Az örömteli szervezet corvina logo

Szerző: Lövey Imre
Szerkesztők: Rácz Judit; Agárdi Krisztina
További szerzők: Manohar S. Nadkarni; Erdélyi Eszter
Cím: Az örömteli szervezet
Alcím: Vállalati egészségről, betegségekről és gyógymódokról vezetőknek és tanácsadóknak [2. bővített, javított kiadás]
Sorozatcím: HVG könyvek
Fordítók: Kovalcsikné Chován Hedvig; Szűcs Dóra
Megjelenési adatok: HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2008. | ISBN: 978-963-9686-40-3

coverimage Napjainkban paradigmaváltás tanúi lehetünk mind a menedzsmentelméletekben, mind a vezetés gyakorlatában. E folyamat lényegét több dimenzióban ragadhatjuk meg. Egyrészt, a sikeres szervezetek vezetésének hangsúlyai egyre inkább áttolódnak a rendszereket hatékonyan működtető menedzserről a vonzó jövőképet megfogalmazó és a munkatársakat a változásokra ráhangoló leader felé. Ez azt jelenti, hogy az elvont rendszert elfogadó autoritást mindinkább felváltja a szervezet tagjait értékeiken keresztül megszólító átalakító, értékalapú leadership, a problémamegoldó értelmet az érzelmi intelligencia, a „csak egy csavar vagyok a gépezetben" gondolkodást a döntés és végrehajtás felelősségét átruházó felhatalmazás (empowerment). Másrészt pedig, a sikeres szervezetek egyre kevésbé a szerveződés (organizáció), és egyre inkább az élő szervezet működésére emlékeztető organizmus jellemzőit mutatják. Peter Drucker régi felismerése, hogy a sikeres menedzsment alapfeltétele a szervezeti (tulajdonosi) ce'lok — munkavállalói elvárások — vevői igények kielégítése háromszög dinamikus egyensúlyának megteremtése és fenntartása. Lövey Imre és Manohar S. Nadkarni könyve továbbfejleszti a gondolatot: egy szervezet nem feltétlenül egészséges, ha az egyensúlyt megteremtve sikeressé válik - ehhez az is szükséges, hogy a szervezet örömteli legyen. Ez a gondolat következetes továbbfejlesztése a druckeri elméletnek, hiszen napjaink szervezeteiben a fenti háromszög egyensúlyának egész más szinten kell megvalósulnia. A szervezeti célok elérésének mércéje a tulajdonosi értékteremtés,- a vevői igények kielégítése sokkal magasabb minőségi elvárások mellett és sokkal élesebb versenyhelyzetben történik,- illetve a munkavállalók a legmagasabb szintű önmegvalósítási, fejlődési, autonómia és ön-ki teljesítési elvárásokkal lépnek be a szervezetbe. Egy szervezet akkor egészséges, ha tagjai örömüket lelik abban, hogy alkotnak, s hogy ezáltal egyszerre teremtenek tulajdonosi és fogyasztói értéket, amelyet egyben személyes sikerükként élnek meg. A tétel megfordítása tehát már igaz: az egészséges (és örömteli) szervezetek sikeresek. A leadership alapvető felelőssége napjainkban, hogy a szervezeti univerzumot átvezesse az új paradigmába. Ez többszörösen nehéz feladat: gondolkodásmódunk és vezetői eszközrendszerünk egyaránt radikális megújításra szorul.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vezetés, Vezetéstudomány, Vállalati szervezetelmélet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright / Impresszum
Ajánlás
Tartalomjegyzék
[7-8]
Bakacsi Gyula: Előszó
[9]-10
Bevezetés
[11]-14
Első rész: Az örömteli és egészséges szervezet
[15]-38
   Első fejezet: Az örömteli szervezet
[17]-30
      A munka és az öröm ellentmondó élménye
[17]-18
      Az öröm és a munka összekapcsolásának igénye
18-19
      Mit jelent az öröm a munkában?
19-22
      A transzcendens öröm
22-25
      Az örömteli szervezet előfeltételei: internalizált cél és önkéntes részvétel
25-26
      A csapatmunka öröme
26-28
      Éreznek-e örömöt a vezetők?
28-29
      Az örömteli szervezet másoknak is örömöt jelent
29-30
      Az öröm potenciális veszélyei
30
   Második fejezet: Sikeres, egészséges vagy örömteli?
[31]-38
      A sikeres szervezet nem feltétlenül egészséges
[31]-32
      Mikor nevezünk sikeresnek egy szervezetet?
32-33
      A szervezeti egészség holisztikus feltétel
33-35
      Problémamegoldás mint az egészség feltétele
35
      A krónikus problémákból szervezeti betegségek lesznek
35-36
      A betegségek megfigyelhető tünetei
36
      A szervezeti betegségek okai és az okok eredete
36-38
      Az egészség és az öröm viszonya
38
Második rész: A szervezeti egészség alapjai
[39]-221
   Harmadik fejezet: A szervezetek három alapvető céljának egyensúlya
[41]-79
      A szervezetek céljai
[41]-43
      A három alapvető cél
43
      Egyensúly a három alapvető cél között
43-45
      A vevők szükségletei
45-46
      A vevőkkel kapcsolatos, az egyensúly felborulását okozó betegségek
46-54
      A munkatársak szükségletei
54-65
      A gazdasági szükségletek
66
      A szervezettel kapcsolatos, az egyensúly felborulását okozó betegségek
67-78
      A modell érvényessége ellen ható tényezők
78-79
      Az egyensúly mechanizmusai
79
   Negyedik fejezet: A szervezethez való kötődés érzése
[81]-101
      A munkatársak szükségleteinek kiemelt szerepe
[81]
      A szervezet a tagjainak közössége
82
      Ki „birtokolja” a szervezetet?
