Névjegyzéke azon t.cz. jótevőknek, kik kegyes adományok által az ujévi köszöntésektől magokat fölmenteni óhajtják corvina logo

Megjelenítési információk: Pécs, Lyceum Nyomda, 1850.

coverimage