A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata corvina logo

Szerző: Mezei Gyula
Cím: A közoktatás-politika és az iskolai munka gyakorlata
Sorozatcím: Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat ; 17.
Megjelenési adatok: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. | ISSN: 0324-3125 | ISBN: 963-05-2916-5

coverimage Napjainkban erőteljesen megnőtt a társadalom érdeklődése a közoktatáspolitikai kérdések iránt. Teljesen érthető ez, mert alig van olyan magyar család, melynek életét valamilyen módon ne befolyásolná közoktatás-politikánk alakulása. Legtöbben úgy vannak kapcsolatban az intézményes neveléssel, hogy valamely hozzátartozójuk (gyermekük vagy felnőtt családtagjuk) iskolába jár. Oktatáspolitikánk alakulása azonban a közvetlen személyes érdekeltségtől elvonatkoztatva is foglalkoztatja a társadalom tagjait. Sokan teszik fel a kérdést: oktatásunk megfelelően biztosítja-e társadalmi létünk folytatását, elősegíti-e, hogy az utánunk következő nemzedék társadalmi forradalmunk örököseként a fejlett szocializmus megvalósítójává, a kommunizmus építőjévé váljon? Segíti-e oktatáspolitikánk népgazdaságunk folyamatos fejlődését? Eléggé felkészült-e az oktatásügy a fejlett szocializmus műszaki, gazdasági alapjai megteremtésének szolgálatára? Megtanul-e ifjúságunk helyesen élni? Hozzájárul-e oktatáspolitikánk, hogy a szocialista életmód uralkodóvá váljon a felnövekvő nemzedékben? Az oktatáspolitika iránti érdeklődés tehát egybekapcsolódik a társadalomban a jövőért érzett felelősséggel. Ezért válik mindinkább igazzá, hogy ma a közoktatás-politikus fogalma mind tágabbá válik, mind többen érzik szükségességét, hogy oktatáspolitikai kérdésekben véleményt nyilvánítsanak. A közoktatás-politikával való foglalkozás tömegkommunikációs eszközeink állandó témájává vált. Rendszeresen tanúi lehetünk annak, hogy nemcsak a szakmai folyóiratokban, hanem a napi- és hetilapokban, a nagyközönségnek szóló információkban szenvedélyes viták bontakoznak ki a közoktatás alapvető kérdéseiről. Ezek felölelik közoktatásunk valamennyi lényeges kérdését: helyének, szerepének keresését az ifjúság nevelésében; az oktatási rendszer továbbfejlesztésének problémáit; az iskolák belső életének alakulását; a pedagógus személyiségek fejlődését; a közoktatás-irányítás megannyi gondját és így tovább. E viták során a megalapozott és megfontolt vélemények mellett szenvedélyektől áthatott nézetek, nemegyszer a közoktatás-politika lehetőségét és határait túlhaladó kívánalmak is elhangzanak.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Oktatáspolitika, Iskolaügy, Közoktatás, Közoktatás-politika, Iskola, Tankötelezettségi törvény
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
5
Bevezetés
7-8
I. KÖZOKTATÁS-POLITIKAI ALAPELVEK
9-38
   1. A közoktatás-politika fogalma
9-22
      A) A közoktatás-politika a politika szerves része
9-15
      B) A közoktatás-politika megalkotásának folyamata
15-19
      C) A közoktatás-politika megalkotásának szintjei
19-22
         Felső szint
19-20
         Területi szint
20-21
         Intézményi szint
21-22
   2. A közoktatás-politika jellemzői
23-27
      a) A közoktatás-politika egysége
23-24
      b) A közoktatás-politika megvalósításának különbözősége
24-25
      c) A közoktatás-politika nyitottsága
25-26
      d) A közoktatás-politika demokratizmusa
26-27
   3. A közoktatás-politika tartalma
27-38
      A) A célok meghatározása
27-28
      B) A pedagógiai szakirányítás
29-33
      C) A közoktatási rendszer megalkotása
33-38
         A magyar szocialista iskolarendszer alapelvei
35-38
      D) A követelmények és a feltételek egysége a közoktatás-politikában
36
      E) Koordinációs feladatok
36-37
      F) Intézményszervezési feladatok
38
II. AZ ISKOLA TÁRSADALMI FUNCKIÓI
39-47
   1. Az iskola tradicionális funkciói
40-42
      a) A társadalmi erkölcs közvetítése
40
      b) Az iskola az ismeretlen átszármaztatásának eszköze
41-42
   2. Az iskola újonnan kialakult társadalmi funkciói
42-47
      a) Az iskola a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze
42-43
      b) Az iskola szerepe a társadalom munkaerő-utánpótlásának biztosításában
44
      c) Az életmódváltozásból fakadó új feladatok
44-46
      d) Az iskola szociális-kulturális funkciója
46-47
III. KÖZOKTATÁS-POLITIKÁNK NÉHÁNY AKTUÁLIS FELADATA
48-95
   1. A tankötelezettségi törvény érvényesülése
48-53
   2. A pedagógusközösségek ideológiai, politikai, pedagógiai egységének megteremtése
53-69
      A) A pedagógiai egység értelmezése
54-55
      B) A pedagógusok ideológiai, politikai, pedagógiai egységének tartalma
55-58
      C) A nevelőtestületi egység formálása
58-59
      D) Az egység megteremtésének tényezői
59-69
         a) A pedagógus-utánpótlás gondjai, a képesítés nélküliek helyzete
59-61
         b) A pedagógusok túlterhelése
61-62
         c) A nevelők munkájának értékelése
62-63
         d) A nevelőtestületek közoktatás-politikai tudatossága
63-66
         e) Nincs pedagógiai egység iskolai demokratizmus nélkül
66-67
         f) Törődjünk többet a pedagógusok derékhadával!
67-69
   3. A közoktatás irányításának hatékonyabbá tétele
69-95
      A) A közoktatás-irányítás fontossága
69-73
      В) Az irányítás helyzete
74-85
         a) Felső szintű irányítás
74-75
         b) A tanácsok irányító munkája
75-85
            A járási tanácsi hivatalok
79-81
            Az intézményvezetők munkája
81-85
      C) Az általános tanulmányi és szakfelügyelet
85-92
         a) Általános felügyelet
85-89
         b) A szakfelügyelet
89-92
      D) Az iskolai adminisztráció
92-95
Irodalom
[96]
Hátsó borító
[97]