82-84
      Mindenki azt akarja, hogy fontos legyen, számítson
85
      Mindenki számára más adja a fontosság érzését
85-87
      A fontosság érzése meghatározza az emberek szervezeti viselkedését
87
      Miért számít, hogy számítunk-e?
87-89
      „Én fizetek, te meg azt teszed, amit mondok!”
89-90
      A fontosságérzet és az autonómia együtt adják az identitásunkat
90-92
      Az autonómiához adott kulturális keret szükséges
92-93
      A többirányú kapcsolatok is erősítik a stabilitást és a kontinuitást
93-95
      Fontosság + autonómia + többirányú kapcsolatok + a kultúrával való azonosulás = szervezethez való kötődés
95-96
      Sem az Elidegenítés, sem az Elkényeztetés ne célravezető
96-101
   Ötödik fejezet: Egyensúly a szakmai és magánélet között
[103]-117
      Mindenki pótolható?
[103]
      Egyre túlterheltebbnek érezzük magunkat
[103]-106
      „Hősiességnek” tekintjük a túlmunkát
107
      A függőség ördögi köre
107-108
      A Munkamánia mindenképpen káros az egészségre
108-110
      A múltbeli célok áldozatai
110-111
      Önnek van esélye a boldogságra?
111-112
      Az egészséges leterheltség megfigyelhető jegyei
112
      A munkahely iránti hagyományos lojalítás vége
112-117
   Hatodik fejezet: Az entrópia minimálisra csökkentése
[119]-182
      Szervezeti egészség és entrópia
[119]-120
      Nyereségesség és entrópia
120
      A célok egyensúlyának hiánya és az entrópia
121
      Az információ csökkenti az entrópiát
121-127
      A szervezet „szigetelése”
128-129
      Szabályok, rendelkezések, irányelvek - hatékonyságnövelők vagy entrópaigerjesztők?
129-133
      Információmegosztás
134-135
      Ahol felhatalmazás (empowerment) van, ott kevésbé torzul az információ
135-138
      Döntéshozatal a megfelelő szinten
138-139
      Mit kezdjünk a rossz döntésekkel?
139-142
      A rendszeres visszajelzés csökkenti az entrópiát
142-147
      A munka koordinálása csökkenti a hibákat
147-151
      A szinergia csökkenti az entrópiát
151-155
      Entrópia az egyes emberek körül
155-159
      A szervezetek rendszeres karbantartást igényelnek
159-162
      Változtatási programok és szervezeti entrópia
162-163
      Hosszú és rövid távú kérdések egyidejű kezelése
163-173
      A szervezeti tanulás
174-182
   Hetedik fejezet: Elégedett vevők
[183]-194
      Ha nincs vevő, szervezet sincs
[183]
      A vevők a partnereink
[183]-186
      Érték hozzáadása - érték kapása
186-187
      Felelősségvállalás a vevők problémáiért
187-194
   Nyolcadik fejezet: Növekedés és fejlődés
[195]-206
      Az egészséghez fontos a növekedés és a fejlődés
[195]-204
      A munkatársak megérzik, ha megáll a növekedés és a fejlődés
204-205
      A vállakozók viszonya a növekedési kényszerhez
205-206
   Kilencedik fejezet: Harmóniában élni a környezettel
[207]-221
      A szervezetek adott környezeti kontextusban léteznek
[207]-208
      Alkalmazkodj, különben
208-210
      A releváns környezet
210-211
      Az érdekeltek köre (stakeholders)
211-221
Harmadik rész: Az egészséges és örömteli szervezet vezetése
[224]-271
   Tizedik fejezet: A vezetőkön áll vagy bukik, hogy egészséges és örömteli-e a szervezet
[225]-254
      A vezetés mint funkció
226-228
      Vezetői képességek
229
      Vezetők és károkozók (manager kontra „damager”)
229-230
      Karizmatikus vezetők és egészéges szervezetek
231
      Értékesebb ember, aki magasabban áll a hierarchiában?
231-234
      Az önbizalom ritkán felismert szerepe
234-236
      Bizalom, egészség és öröm
236-237
      Az emberek különbözőképpen látják ugyanazt
237-239
      A tanulás és meggyőződéseink
239-241
      A szervezetek „hitrendszere”, meggyőződései
241-243
      Az érzékelés elválaszthatatlan az értelmezéstől
243-245
      Stabilitásra szükség van, de mikor van szükség változásra?
245
      Egyes meggyőződések egészséghez, mások betegségekhez vezetnek
246-254
   Tizenegyedik fejezet: Úton az örömteli szervezet felé
[255]-271
      Az öröm a szervezeti egészség és a vezetés törekvésének eredménye
[255]-258
      A szocializálódás során gyengül az örömteli felfedezés természetes ösztöne
258-261
      Gondolatok és érzések is lehetnek örömforrások
262
      Az igazságtalanság és az öröm
263
      Hogyan növelhetjük képességünket az örömre?
264-265
      Csak örömteli emberek tudnak örömteli szervezeteket létrehozni?
265-267
      Az érzékek felélesztése és az öröm légkörének megteremtése
268-269
      Örömteli munka egy angyobb célhoz való hozzájárulás vagy a kreativitás révén
269
      A munka örömteli lehet, ha nem csak rutinfeladatból áll, hanem változatos
270-271
Melléklet
[274]-286
   Kapcsolódó irodalom
[275]-278
   Táblázatok és ábrák jegyzéke
[279]-280
   Lövey Imre: Köszönetnyilvánítás
[281]-282
   Név - és tárgymutató
[283]-286
Hátsó borító