Névsora a' t. cz. Balaton füredi fürdő uraknak 1840-dik évben corvina logo

Megjelenítési információk: Weszprémben, Jesztány Totth János' nyomtatása, 1840.

coverimage