A marketing alapjai corvina logo

Szerző: Majaro, Simon
Cím: A marketing alapjai
Sorozatcím: Modern gazdasági ismeretek, 1419-1415
Fordító: Vass Tamás
Megjelenési adatok: Panem Kft, Budapest, 2000. | ISSN: 1419-1415 | ISBN: 963-545-286-1
Megjegyzés: 2. kiadás

coverimage Amikor legutóbb egy magát marketingorientáltnak tartó nagy cégnél mérnököknek és tudósoknak szemináriumot tartottam, nagyon csalódottan tapasztaltam, mennyire keveset tudnak a témáról. Ráadásul a csoport általános elképzelése az volt, hogy a műszaki emberek azok, akik értékeket teremtenek, míg marketinggel foglalkozó társaik csak olyan dolgokra herdálják el a vállalat erőforrásait, aminek később nem sok hasznát látják. Nagy adag cinizmussal és marketingellenes hozzáállással kellett szembenéznem. Hamarosan rá kellett ébrednem, hogy ez a vállalat a marketingorientált szerepet csak eljátssza. Az igazság az, hogy addig egyetlen cég sem tekintheti magát a piac által irányítottnak, vagy fogyasztóbarátnak, amíg minden tevékenységében el nem fogadja ezen fogalom érvényességét. A szervezetben minden embernek, beosztásától függetlenül, hinnie kell a marketing alapelveiben és azok sikerhez vezető értékében. Amíg csak a marketingszemélyzet hisz benne, addig a cég egésze aligha látja hasznát. Én, aki egyetemi oktatóként és konzulensként életem tekintélyes hányadát a marketing tanainak hirdetésével töltöttem, frusztráltnak és levertnek éreztem magam. Rá kellett ébrednem, hogy a marketinget, mint hivatást elfelejtették a nem marketinges személyzet körében reklámozni. Tagadhatatlan azonban, hogy az emberek jártassága jelentősen fejlődött e területen az elmúlt évtizedben. Az igazi kihívás viszont az, hogy a cég minden dolgozóját, beosztásától függetlenül, potenciális marketingszakemberré tegyük. Mindenkinek: a mérnököknek, a könyvelőknek, a K+F szakembereinek és a számítógép-kezelőknek is meg kell érteniük és meg kell szeretniük a marketing fogalom világát. Máskülönben a marketing csoportos munkára irányuló célkitűzései aligha fognak megvalósulni. Nagyon megörültem, amikor a Menedzsment Alapjai sorozat szerkesztője felkért, hogy írjak egy könyvet a marketing alapjairól. Lehetőségem nyílt arra, hogy átgondoljam a marketing egész tárgykörét, s hogy egyszerűen és tömören leírjam annak terminusait és eszközeit. Fő célom az volt. hogy ezt az anyagot ne csak a marketinggel foglalkozók, hanem annál sokkal szélesebb közönségeié tárjam. Épp ezért a könyv „felhasználóbarát” célzattal íródott, hogy a marketinggel nem foglalkozó menedzserek is megbarátkozhassanak ezzel az üzlethez létfontosságú és izgalmas témával. A könyv sikerét azon tudom majd lemérni, hogy hány nem marketingszakember olvasta el. Ezzel együtt azt is remélem, hogy a marketing szakemberei számára is új perspektívákat tár fel a könyv a téma főbb alapelveit illetően. A legtöbb fejezet után ellenőrző kérdések találhatók, melyek segítségével az olvasó megtudhatja, cége mennyire hatékony az adott területen. Ezeknek a kérdőíveknek nem az a célja, hogy ítéletet alkossanak, hanem, hogy felderítsék azokat a területeket, ahol a szervezet fejlődésre szorul. Átgondolásra és a fejlesztési munka elősegítésére szolgálnak csupán.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Marketing, Reklám, Árképzés, Termékpolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
5-7
Előszó
9-10
1. Bevezető
11-20
   A marketing szerepe a modern vállalatban: globális megközelítés
13-20
2. A marketing-fogalomkör áttekintése
21-34
   Marketing mint vállalati magatartásforma
22-26
      Kérdőív a marketingorientáltságról
23-26
   Marketing mint funkció
27-34
      Menedzsmentfolyamat
28
      A fogyasztók igényeinek meghatározása, előrejelzése és kielégítése
28-33
         Az igények meghatározása
28-31
         Az igények előrejelzése
31-32
         A fogyasztók igényeinek kielégítése
32-33
      A profit
33-34
3. A marketingmix
35-50
   Marketingmix-analízis
41-50
      Marketingmix az új marketingprogramokhoz
42-44
      Marketingmix a már meglévő marketingprogramokhoz
44-50
4. A hatékony marketing inputja
51-74
   Mennyi ismeret?
