A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései

Szerkesztő: Mészáros Bence
További szerzők: Bakai Katalin; Csernyi Csaba; Elek Balázs; Fejős István; Fenyvesi Csaba; Hautzinger Zoltán; Herke Csongor ; Hesz Tibor; Kőhalmi László ; Tremmel Flórián; Varga Zoltán
Cím: A tanú védelmének elméleti és gyakorlati kérdései
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2009. | ISBN: 978-963-642-276-9

coverimage Néhány évvel a tanúvédelem európai modelljeit alaposan bemutató és elemző miskolci konferencia1 után mindenekelőtt az indokolja újabb tudományos fórum, tanácskozás megrendezését, hogy a tanúvédelem hazai bevezetésével lényegében paradigmaváltás következett be a büntető igazságszolgáltatásban. Paradigmaváltozásról beszélhetünk, mert nemcsak új intézmények születnek, születtek a tanúvédelem körében, hanem új szemlélet kialakítása is szükséges a szóban forgó intézményrendszer helyes felfogásához, törvényes és szakszerű működtetéséhez. A paradigmaváltás mellett további két fontos indoka a jelenlegi konferenciának az, hogy egyfelől már jó néhány év tapasztalattal is rendelkezünk a tanúvédelem lépcsőzetes bevezetésével összefüggésben s ezek a gyakorlati eredmények és gondok is elemzést, értékelést igényelnek. Másfelől nem lankad a hallgatóság érdeklődése a tanúvédelem kérdései tekintetében: ezt mutatja, hogy a tanszéken számosán első szakdolgozati témalehetőségként a tanúvédelmet említik, és a hallgatók által fenntartott szakkollégium is ennek a témakörnek a napirendre tűzését kezdeményezte. Reméljük, hogy a konferencián elhangzott előadások pontosított és kiegészített anyagainak közzététele e füzetben jelentős segítséget nyújt nemcsak a téma iránt érdeklődő joghallgatóknak, hanem a gyakorlatban fáradozó jogalkalmazóknak is.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntető eljárásjog, Tanulmánykötet, Bizonyíték, Tanúvallomás, Tanúvédelem, Megelőzés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék