Épületszerkezettan corvina logo

Szerző: Mittag, Martin
Cím: Épületszerkezettan
Alcím: Kézikönyv a szerkezeti rendszerekről, építési elemekről és módokról építészek, tervezők, kivitelezők és az egyetemi oktatás számára
Sorozatcím: Dialóg Campus szakkönyvek | Dialóg Campus tankönyvek
Fordítók: Helstáb Zsolt; Major Mercedes; Mező Andrea; Szolcsányi Ferenc; Vajda József
Megjelenési adatok: Dialóg Campus, Pécs, 2004. | ISSN: 1417-7986 | 1418-1274 | ISBN: 963-9310-64-6
Megjegyzés: 18., teljesen átdolgozott német kiadás első magyar kiadása

coverimage A Dialóg Gampus Kiadó - hűen hagyományaihoz a Meufert: Építés- és tervezéselmélet kötet után, újabb nagyszabású német építészeti munka megjelentetését végezte el jelen kötet közreadásával. Martig Mittag professzor könyvének lefordítása, lektorálása, nyomdai előkészítése közel két év igen-igen nehéz munkája. A magyar kiadás hű fordítása az eredeti műnek, s csak ott végeztünk benne kisebb változtatásokat, ahol azt a magyar szaknyelv, vagy a magyar előírások megkövetelték. Mint minden szakkönyvnél, úgy ennél is érdemes az adatokat mindig összevetni az európai és magyar szabványokkal, szokásokkal, irányelvekkel. A könyv az európai szabványokhoz már jól alkalmazott német DIN előírásait adja meg, ezek hol szigorúbbak, hol engedékenyebbek a magyartól, miközben a magyar előírások is folyamatosan az Európai Unióban használatosakhoz kezdenek egyre inkább igazodni. Ezért mindenképpen hangsúlyoznánk, hogy a könyv adatait csak a mindenkor érvényes nemzeti vagy európai előírásoknak megfelelően szabad használni, és szakmai vitáknál így alapul venni. Szeretnénk megköszönni minden magyar közreműködő munkáját, külön is Tillai Ernő építészmérnök lektori tevékenységét, Petró Bálint és Kistelegdi István professzor urak szakmai ajánlását, az Oktatási Minisztérium támogatását. | Ennek a tan- és kézikönyvnek az a célja, hogy az építőknek áttekintést adjon az épületszerkezetek gazdag területéről. Ez az áttekintés nem korlátozódik a gyakorlatban előforduló szerkezetek kritikamentes összefoglalására. A hibás -lehetséges - helyes példák szembeállása révén bemutatásra kerül, hogy mit jelent a tartós és a megfelelő anyaggal való építés. A szerkezetépítés és a szakipari munkák rendkívüli sokrétűsége a könyv szigorú tagolását követelte meg a részletes szövegről való lemondás mellett. Ezért annál több ábrát és táblázatot használtunk, amelyek a műszakiak számára kevés szóval is jól érthetőek. A példák összeállítása az újabb bel- és külföldi publikációk részletes áttekintése után történt. Részletes irodalomjegyzék található a könyv 573=576. oldalán. A szöveges részekben az ábrákhoz részben szintén irodalmi hivatkozások tartoznak. A könyv írása során számos kollégától, szakmai egyesülettől és cégtől kaptam baráti támogatást, a nyomdatechnikai előkészítésben és a korrektúrában pedig a feleségem, Brigitte Mittag segített. Mindannyiukat megilleti hálás köszönetem.