52-56
      A hatás/költség mátrix
54
      A kutatási projekt költség-haszonelemzése
55-56
   A marketingprofil elemzése
57-59
   A hírek értéke
59-62
      Adat
60
      Információ
60
      Hír
60-62
   A piac- és marketingkutatás folyamata
62-65
   Hogyan jelezhetjük előre a kereslet alakulását?
65-74
      Intuíció
65-68
         Zsűrizés
67
         Delphi-módszer
67-68
      Szakértelem
68
         Csoportos megbeszélés
68
         Összegyűjtött személyes becslések száma
68
         Delphi-módszer
68
      Extrapoláció
69
      Jövendölő modellek
69-74
         Lineáris és nem lineáris modellek
70
         Statikus és dinamikus modellek
70-71
         Determinisztikus és sztochasztikus modellek
71-74
            Kérdőív az inputgyűjtésről
71-74
5. Termékpolitika és tervezés
75-104
   A termékéletgörbe áttekintése
79-90
      A termékéletgörbe rövidülésének trendje
81-85
         A befektetés megtérülésének folyamata és a termékéletgörbe
82-83
         Nemzetközi marketing és a beruházás megtérülésének fogalma
83-84
         A nemzetközi standardizálás kérdése
84-85
      A kiegyensúlyozott portfólió szükségessége
85-90
   Termékportfólió-menedzsment
90-99
      "Idővásárlás" az öregedő termékek számára
91-92
      A versenyhelyzet javítása
92-95
      Új termékek fejlesztése
95-98
      Öregedő termékek bevonása
98-99
   Márkázás
99-104
      Termékmenedzsment-kérdőív
102-104
6. Ár és árképzési politika
105-129
   Kereslet és kínálat
106-109
      Az ár és a kereslet közti összefüggés
106
      A kereslet rugalmassága
107-108
      A kereslet és kínálat hatása az árra
108-109
   Árképzés monopolhelyzetben
109-111
   Árképzés oligopóliumban
111
   Az ár különböző szemszögekből
112
   Árképzés és költségek
113-115
   Az ár és a termékéletgörbe
115-118
      Bevezetés
115
      Növekedés
116
      Érettség
116
      Telítettség
116
      Hanyatlás
117-118
   A termékportfólió
118-119
   Az ár és a fogyasztó kilátásai
119-123
      Esettanulmány
120-121
   Árképzés és image
123-125
   Az árengedmények szerepe
125
   Összegzés
125-129
      Fölfelé húzó erő
126-127
      Lefelé húzó erő
127-129
         Az árképzési politka kérdőíve
127-129
7. A kommunikációs mix - reklámozás
130-151
   A kommunikáció, a reklámozás csatornái
132-133
   A reklámozás céljai
133-139
   Hirdetés
139-143
      Ismerjük meg a célcsoportokat
139-141
      A legjobb médiacsatorna kiválasztása
142-143
         Viszonylagos költség
142
         A média jellemzői
142
         Az atmoszféra
142-143
   Az eladásösztönzés
143-145
      Az eladásösztönző tevékenységek típusai
144-145
   Direkt marketing
145-147
   A kommunikációs terv előkészítése
147-151
      Kérdőív a kommunikációs mixről
148-151
8. Terjesztés és logisztika
152-170
   Értékesítési csatornák
153-155
   A közvetítők kiválasztása
155-156
   Az értékesítési csatorna jelentősége
156-158
   Az értékesítési csatornához kapcsolódó motivációk
158-160
   A terjesztés logisztikája
160-163
      Fizikai terjesztés
160
      A terjesztéshez szükséges létesítmények
161
      Készletezés
161-162
      Kiszerelés
162-163
      Kommunikáció
163
   A vevőszolgálat
163-167
      A vevőszolgálati márkázás
164-165
      A vevőszolgálati kultúra kialakítása
165-167
   Fejlesztések a terjesztésben
167-170
      Kérdőív a terjesztésről és a logisztikáról
168-170
9. Értékesítés
171-190
   Az értékesítési csoport: szerepe és céljai
171-174
      Miért van szükség célkitűzésre?
