A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010) corvina logo

Szerző: Molnár-Kovács Zsófia
További szerző: Fischerné Dárdai Ágnes
Cím: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010)
Alcím: Különös tekintettel a történelemtankönyvek vizsgálatára
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 11.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2013. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: 978-963-642-527-2

coverimage Molnár-Kovács Zsófia bibliográfiája a Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai sorozat 11. köteteként jelenik meg. Bár a szerző nem könyvtáros, bibliográfiája jól illeszkedik sorozatunkhoz, hisz olyan alapos szakirodalmi forrásfeltáró munkát végzett, amellyel nemcsak a saját kutatási témáját alapozta meg, hanem gazdagította könyvtári sorozatunkat is. A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010) c. kötet a 21. század első évtizedére fókuszáló hazai (történelem)tankönyvi kutatási forrásbázist tárja az olvasó elé. A szerző tankönyvelméleti, tankönyvkutatási témájú készülő PhD disszertációjához, mint előzményt tárta fel azokat az írásokat, amelyek napjaink tankönyvkutatási vizsgálati eredményeiről, kutatási trendjeiről, fejlesztési standardjairól, tankönyvkiadási koncepcióiról, tankönyves szakmai rendezvényeiről szólnak. A tankönyvkutatás jelen bibliográfiája nem előzmények nélküli. A hazai tankönyvi szakirodalom-bibliográfiák alapművei az 1980-as évekig nyúlnak vissza. Időrendben elsőként Szokolszky Ágnes „A tankönyv és a tankönyvkiadás szakirodalma (1968-tól 1978 szeptemberéig)” című összeállítása érdemel említést, majd Mózer Ibolya, Simon Péter, valamint Sz. Balázs Edit által 1981-ben kiadott, „A történelem könyvei. A történelemtanítás annotált bibliográfiája” c. művet kell megemlíteni. Ugyancsak Szokolszky Ágnes jóvoltából jelent meg 1986-ban „A tankönyv szakirodalma 1978-tól 1984-ig” c. összeállítás, melyet 2000-ben követett Csík Tibor és Varga Katalin kéziratos bibliográfiája („A tankönyvekre vonatkozó szakirodalom Magyarországon, 1989-1999”). A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010) hasznos kiindulópontot jelenthet mindazon (tankönyv)kutatók, tankönyvkiadók, tankönyvszerzők/tankönyvszerkesztők, PhD hallgatók, gyakorló pedagógusok számára, akik e tíz év tankönyvi szakirodalmát alaposabban szemügyre vennék, áttekintenék. A sokszínű kutatási forrásbázis feltérképezéséhez pedig e jegyzéket bátran hívhatják segítségül. Jó szívvel ajánlom tehát a tankönyves szakma képviselőinek a Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványainak 11. kötetét tájékozódásra, kutatásra, szakirodalom keresésre!
Kategóriák: Neveléstudomány, Történelem, Repertórium
Tárgyszavak: Bibliográfia, Közoktatás, Könyvkiadás, Ezredforduló, Történelemtanítás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék