Javadalmazásmenedzsment corvina logo

Szerző: Armstrong, Michael
További szerző: Murlis, Helen
Cím: Javadalmazásmenedzsment
Alcím: Stratégia és gyakorlat
Fordító: Németh Ádám
Megjelenési adatok: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005. | ISBN: 963 224 847 3 (kötöt

coverimage Emlékszem, amikor a CIPD könyvtárában ülve az 1988-as kiadást elejétől a végéig kiolvastam. A mostam felkérés, hogy írjak előszót a Javadalmazásmenedzsment ötödik kiadásához, kicsit olyan érzést kelt bennem, mintha meghívtak volna, hogy Pelével és George Besttel játsszak együtt egy meccsen. Ez a diszciplína a fizetésre összpontosító adminisztrációból stratégiaorientált és hatékony, teljes körű javadalmazás-menedzsmentmegközelítéssé fejlődött. Könyvünkben sikerült három olyan jellemzőt ötvözni, melyek miatt javadalmazási és emberierőforrás-szakemberek, a szakmában dolgozó személyek és diákok számára a jelenlegi is ugyanolyan alapvető olvasmány, mint a legelső kiadás volt. Mindenekelőtt felvázolta és elősegítette az elmozdulást a stratégiai emberierőforrás-menedzsment (EEM) és a javadalmazásmenedzsment irányába. Az új kiadás szándékoltan nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a javadalmazás- és teljesítménymenedzsment politikáit és folyamatait ne csak az üzleti célokkal ?való összehangolásra használjuk, hanem arra is, hogy egyre inkább a tudásra és a szolgáltatásokra épülő gazdaságunkban a munkavállalókat saját akaratukból elkötelezzük e célok elérése és túlteljesítése mellett. A CIPD legújabb, az alkalmazottak és a teljesítmény kapcsolatának témájában végzett kutatása kiemeli, hogy a kommunikáció és a megvalósítás a modem kori EEM- és javadalmazási stratégiák leginkább sebezhető pontja. A javadalmazás területén látszólag mindig a gyakorlat irányítja a kutatást, ezért Michael és Helen művének második jellemzője az, hogy továbbra is aktuális és új témákkal foglalkozik. A korábbi kiadásokhoz képest a könyvben meglepően sok a tartalmi változás. A 90-es években mindannyian úgy hittük, hogy egyértelműen a rugalmas, teljesítmény-, piac- és készpénzalapú ösztönzők irányába haladunk. Ebben a kiadásban viszont - helyesen - újra a munkakör-értékelés és az alapbér strukturálása kerül a középpontba, melyek a különbözőséget és az azonos fizetést érintő, egyre fontosabbá váló kérdések nyomában a feltételekhez kötött bérmodellek számos formájának átfogó bemutatása köré épülnek. A C1PD legutóbbi felmérése szerint a kiegészítőbér-modellek, valamint a rugalmas juttatási modellek népszerűsége növekszik. Részben okkal vádolhatnánk az EEM-szakmát, hogy a múltban hajlamos volt az akkor épp divatos ösztönzési modelleket alkalmazni. Ám egy mai, önmagát komolynak tartó javadalmazási szakember nem teheti meg, hogy ne gondolkodjon el olyan időszerű témákon, mint a vezetők fizetése, melyről aktuális ismertetést találunk a könyvben. Amint azt az 1988-as kiadás hirdette: „egy javadalmazási menedzsernek vállalkozónak is kell lennie, nem csupán adminisztrátornak", s ezt a figyelmeztetést sokaknak szem előtt illene tartaniuk a mai, kockázatvállalástól idegenkedő világban. A kritikusok hamar eltúlozzák az ösztönzés gyakorlatában végbement változások mértékét. A szakmai „eszközök" teljes és változatos körének átfogó ismertetése és a hatékony javadalmazás-menedzsment és ösztönzés alapismereteinek bemutatása továbbra is a könyv elsődleges funkciója.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Menedzsment, Javadalmazás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
[2]
Címlap
[3]
Tartalomjegyzék
[5]-6
Előszó Duncan Brown, a CIPD vezérigazgató-helyettesének előszó