Kategóriák: Építészet
Tárgyszavak: Kézikönyv, Egyetemi tankönyv, Épületszerkezettan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Előszó
5-6
Tartalomjegyzék a DIN 276 szerinti kötségcsoportok szerint
7-10
Alapozások
11-18
   Áttekintés
11
   Altalaj
12
   Síkalapozások
13-16
   Mélyalapozások
17-18
Épületszerkezetek szigetelése
20-41
   Fogalmak és anyagok
20
   Alkalmazási területek, anyagok
21
   Talajnedvesség, talajvíz és nyomás alatt álló talajvíz ellen
22
   Talajnedvesség elleni szigetelés
23-24
   Nyomás alatt nem álló talajvíz elleni szigetelés
25-26
   Nyomás alatt álló talajvíz elleni szigetelés
27-31
   Védőrétegek
32
   Épületszerkezetek szigetelése, standard részletek
33-41
Külső falak, ökológia
42-49
   A faifajták osztályozása ökológiai szempontok szerint (a 029 sz. irodalom alapján)
42-43
   A DIN 4108 2. melléklete szerinti hőhidak
44-49
Falak, tűzvédelem
50-71
   A DIN 4102 4. része (tűzvédelem) szerint osztályozott beton- és téglafalak
50-56
   A fa szerkezetű falak osztályozása a DIN 4102 4. része (tűzvédelem) szerint
57-58
   A fa szerkezetű falak, gerendák és támaszok osztályozása a DIN 4102 4. része (tűzvédelem) szerint
59-62
   A fa építőelemek kötéseinek osztályozása a DIN 4102 4. része (tűzvédelem) szerint
63-64
   Tartók és támaszok osztályozása a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem), acél épületszerkezetek
65
   Osztályozott tartók és támaszok a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem), acél épületszerkezetek
66-68
   A tartók és támaszok osztályozása a B8N 4102 4. része (tűzvédelem) szerint, acél épületszerkezetek
69
   Osztályozott tartók és támaszok a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem), acél épületszerkezetek
70
   Osztályozott különleges épületszerkezetek (ablakok, ajtók) a DIN 4102 4. része szerint (Tűzvédelem)
71
Külső falak, zaj elleni védelem
72-74
   Zaj elleni védelem a DIN 4109 1. melléklete szerint
72-74
Falak
75-101
   A DIN 1053 szerinti falszerkezetek, ábrák
75-86
   A látszó téglafalazat
87-91
   A DIN 1053 szerinti természetes kőfalak
92
   Természetes kőfalak a DIN 1053 alapján, képes kommentár
93
   Vegyes falazatok
94-95
   Faragott kő burkolatok
96-97
   Faragott kő keretezések
98-99
   Vasalt falszerkezet a DIN 1053 3. része szerint
100-101
Teherhordó külső falak
102-108
   Porózus betonból készült falszerkezet
102-107
   Monolitbeton külső falak
108
Tartószerkezeti rendszerek
109-115
   Előre gyártott betonelem tartószerkezetek
109-115
Külső teherhordó falak
116-139
   Acélépítmények, építményrendszerek
116-123
   Acél tartószerkezet vázkitöltése porózus beton falelemekkel
124-125
   Vasbeton tartószerekezet vázkitöltése
126-128
   Fa épületszerkezetek
129-135
   Fa falszerkezetek teljes hővédelemmel (DIN 4108)
136-139
Nem teherhordó külső falak
140-162
   Általános alapok, működési jellemzők
140
   Általános alapismeretek, funkcionális tulajdonságok
141-155
   Alumínium homlokzatszerkezetek, teljes üvegezésű homlokzatok
156-157
   Alumínium homlokzatszerkezetek, oszlopos-kereszttartós szerkezeti kialakítás
158-162
Ablakok, ajtók
163-193
   Általános alapismeretek
163-164
   Faablakok
165-169
   Betörésgátló ablakok
169
   Faablakok, standard részletek
170-175
   Fémablakok, üvegfalak
176
   Alumíniumszerkezetek
177-185
   Alumíniumszerkezetek, betörésgátló
186
   Tűzvédelmi ajtók
187-190
   Üvegezések
191-193
