A piacgazdaság fogalmai és főbb folyamatai corvina logo

Szerző: Mach Péter
Cím: A piacgazdaság fogalmai és főbb folyamatai
Alcím: Bevezetés a közgazdaságtanba : Oktatási segédanyag [Jogi asszisztensképzés]
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, Pécs, 2005.

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében folyó Jogi asszisztensképzés hallgatói ennek a jegyzetnek a segítségével sajátíthatnak el ismereteket a piacgazdaság fő folyamatairól és fogalmairól. A jegyzetben található fogalmak többségével a hétköznapi életben találkoztak, indokoltnak látszik, hogy tartalmukat, szerepüket a gazdaság életében megismerjék. Naponta találkoznak olyan fogalmakkal, mint vállalat, háztartás, fogyasztás, megtakarítás, kamat, profit, munkanélküliség, infláció. A tömegkommunikáció gyakran közöl olyan fogalmakat, mint GDP, növekedés, folyó fizetési mérleg, költségvetési egyenleg. A jegyzet feladatának tekinti, hogy a gyakran használt fogalmakat rendezze az olvasó részére, ezért a jegyzet végén találkozhatnak a fogalmak jegyzékével (melyik fejezetben, melyik oldalakon fordul elő a fogalmak magyarázata). Ez a jegyzet nem a minden felsőoktatási intézményben oktatott mikroökonómia és nem makroökonómia, de nem is a szó megszokott értelmében vett bevezetés a közgazdaságtudományokba. A hazai gazdaság (az 1989 óta folyó átmenet - transzformáció - útján) ma már piacgazdaságnak minősíthető. Meg kell ismerkedni azzal, mit jelent a piacgazdaság, milyen intézmények jellemzik, mit jelent a piac és milyen folyamatok hatására alakulnak a javak és szolgáltatások árai, mitől függ a bérek alakulása, mi határozza meg a családok - háztartások jövedelmét, mi magyarázza, hogy eltérő az egyes családokból kikerülő újabb generációk esélye, milyen szociális elemekkel egészül ki a piac által meghatározott jövedelemelosztási rendszer. Ellentmondás feszül a piacgazdaság hatékony működése és a jövedelmek méltányos elosztása között. Miben áll ez az ellentmondás? Milyen feladatokat látnak el kormányzatok és milyen eszközökkel? Meg kell ismerkedni a kormányzatok gazdasági feladataival, és lehetséges eszközeinek körével. 2004. májusától hazánk az Európai Unió tagja. Ez mindenki számára szükségessé teszi annak megértését, milyen nemzetközi mozgástendenciák uralkodnak hazánkban és a minket körülvevő világban. Miért folyik külkereskedelem, mi mozgatja a nemzetközi tőkét és milyen kedvező - kedvezőtlen hatások érhetik a tőkét exportáló és befogadó országokat? Vannak-e egy kormánynak a külkereskedelmet befolyásoló eszközei? Mit jelent és mitől függ egy valuta árfolyama? Mit tehet a központi jegybank és milyen következményei lehetnek a jegybank lépéseinek? Mind olyan kérdések, amelyekre bármilyen közigazgatási munkakörben dolgozó asszisztensnek szüksége lehet, de szüksége van mindazoknak, akik el kívánnak igazodni a társadalom, a gazdaság és törvényhozás bonyolult rendszerében. A jegyzet szerzője reméli, hogy a leírt, talán túlságosan tömören kifejtett tananyag nem okoz nagy nehézséget az olvasónak, aki felkészüléséhez hasznosítani kívánja az írottakból megszerezhető ismereteket.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Jogi asszisztensképzés, Piacgazdaság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék