Folyóirat-szerkesztés és -kiadás Open Journal Systems (OJS) segítségével corvina logo

Szerző: Lovász Dávid
Cím: Folyóirat-szerkesztés és -kiadás Open Journal Systems (OJS) segítségével
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2018.
Megjegyzés: A tananyag az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 c. projekt támogatásával készült el!

coverimage Az első nyilvánosan elérhető változatával 2001-ben jelentkező Open Journal Systems, az épp születőben lévő Open Access mozgalom szellemiségével összhangban, a tudományos folyóiratok online elérhetővé tételét előmozdítandó fogott platformja kiépítésébe. A nyílt forráskódú, ingyenesen használatba vehető, tudományos, lektorált folyóiratok online kezelésére és közzétételére kifejlesztett folyóirat menedzselő és publikáló rendszerüket használó tudományos folyóiratok száma mára megközelíti a tízezret, népszerűségük pedig töretlennek látszik. A tananyag első, bevezető, elméleti jellegű leckéje arra keresi a választ, hogy mivel magyarázható ez a sikeresség; hogyan változott az évek során az OJS annak érdekében, hogy közkedveltségét növelni tudja; egyáltalán milyen kritériumokat fogalmaz meg a jelenlegi tudományos közeg egy tudományos folyóirat-platformmal szemben. Az összeállításból kiderül az is, hogy miképpen néz ki a szerkesztőségi munkafolyamat az OJS-en belül; végezetül arra is kitérek a világszerte megfigyelhető trendeket alapul véve, hogy a felsőoktatási könyvtárak mivel járulhatnak hozzá egy ilyen rendszer sikeres működtetéséhez. A tananyag elsődleges célcsoportját azok a folyóirat menedzserek és szerkesztők képezik, akik miután részt vettek a könyvtári bemutatón, illetve áttanulmányozták az első, kontextusteremtő elméleti jellegű leckét, készen állnak arra, hogy hozzálássanak – a platform adminisztrátori feladatát ellátó könyvtáros kolléga által létrehozott – tudományos folyóiratuk vagy évkönyvük online szerkesztőségi rendszerének és arculatának kialakításához. A második lecke képessé teszi elsajátítóját arra, hogy átfogó képet alkosson az Open Journal Systems 3-as rendszerének felépítéséről és működéséről. A benne foglaltaknak a birtokában a folyóirat szerkesztők és menedzserek önállóan képessé válnak folyóiratuk működési keretrendszerét megalkotni, az OJS-ben folyó munka menetét megszabni.

Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Egyetemi könyvtár, EFOP, Tananyag, Folyóiratkiadás
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz