokozódik az érdeklődés mindannyiunkban foglalkozásra, szakmai ismeretekre való tekintet nélkül. Ez a természetes törekvés újabb és újabb, számunkra ismeretlen terület megismerésére késztet bennünket. Feleségemmel 1976. nyarán a Román Szocialista Köztársaságban nem kevés időt töltöttünk el, hogy turistaként meglátogassuk a világ talán legsajátosabb építészeti műemléki alkotásait, a csodálatos máramarosi fatemplomokat. Érdeklődésünk elsősorban a faépítészet megismerésére irányult. Ütünk során örömmel fedeztük fel a vidék természeti szépségeit és a bejárt terület sokszínű etnikumát. Alapvető úticélként, a rendelkezésre álló rövid idő miatt, csak azt tűztük magunk elé, hogy meggyőződjünk hol és milyen állapotban vannak e vidék fatemplomai. Igyekeztünk minél több építményt megtalálni, lefényképezni és róluk rövid jegyzeteket készíteni. Nem volt lehetséges az épületek részletes műszaki felmérése. Arra sem volt mód, hogy a helyszínen a templomok történeti, műemléki és stiláris, vagy etnikai kérdéskörét mélyebben tanulmányozzuk, elemezzük.
Kategóriák: Építészet
Tárgyszavak: Erdély, Románia, Fatemplom, Népi építészet, Máramaros
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
[4]
ELŐSZÓ
[5]-8
A FA, MINT ÉPÍTŐANYAG
9-11
A LAPOS FOLYÓ VIDÉKÉN
12-30
   Nagyvárad
12-15
   Nagybánya
16-18
   Giródtótfalu
18-20
   Bajfalu
20-22
   Dióshalom
22-29
   Nyárfás
29-30
A MÁRA FOLYÓ VIDÉKÉN
31-39
   Desze
31-33
   Budfalva
33-36
   Szerfalva
36-[37]
   Feisőkálinfalva
38-39
AZ IZA FOLYÓ MELLETT
39-63
   Nánfalva
39-40
   Barczánfalva
40-41
   Glód
42-43
   Rozália
43-45
   Jód
45-49
   Izakonyha
49-51
   Dragomérfalva
51-[52]
   Felsőszelistye
53-58
   Füzesmikola
59-60
   Csúcsa
61-63
ÖSSZEFOGLALÁS
64-70
ANGOL-NÉMET TARTALMI ISMERTETÉS
71-72
A SZÖVEGBEN ELŐFORDULÓ MAGYAR HELYSÉGNEVEK ROMÁN MEGFELELŐI
73
TÉRKÉPEK
[74-75]
Tartalom
[76]
Hátsó borító