A világ legnagyobb üzletkötője corvina logo

Szerző: Mandino, Og
Cím: A világ legnagyobb üzletkötője
Fordító: Hegedűs Péter
Megjelenési adatok: Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2007. | ISBN: 963-9447-86-2
Megjegyzés: Második kiadás

coverimage OG MANDINO ma a legszélesebb körben olvasóit ösztönző és önfejlesztő szerző a világon. Tizenhárom könyve több mint húszmillió példányban kelt el, tizenhét nyelven. A legkülönbözőbb életpályájú emberek ezrei és ezrei adóztak nyílt elismeréssel Og Mandinónak életük gyökeres megváltoztatásáért és azért a csodáért, amit a szavaiban felfedeztek. Bölcs, ösztönző és szeretetteljes könyvei közé tartozik: A világ legnagyobb üzletkötője; A világ legnagyobb üzletkötője II: A történet vége; A krisztusi megbízatás; A világ legnagyobb titka. Küldetésed: a siker!; A választás. (...) Hafid a bronztükör előtt álldogált, és a csiszolt fémen visszatükröződő képmását tanulmányozta. „Csak a szemem őrizte meg a fiatalságát?" — mormogta magában, miközben elfordult, és lassan keresztülvágott a tágas terem márványpadlóján. Fekete ónix oszlopok közt haladt, amelyek az. aranytól és ezüsttől ragyogó mennyezetet tartották, és korosodó lábai ciprusból és elefántcsontból faragott asztalok mellett vitték tova. Teknőcpáncél villant a kereveteken és díványokon, s a drága-kő-berakásos falakat a legaprólékosabb kidolgozású brokátkelmék díszítették. Bronzedényeikben békésen bólogató hatalmas pálmák fogták közre egy szökőkút alabástrom nimfáit, s az ékkövekkel kirakott virágládák a bennük lévő virágokkal versengve hívták fel magukra a figyelmet. Hafid palotájának egyetlen látogatója sem kételkedhetett benne, hogy a tulajdonos valóban dúsgazdag férfiú. Az öregember keresztülment egy zárt belsőkerten, és belépett raktárházába, amely ötszáz lépésnyi hosszan terjeszkedett a kastélyon túl. Főszámtartója, Erasmus, bizonytalanul várakozott, rögtön a bejárat mögött. — Üdvözöllek, nagyuram! Hafid biccentett, és csendben lépkedett tovább. Erasmus követte; képtelen volt palástolni az arcára kiülő aggodalmat ura szokatlan kérése miatt, hogy ezen a helyen találkozzanak. A rakodóhelyek mellett Hafid kis időre megállt, és figyelte, ahogyan a málháskocsik-r°l lepakolt árukat külön rekeszekbe leltározzák. Akadt ott gyapjúszövet, finom vászonnemű, pergamen, méz, szőnyeg és olaj Kis-Azsiából; üveg, füge, diófélék és balzsam a saját hazájából; szövetáru és gyógyszer Palmürából; gyömbér, fahéj, és drágakövek Arábiából; gabona, papír, gránit, alabástrom és bazalt Egyiptomból; szőttesek Babilonból; festmények Rómából és szobrok Görögországból. Balzsam nehéz illata terjengett a levegőben, és Hafid érzékeny öreg orra elárulta az édes szilva, az alma, a sajt és a gyömbér jelenlétét. Végül odafordult Erasmushoz. — Öreg barátom, mekkora vagyon halmozódott fel a kincstárunkban? Erasmus elsápadt: — Összesen, uram? —Összesen. — Mostanság nem tanulmányoztam a számokat, de úgy becsülném, hogy több mint hétmillió aranytalentum van ott. — És ha az összes raktáram és kereskedőházam valamennyi áruját aranyra váltanám, mennyit hoznának? — A leltárunk még nem teljes erre az idényre, nagyuram, de legalább további hárommillió talentummal számolnék.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány, Szépirodalom
Tárgyszavak: Motiváció, Üzletkötés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
8-9
Első fejezet
11-14
Második fejezet
15-19
Harmadik fejezet
20-27
Negyedik fejezet
28-30
Ötödik fejezet
31-34
Hatodik fejezet
35-39
Hetedik fejezet
40-42
Nyolcadik fejezet
43-47
   Az I-es számú tekercs
43-47
Kilencedik fejezet
48-50
   A II-es számú tekercs
48-50
Tizedik fejezet
51-53
      A III-as számú tekercs
51-53
Tizenegyedik fejezet
54-56
   A IV-es számú tekercs
54-56
Tizenkettedik fejezet
57-59
   Az V-ös számú tekercs
57-59
Tizenharmadik fejezet
60-63
   A VI-os számú tekercs
60-63
Tizennegyedik fejezet
64-66
   A Vll-es számú tekercs
64-66
Tizenötödik fejezet
67-70
   A VlII-as számú tekercs
67-70
Tizenhatodik fejezet
71-74
   A IX-es számú tekercs
71-74
Tizenhetedik fejezet
75-77
   A X-es számú tekercs
75-77
Tizennyolcadik fejezet
78-83
A szerzőről
84
Hátsó borító