172-174
   Az értékesítés szerepének változása
175-177
   Az értékesítés hatékonyságának növelése
177-183
      Határozzuk meg a "tökéletes vevőt"
177-179
      A döntéshozó csoport erőviszonyai
179-180
      Aknázzuk ki a belső információkat
180-182
      Tanuljunk a legjobbaktól!
182-183
   Az értékesítési csoport mérete
183-184
   Az eladók „nyereség- és veszteségmérlege"
184-190
      Értékesítésmenedzsment-kérdőív
187-190
10. Marketingtervezés
191-221
   A marketingtervezés előnyei
192-193
   A folyamat megértése
193-201
      A marketingtervezés környezete
193-197
         A cég küldetése - a misszió
195
         Vállalati célkitűzések
196
         Vállalati stratégia
196-197
      A marketingtervezés folyamata
197-200
         A marketingkérdőív
197
         SWOT-elemzés
197
         Feltételek
197-198
         Marketingcélok
198-199
         Marketingstratégiák
199
         Részletes programok
199
         Ellenőrzések
199-200
      Ki állítsa össze a tervet?
200-201
   A marketingtervezés segédeszközei
202-216
      Forgatókönyvírás és forgatókönyv-álmodozás
202-204
         Forgatókönyvírás
203
         Forgatókönyv-álmodozás
203-204
      Réselemzés
204-205
      Az Ansoff-mátrix
206-207
      A piac szegmentálása
207-209
         Szegmentáció a fogyasztói szokások alapján (Mit vesz a fogyasztó?)
207
         Szegmentáció a motiváció alapján (Miért vesz meg valamit a fogyasztó?)
208
         Szegmentáció a fogyasztói tipológia alapján (Ki a fogyasztó?)
208-209
      Leképezés és pozicionálás
209-210
      A siker kulcsfontosságú pontjainak elemzése
210-212
      Termékéletgörbe-elemzés
212
      Piaci részesedés elemzése
213-214
      Az üzleti portfólió elemzése
214-216
   Marketingstratégiák kialakítása
216-221
      Termék
217
      Ár
218
      Reklámozás
218
      Értékesítési csatorna
218-221
         Marketingtervezési kérdőív
219-221
11. A marketingtevékenység ellenőrzése
219-237
   Különböző kontrolitípusok
219-224
   Stratégiai kontroll
224-226
   A menedzseri munka eredményessége és hatékonyságának ellenőrzése
227-230
      Értékesítés
227-229
         Ha csökken az új kapcsolatok száma
228
         Ha a látogatók száma csökken
228
         Ha az érdeklődők száma csökken
229
         Ha a vevők száma csökken
229
      Reklámozás
229-230
      Terjesztés
230
   Az operatív ellenőrzés
230-237
      Jövedelmezőség
230-237
         Kérdőív a matkeringtevékenység ellenőrzéséből
235-237
12. A marketingszervezet
238-258
   A szervezetek fejlődése
238-242
      A kezdeti (úttörő) szakasz
235-239
      A tudományos menedzsment szakasza
239
      Az integrált szervezet
240-242
   A hatékony marketingszervezet altevékenységei
242-245
   A marketingszervezetek fajtái
245-250
      Funkcionális marketingszervezet
246
      Termékcsoportokon alapuló marketingszervezetek
247-248
      Piacokon vagy fogyasztói csoportokon alapuló marketingszervezetek
248-249
      Földrajzi területeken alapuló marketingszervezetek
249
      Az értékesítési csatornákon alapuló marketingszervezetek
250
   Centralizáció vagy decentralizáció?
251-252
   Marketingszervezetek a fejlődés integrált szakaszában
252-251
   A főbb tanulságok
255-258
      Kérdőív a marketingszervezetről
255-258
13. A marketingintegráció
259-278
   Az integráció jelentése és hatásköre
260-270
      Makrointegráció
261-263
         A horizontális tervek integrálása
261-263
         A vertikális tervek integrálása
263
      A marketingosztály altevékenységeinek integrációja
263-265
         Esettanulmány
265
      Integráció a marketingmix elemei között
266-270
         Marketingintegrációs kérdőív
268-270
   Irodalomjegyzék
271-272
   Tárgymutató
273-278