Public relations corvina logo

Szerző: Mónus Ágnes
További szerzők: Jancsó Péter; Klein Sándor
Cím: Public relations
Alcím: A bizalomépítés művészete
Sorozatcím: Segítünk, ha lehet, 1418-6586
Illusztrátor: Gyulai Líviusz
Megjelenési adatok: SHL Hungary Kft., Budapest, 2001. | ISSN: 1418-6586 | ISBN: 963-00-6394-8

coverimage Ki ne hallott volna a PR-ről, hisz ez napjaink egyik legdivatosabb betűszava. Sokan ismerik célját, feladatait és már sorolják is sikeres vagy épp sikertelen példáikat. Kevesebben vannak - ez saját tapasztalatom -, akik elérkezettnek látják az időt, hogy tudatosan készüljenek fel munkájuk során erre a tevékenységre, amely így is úgy is áthatja mindennapjainkat. Szinte hallom is az érveiket. Mi nem vagyunk óriás cég, nemzetközi szervezet, vagy alapítvány, hogy erre külön pénzünk, vagy apparátusunk tegyen. Másrészt tudjuk mi, mit kell csinálni... Valóban, önmagában a pénz és a professzionális szervezet nem garancia a jó Public Relations-re. gondoljunk csak Csernobilra, vagy a vietnami háborúra. Ezen felül léteznek olyan személyek, akik mindenféle előképzettség nélkül is kiválóan PR-elik önmagukat, szervezetüket. Ez a könyv elsősorban nem nekik szól. Ez a könyv azokhoz a kis és középvállalkozókhoz, szervezetekhez és azok vezetőihez szól, akik sejtik, érzik hogy ez egy fontos és viszonylag új terület, amit érdemes megismerni, A mű szerzője példákon keresztül mutatja be a PR kapcsolódását mindennapjainkhoz, alaptevékenységünkhöz, környezetünkhöz. Ugyanakkor megismertet bennünket az üzenet, a célcsoport, a kommunikáció és még sok más fogalom definíciójával és azok szükségességével. A könyvet ajánlom vállalkozások, szervezetek, intézmények vezetőinek éppúgy mint a PR-rel ismerkedőknek, és mindenkinek, aki a téma iránt érdeklődik. (...) Hiánypótló könyvet tart a kezében az Olvasó: a Public Relations (PR) az ókori előképek szokásos felemlegetése ellenére meglehetősen új jelenség, amiről mindeddig nem volt könnyű magyar nyelven megfelelő információhoz jutni. Ki ne szeretne kedvező képet kialakítani önmagáról? A PR tulajdonképpen ennek a „ művészete, mestersége”, de mindenekelőtt a gyakorlata. Természetesen a legegyszerűbb az lenne, ha puszta létünkkel, megjelenésünkkel bizalmat ébresztenénk másokban. És ez valószínű -lég egyes emberek esetében így is van. A PR „művészetére” azért van szükség, mert nem elégszünk meg az „egyes emberekkel”, azt szeretnénk, ha mindenki, mindig szeretne. A PR feladata az, hogy előnyös tulajdonságainkat láthatóvá tegye. Még az olyan egyértelmű emberi erény, mint az őszinteség sem segíti elő egy kapcsolat elmélyítését, ha nem tűnik őszinteségnek. Érdemes tehát elsajátítani azokat a fogásokat, amelyek segítségével üzeneteink önmagunkról célba érhetnek és a kívánt hatást kelthetik. Bár korábbi kérdésemmel már azt sugalltam, hogy ez a könyv mindenkihez szól, most azt is hozzáteszem, hogy kétféle minőségünkben szól hozzánk: hiszen míg egyrészről igyekszünk szépnek, jónak, okosnak mutatkozni, másrészről tudjuk, hogy a többiek is ezt teszik, és szeretnénk tudni, hogy valóban azok-e. Pratkanis és Aronson A rábeszélőgép (AB OVO, 1992) című könyvében írják, hogy könyvük „állandó paradoxona, hogy a meggyőzés voltaképpen nem bonyolultabb, mint egy olvasólámpa. Azok, akik nem értik az elektromosság lényegét, varázslatos és félelmetes eszköznek találhatják azt a világító micsodát... Ha pedig meg is érintjük a lámpát, s elektromos áramütést kapunk, respektusunk hirtelen félelemmé és cinizmussá is változik... Ha egy távoli ország valamennyi lakóját ellátnánk elektromos eszközökkel, anélkül, hogy felvilágosítanánk őket arról, hogyan működnek - ezt bizonyára mindenki felelőtlen, sőt gonosz ötltetnek tartaná."