[7]-8
Előszó az ötödik kiadáshoz
9-11
Előszó a magyar kiadáshoz
12-14
1 .rész A javadalmazás-menedzsment alapjai
[15]-93
   1. Javadalmazás-menedzsment - áttekintés
[17]-23
   2. Teljes körű javadalmazás és elkötelező ösztönzés
[24]-42
   3. Stratégiai javadalmazás
[43]-55
   4. Javadalmazási politikák
[56]-62
   5. A pszichológiai szerződés
[63]-70
   6. Motiváció, pénzbeli és nem pénzbeli ösztönzők
[71]-86
   7. A bérszínvonalat alakító tényezők
[87]-93
2. rész Javadalmazási folyamatok értékelése és kialakítása
[95]-115
   8. A javadalmazási folyamatok értékelése
[97]-108
   9. A javadalmazási folyamatok kialakítása
[109]-115
3. rész A munkakör méretének és a relatív súlyának mérése
[117]-201
   10. Munkakör- és szerepelemzés
[119]-127
   11. Munkakör-értékelés: folyamatok és modellek
[128]-147
   12. Munkakör-értékelés: a modell tervezése és működése
[148]-163
   13. Egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás
[164]-168
   14. Jövedelemszint-felmérések és javadalmazáskutatás
[169]-201
4. rész Besorolási és bérstruktúra
[203]-242
   15. A munkakör-besorolási és bérezési rendszerek típusai
[205]-219
   16. Munkakör-besorolási és bérezési rendszerek kialakítása
[220]-234
   17. Új munkakör-besorolási és bérezési rendszer bevezetése
[235]-242
5. rész Teljesítménymenedzsment
[243-]-287
   18. A teljesítménymenedzsment alapjai
[245]-262
   19. Teljesítménymenedzsment a gyakorlatban
[263]-287
6. rész Feltételhez kötött bér - béremelés; a teljesítmény, a kompetenciák és az egyéni hozzájárulás javadalmazása
[289]-406
   20. Feltételhez kötött bér - általános szempontok
[291]-295
   21. Egyéni feltételhez kötött bér
[296]-318
   22. Éves ösztönzési programok vezetők számára
[319]-333
   23. Csoportok javadalmazása
[334]-348
   24. Növekedésrészesedés - osztozzunk a vállalat sikerében!
[349]-358
   25. Nyereségrészesedés
[359]-365
   26. Elismerést kifejező modellek
[366]-373
   27. A fizikai dolgozók teljesítményösztönző és bónuszprogramjai
[374]-392
   28. Az értékesítő személyzetet ösztönző programok
[393]-400
   29. Egyéb készpénzfizetések és pótlékok
[401]-406
7. rész Munkavállalói juttatások és nyugdíj
[407]-422
   30. A juttatásokkal kapcsolatos magyar gyakorlat
[409]-422
8. rész A javadalmazás-menedzsment különleges szempontjai
[423]-466
   31. Igazgatótanács-tagok javadalmazása
[425]-433
   32. Nemzetközi javadalmazás
[434]-453
   33. Fúziók és felvásárlások
[454]-461
   34. Induló, felfutóban lévő és gyorsan növekvő szervezetek javadalmazási politikája
[462]-466
9. rész javadalmazási folyamatok irányítása
[467]-504
   35. A javadalmazás-menedzsment folyamatai
[469]-490
   36. A juttatások kommunikálása
[491]-500
   37. A javadalmazás-menedzsment folyamatainak kialakítása és bevezetése - tanácsadók igénybevétele
[501]-504
10. rész Kérdések és trendek
[505]-527
   38. A javadalmazás-menedzsment kérdései
[507]-521
   39. Tendenciák a javadalmazás-menedzsment területén
[522]-527
Mellékletek
[529]-588
   A További irodalom és információforrások
[531]-540
   B Munkavállalói felmérések használata a javadalmazási döntések alátámasztására
[541]-551
   C A bérfelmérések és -elemzések során használt statisztikai kifejezések
[552]-557
   D Példák szerepprofilokra
[558]-560
   E Példák munkakör-értékelési modellekre és rendszerekre
[561]-574
   F A teljesítménymenedzsment dokumentálása
[575]-576
   G Példa egy részvénytársaság igazgatótanácsának tagjai számára készített hosszú távú ösztönzőprogramra
[577]-578
   H Bérfelülvizsgálatok kezelése Excelben
[579]-588
Tárgymutató
[589]-593
Hátsó borító