Német nyelv táblázatok kezdőknek corvina logo

Szerző: Kővári Zalán
Cím: Német nyelv táblázatok kezdőknek
Alcím: Segédanyag a Dr. Haán György - Dr. Pongrácz Judit - Simon Józsefné: Német nyelvkönyv I. tankönyvhöz
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

coverimage
Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Német, Tanulás, Nyelv, Táblázat, Nyelvtan, Teszt, Deutsch
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap/Tartalomjegyzék
1
Határozott és határozatlan névelők
2
Birtokos névmás használata
3
Brechungos igék
4
Mondatszórendek
5
Szeretni-szeretne
6
Az umlaut használata
7
A személyes névmás ragozása
8
A hímnemű gyenge főnevek ragozása
9
Állító és tagadó mondatok főbb fajtái
10
Igepárok a német nyelvben
11
Az „es” személytelen névmás használata
12
Módbeli segédigék
13
Birtokviszony kifejezése
14
Egy esettel járó elöljárószavak
15
Főnevek végződései és többes számai
16-17
Visszaható igék
18
ß vagy ss?
19
I. Visszacsatoló teszt
20-23
II. Visszacsatoló teszt
24-26