Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? corvina logo

Szerző: Müller, Carl Wolfgang
Cím: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá?
Alcím: A szociális munka módszertanának története, 1883-1945
Sorozatcím: A szociális munka gyakorlata, 1215-3362
Fordító: Pik Katalin
Megjelenési adatok: ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitikai Tanszéke/T-Twins kiadói és tipográfiai Kft., Budapest, 1992. | ISSN: 1216-7843 | ISBN: 963-7977-22-8

coverimage Ha az ember a hivatásos szociális munka történetéről érdeklődik, gyakran kapja azt a választ, hogy az egész a felebaráti...szeretet gyakorlásával kezdődött. Ennek illusztrálására elmesélik a réges-régi bibliai történetet az Irgalmas szamaritánusról. Nem vagyok biztos benne, hogy minden kedves olvasó ismeri ezt a történetet, ezért most elmesélem. Lukács evangéliumában olvasható, hogy egy törvénytudó egy napon Jézust próbára tette, s megkérdezte tőle, műért azon a parancson, hogy “„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből s teljes elmédből, felebarátodat pedig mint tenmagadat. Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe_ került. Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Történetesén egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. 'Odament hozzá, olajai és bort öntött a sebeire és bekötözte magát az embert pedig felültette teherhordó állatára,'elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, s ha többet költenél visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe Került?" Aki irgalmas szívű volt iránta” - felelte. Jézus így folytatta: „Menj s tégy te is hasonlóképpen?" (Lukács 10, 30-37.) Jó történet. Arra tanít, hogy a felebaráti szeretet az egyes esetekben nemes, szép és megindító cselekedetekre késztet, melyekre megszámlálhatatlan generáció csodálattal emlékezik. Arra is tanít, hogy kétezer évvel ezelőtt nem azok gyakorolták az aktív, cselekvő felebarát! szeretetet, akik a segítségre szorulóhoz legközelebb voltak (azaz a levita), sem azok, akikének ez hivatasbeli kötelességük lett volna (azaz a pap), hanem olyan ember, aki képes volt együttérezni a szenvedővel, annak ellenére, hogy - ha az illetékességet "nézzük - tulajdonképpen semmi köze nem volt hozzá (terhét az utazó szamaritánus). E történet históriai üzenete szempontjából fontos, hogy Lukács nem minden szamáriait mutatott be irgalmasszívűnek és együttérzőnek. Lukács evangéliuma 9. fejezetében például különösen barátságtalan embereket mutat be az olvasónak Szamáriából. Szakmai szempontból fontos üzenet, hogy két olyan feltételt is megad, amelyek együttes jelenléte esetén jó csak a történet. Nevezetesen: az irgalmas szívű szamaritánusnak kell hogy legyen, valamije, amit megoszthat. Ez az egyik. A másik, hogy az esetnek melyben segítséget nyújt, egyedi esetnek kell lennie - s maradnia. Ugyanis ha a szamáriainak nem lett volna olaja s bora, néni tudta volna bekötözni a sebet. Ha nem lett volna teherhordó szamara, nem tudta volna elszállítani a sebesültet. Ha nem lettek volna felesleges dinárjai, nem tudta volna a fogadós segítőkészségét megnyerni. Végül pedig emberünk Szamáriából egészen reménytelenül állt volna ott, ha a dolog a kirabolt, sebesült emberrel nemcsak egy alkalommal fordult volna elő, hanem egy második, harmadik kirabolt, sebesült emberrel is találkozott volna útján - s talán minden egyes alkalommal, amikorJeruzsálemből Jerikóba ment volna.
Kategóriák: Szociológia, Történelem
Tárgyszavak: Szociális munka, Módszertan, Társadalmi munka, Segítség
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
1. Társadalmi munkában dolgozó segítőből hivatásos alkalmazott lesz
5-14
2. Toynbee Hall: Az egyetem kihelyezett telepe egy londoni slumban
15-37
3. Hull House: Közösségi ház Chicago szívében
38-59
4. Altamont Hotel: Az eseti munka központja Baltimore-ban
60-74
5. Barbarossa utca 65: Berlin első szociális nőiskolája
75-90
6. Városházi borpince Berlin-Steglitzben: A fiatalokkal végzett csoportmunka mint nevelési eszköz felfedezése
91-107
   Berlin-Grunewald: Az ifjúsági szervezet mint harci eszköz felfedezése
99-107
7. Weimari köztársaság: A szociális munka reformjai
108-124
   Családgondozás
109-114
   Ifjúsági hivatal
114-118
   Gondozási módszerek tanítása
118-124
8. A gazdasági válságból a Harmadik Birodalomba: Egy hagyományt felszámolnak
125-136
   Nemzetiszocialista Népjóléti Egyesület (NSV)
129-131
   Az osztályharctól a fajok harcáig
131-133
   Az egészségügyi hivatal mint a nemzetiszocialista "szociálpolitika" vezető intézménye
133-137
   Módszertani kérdések?
137-136
Jegyzetek
139-150
Tartalom