Külső falburkolatok
194-197
   Burkolatok lapokból, üvegtáblákból
194
   Lapokból, üvegtáblákból készített burkolatok
195
   Burkolólapokból, táblaüvegekből készült burkolatok
196
   Cementkötésű, szálas hullámlemez falburkolatok
197
Nap elleni védelem
198-204
   Redőnyök, ponyvák, zsaluziák
198-199
   Faredőnyök
200
   Billenőlécek
201
   Reluxák
202-204
Védőrácsok
205
   Ponyvák, feltekerhető és ollós rácsok
205
Külső kapuk
206-207
   Nagy terek lezárásai
206-207
Belső falak, ökológia
208-209
   A falszerkezetek az ökológiai szempontok szerint (a 029 irodaíom nyomán)
208-209
Belső falak, zajvédelem
210-224
   Zajcsillapítás a DIN 4109 1. melléklete szerint
210-224
Belső falak
226
   Válaszfalak, általános alapismeretek
225-226
Nem teherhordó belső falak
227-242
   Gipszkartonlemezekből készült szerelt falak
227-228
   Fából készült belső falak
229-230
   A teljes hővédelemre fából készült falak kiviteli példái
231
   Vázasfalrendszerek
232-236
   válaszfalak, standard részletek
237-242
Belső ajtók
243-256
   Belső ajtók, általános információk
243-244
   Belső ajtók fából
245
   Belső ajtók fából és faanyagokból
246
   Betörésgátló ajtók
247
   Belső ajtók fából, normál részletek
248-249
   Acél élprofilok, ajtótömítés
250
   Vasalatok
251
   Ajtózárak, ajtókilincsek
252
   Tolóajtók, toló-harmónikaajtók fából
253
   Forgóajtók
254
   Teliüveges ajtók
255
   Acélajtók
256
Belső falfelületek
257-262
   Vakolatrendszerek
257-262
Födém, ökológia
263-283
   Födémkialakításl módok ökológiai szempontok szerint (029. fejezet szerint)
263-264
   Kategorizált vasbeton födémek a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem)
265
   A DIN 4102 4. része szerint osztályba sorolt vasbeton födémek (tűzvédelem)
266
   Kategorizált vasbeton födémek a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem)
267-273
   Kategorizált vasbeton gerendák a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem)
274-277
   Kategorizált aeéltartós és vasbeton födémek fodémalépítménnyel a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem)
278-280
   Kategorizált faelemekből álló födémek a DIN 4102 4. része szerint (tűzvédelem)
281-283
Födémszerkezetek
284-297
   Tömör födémek, betonfödémek
284-285
   Tömör födémek, normál részletek
286-292
   Ívek és boltozatok
293-294
   Födémek acél tartószerkezettel és béléstesttel
295
   Fagerendás födémek
296
   Fagerendás födémek teljes hövédelemmel (DIN 4108)
297
Födémburkolatok
298-305
   Aljzatok, esztrich
298-303
   Parketta, fakocka padlóburkolat, gyalult deszkák
304-305
Födémburkolatok, födémalépítmények
306-309
   A DIN 4102, 4. része szerint ostályba sorolt vasbeton födémek (tűzvédelem)
306
   Dróthálós vakolt álmennyezetek
307
   Födémépítmények normál részletei
308-309
Lépcsők
310-328
   Általános alapismeretek
310-312
   Tömör lépcsők
313-319
   Lépcsőfordulók normál részletei
320
   Acéllépcsők
321-323
   Falépcsők
324-327
   Korlátok
328
Erkélyek, teraszok
329-323
   Szerkezeti adatok teraszok és erkélyek kialakításához
329
   Erkélycsatlakozás részletei
330-332
   Erkélycsatlakozás/födémkonzol normál részletek
333
Lapostetők, ökológia
334-335
   Tetőépítési típusk őkológia szempontok szerint (Lit. 029 szerint)
334-335
Magastetők, ökológia
336
   Tetőépítési típusk őkológia szempontok szerint (029 sz. irodalom szerint)
336
Lapostetők, hővédelem
337-338
   Lapostetők hővédelmi rétegei
337-338