Kategóriák: Kommunikáció
Tárgyszavak: Marketing, Kommunikáció, Közönségkapcsolatok, Kapcsolatépítés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5
Ajánlás
7
Előszó: Üzenet és tisztesség
9-11
I. fejezet: A Public Relations egyidős az emberiséggel
13-19
   A befolyásolás - művészet
16-17
   Megnyerő képmás
17-19
II. fejezet: Kommunikálni több mint beszélni
20-30
   Hogy szerezzünk befektetőt?
21-22
   Communicare necesse est
23
   A jó hír értéke
24
   Előzzük meg a szóbeszédet!
25-27
   Beszélj, írj, üzenj, hass
28-30
III. fejezet: Hogyan válasszunk célcsoportot?
31-35
   Érvek nélkül nem megy
31-33
   Ellenőrzött célcsoportok
33-35
IV. fejezet: Miként fogalmazzunk üzeneteket?
36-41
   Mit és mennyit mondjunk, hogy higgyenek nekünk?
36-38
   Tartalmas közlendő
38-39
   Építsünk az érdekre!
40
   Szlogenek és dallamok
40-41
V. fejezet: A reklám, a marketing és a PR hármasa
42-46
   Egymást erősíteni
43-46
VI. fejezet: Imázs és cégazonosság
47-54
   Tükör imázs - Mirror image
48-49
   Jelenlegi avagy Current Image
49
   Áhított, avagy Wish Image
49-50
   Multiple Image - egymást erősítő hatások
50-52
   Egyenruha és társai
52-54
VII. fejezet: PR a vállalkozásokban
55-59
   Siker és megítélés
55-57
   Mitől lehetünk elismertek?
57-59
VIII. fejezet: Nonprofit szervezetek képmása
60-66
   Láttatni a hasznosságot
62-63
   Pénztelen intézmények?
63-65
   Települési vonzerő
65-66
IX. fejezet: A belső viszonyok ereje
67-75
   A tájékozott munkatárs erényei
68-71
   Csapatszellem és közösségi tudat
71-74
   PR és HR
74-75
X. fejezet: Hiteles külső kapcsolatok
76-80
   Nem mindegy, mit gondolnak rólunk
77-80
XI. fejezet: Tervezett teendők
81-91
   Párhuzamban a szervezeti célokkal
82-83
   Vegyük elő naptárunkat!
83-85
   A terv valóra válik
85-87
   Ellenőrzött hatások
87-90
   Nincs mérőszám
90-91
XII. fejezet: Eszközök kincsesbányája
92-102
   Barátságos együttlétek
94-96
   Módszerek a külső kapcsolatokban
96-97
   Befutott az elektronikus kommunikáció
97-100
   Média-híd a külső kapcsolatokban
100-102
XIII. fejezet: Válsághelyzetek - van kiút
103-109
   A fejetlenség rossz tanácsadó
105-106
   Esély az újjászületésre
107-108
   A krízis hatásmechanizmusa
109
XIV. fejezet: A krízis kommunikálása
110-113
   Híréhség és média
112-113
XV. fejezet: Szponzorok és mecénások
114-121
   Hatni a tudatalattira
116-117
   Éljünk a lehetőséggel!
117-118
   Ellenszolgáltatás nélkül adni
119-120
XVI. fejezet: Imázsformálók
121-128
   Karizmatikus személyiségek
121-123
   Maradjunk hitelesek!
123-124
   Használjuk ki a személyiség erényeit!
124-125
   Helyettesíthetők-e a vezetők?
125-127
   Előlépni az ismeretlenségből
128
XVII. fejezet: Vezetői poszton
129-131
   Összhangban a célokkal
131
XVIII. fejezet: Az ideális PR-szakértő
132-135
   A kreativitás fejleszthető
134-135
XIX. fejezet: Kapcsolatépítők etikája
136-141
   Ne kreáljunk álhíreket!
138-139
   Megvásárolhatóság
139-141
PR-szótár
143-144