Tetők, tűzvédelem
339-342
   Osztályozott fatetők a DIN 4102, 4. része szsrint (tűzvédelem)
339-340
   Tetőáttörések a DIN V 18234-3 szerint (tűzvédelem)
341-342
Tetőszerkezetek
343-442
   Magastetők klasszikus rendszerei
343-348
   Háztetők fából; ácsszerkezetek kivitelezése
349-352
   Háztetők fából, teljes értékű hőszigeteléssel (DIN 4108)
353-354
   Tető főtartó rendszerek
355
   Tetőtartó rendszerek
356-360
   Tetőtartó fából
361-369
   Tömör tartó és rácsos tartó rendszerek, csomópontok
370-380
   Tetőtartók acélból
381-382
   Tetőtartó szerkezet acélból
383
   Rácsos tetőtartó acélból
384
   Tetőtartó acélból
385-387
   Rácsos tartók acélból
388-389
   Tetőtartó betonból
390-392
   Típusterv szerinti csarnokok előre gyártott vasbeton elemekből (<28> irodalom nyomán)
393-395
   Keretgerendás tetők
396-397
   Lineáris rúdrendszer
398-401
   Rúdszerkezetek
402-410
   Rudak, csomópontok, alátámasztások
411-413
   Kötélszerkezetek
414-416
   Héjak, lemezművek, kupolák
417-424
   Húzásra igénybe vett szerkezetek
425-427
   Sátor alakú szerkezetek
428
   Sátor alakú tartószerkezetek
429-434
   Húzó lehorgonyzások
435-438
   Tömör födémszerkezetek tetőhöz
439-442
Tetőnyílások
443-447
   Világító kupolák, általános csomópontok
443-447
Tetőfedő anyagok
448-506
   Strukturált rendszerű tetőszerkezetek
448
   Tetőfedések lapos tetőhöz
449-461
   Tetőfedés lapos tetőkhöz, szabvány részletrajzok
462-466
   Cserépfedés
467-482
   Palafedés (natur pala)
483-484
   Palafedés (natur pala, cementszálas tetőfedő lemez)
485
   Cementszálas tetőfedő lemezek
486
   Cementszálas tetőfedő lemezfedés
487
   Cementszálas hullámlemezfedés
488-492
   Tetőfedés fémmel
493-495
   Tetőfedés fazsindellyel
496
   Fazsindelyes fedés
497-498
   Fedés bitumenes zsindellyel, bitumenes hullámlemezzel
499
   Szalma- és nádfedelek
500-501
   Tető növénytakarással
502-504
   Tető növénytakarással, szabványos részletrajzok
505-506
Tetők vízelvezetése
507-511
   Ereszcsatornák és esőviízejtő csövek
507-509
   Tetők víztelenítése, szabványos részletrajzok
510-511
Épületkémények
512-518
   DIN 18160, Tell 1 szabvány szerinti követelmények
512-516
   Kéményfej szabványos részletrajzok
518
Aknák és csatornák, hangszigetelés
519
   Hangszigetelés DIN 4109, Belblatt 1 szabvány szerint
519
Szellőzőaknák
520
   Szellőzőaknák DIN 18017 Tell 1 szabvány szerint
520
Melléklet: Épültvédelem, építéstechnika
521
Hövédelem
523-557
   Hövédelmi alapismeretek DIN 4108 Tell 1 és Tell 2 szabvány szerint
523-524
   DIN 4108 Tell 5 szabvány szerinti számítási módszerek
525-528
   Energiatakarékossági intézkedések hövédelmi rendelet szerint
529-531
   Energiatakarékossági intézkedések hövédelmi rendelet értelmében
532-533
   Épületek hőigényének kiszámítása DIN 4701 szabvány szerint
534-546
   Az éves fűtési hőigény kiszámítása DIN 4108 Tell 6 szabvány szerint
547-555
   Légtömörség DIN V 4108-7 szabvány szerint
556-557
Nedvességszigetelés
558-560
   Klimától függő nedvességszigetelés DIN 4108 Tell 3 szabvány szerint
558-560
Tűzvédelem
561-562
   Tűzvédelem DIN 4108 szabvány szerint
561-562
Zajvédelem
563-570
   Zajvédelem a DIN 4108 szabvány szerint
563-570
Nappali fény, megvilágítás napfénnyel
571-572
   Megvilágítás a szabadban (horizontális megvilágítás - vertikális megvilágítás)
571-572
Irodalomjegyzék
573-575
DIN szabványjegyzék
576
Cégjegyzék
577-578
Tárgymutató
579-582
Kolofon
Hátsó borító