Experimentális zene corvina logo

Szerző: Nyman, Michael
További szerzők: Eno, Brian; Worby, Robert
Cím: Experimentális zene
Alcím: Cage és utókora
Sorozatcím: Szünetjel könyvek ; 2. | Sorozat szerkesztő: Sörés Zsolt
Fordító: Pintér Tibor
Megjelenési adatok: Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2005. | ISBN: 963-7596-49-6

coverimage A MŰVÉSZETI MOZGALMAKRÓL SZÓLÓ legjobb könyvek többek, mint puszta leírások: maguk is részévé válnak annak, amit leírnak. Az Experimentális zene - Cage és utókora ilyen könyv. Arra vállalkozott, hogy meghatározza és egységes képét adja annak a zeneművészeti korpusznak, amely kívül esik mind a klasszikus tradíción, mind az ortodox avantgardizmuson, noha ez utóbbiból született. Megjelenésével, 1974-ben, megszilárdította azon érdeklődők közösségét, akik úgy hitték, a zene több, mint amivel a koncerttermekben vagy a lemezfelvételeken találkozunk, és aminek valahogy bele kell nyúlnia az életünkbe. Az ebből a meggyőződésből eredő művészeti korpusz erőteljesen növekedett mind Angliában, mind Amerikában, és úgy tűnt, otthonra lel a legkülönfélébb helyeken is. Mindent egybevéve a zenei főiskolák és akadémiák különösképpen nem érdeklődtek az efféle zene iránt, szemben a képzőművészeti akadémiákkal, amelyek a happeningek, a popkultúra és az előadóművészet iránti érdeklődésüknél fogva valósággal magukba szívták. A legérdekesebb experimentális zeneszerzők és előadók közül sokan - mint például Cornelius Cardew, Gavin Bryars, Howard Skempton, John Tilbury és egy rövid ideig Christian Wolff- képzőművészeti hallgatók oktatóiként váltak ismertté. Abban az időben - a hatvanas évek közepén-végén - egy olyan képzőművészeti főiskolára jártam, amely azonos épületben volt egy igen nagy zenei főiskolával. Különböző „zenei eseményeket” szerveztem ott akkoriban, némelyikük az új zenei élet kifejezetten nagy neveit vonultatta fel. Ügy emlékszem, a zenei főiskoláról csak egy diák jelent meg, az is csak egyetlen alkalommal. Míg az avantgárd anyagot - Stockhausen, Boulez és más európai szerialisták műveit - csak úgy lehetett felfogni, mint amihez „igazi” zenei képzettség kell, és éppen ezért lassan is vált részévé az akadémiai életnek, addig az az anyag, ami iránt mi érdeklődtünk, annyira antiakadémikus volt, hogy gyakorta azt állították róla, kifejezetten nem zenészeknek íródtak. Ebben az esetben inkább azon volt a hangsúly, hogy bizonyos dolgok hogyan jönnek létre - milyen folyamatokat kell alkalmazni ahhoz, hogy megkomponáljuk vagy előadjuk őket -, semmint azon, hogy végső soron miképpen hangzanak. Ügy mondtuk, ez a zene inkább a folyamatból származik, mintsem az alkotásból. Visszatekintve, be kell vallani, hogy ez alkalmat adott jó néhány annyira szélsőséges konceptuális zene létrejöttének is, amelynek élvezetéhez hitbéli meggyőződésre (vagy legalábbis odaadásra) volt szükség, és ez túl volt azon, amit az alkalmi zenehallgató normális esetben elvárt. De e hitbéli meggyőződés igen jól jött azoknak, akik a nyolcvanas évek művészetét megalapozták. Ügy tűnt számunkra (szándékosan használom a többes számot, mert mindig ugyanaz a néhány tucat ember jelent meg minden koncerten), hogy a zene kontinuitásának két véglete érdekel bennünket. Egyrészt üdvözöltük azt a fejleményt, hogy a zene mint kifejezetten fizikai, érzéki entitás jelent meg - olyan zene, amely szabad a narratív, irodalmi szerkezetektől, és elég szabad ahhoz is, hogy tiszta szonorikus tapasztalattá váljon.
Kategóriák: Ének, zene
Tárgyszavak: Zenetörténet, Zene, Zeneelmélet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5
Előszó (Brian Eno)
9-13
Előszó a második kiadáshoz
15-20
Köszönetnyilvánítás
21-24
1. Az experimentális zene (meghatározása) felé
25-71
   Komponálás
28-37
      Notáció
28-29
      Folyamatok
30-37
         1. Véletlen meghatározottságú folyamatok
32
         2. Előadói folyamatok
33
         3. Kontextuális folyamatok
33-35
         4. Repetitív folyamatok
36
         5. Elektronikus folyamatok
36-37
            A pillanat egyedisége
36-37
   Identitás
38-40
   Idő
40-71
      Előadás
45
      Feladatok
45-47
      Előre nem látható nehézségek számbavétele az előadásban
47-51
      A játékelem
51-52
      Szabályok és (szubjektív) elemzéseik
52-54
      A hangszer mint totális konfiguráció
55-57
      A zene mint csend, megfigyelés - és hangok összessége
57-58
      Kik az előadók?
58-62
         Zenehallgatás
59-62
      Fókuszálás
62-63
      Zene és élet
64-71
         Zenei következmények
65-71
2. Háttér
73-100
   Cage ritmikai struktúrái
74-77
   Módszertan
77-84
   Hang - A hangzás tapasztalata
85-100
3. A kezdetek / Beavatás (1950-60): Feldman, Brown, Wolff és Cage
101-135
   A korai ötvenes évek
102-121
      Morton Feldman - I
104-109
      Earle Brown - I
110-114
      Christian Wolff I
114-116
      John Cage
117-121
   A kései ötvenes évek
121-135
      Christian Wolff II
127-132
      Earle Brown - II
132-133
      Morton Feldman - II
133-135
4. Látás és hallás: A fluxus
137-162
5. Elektronikus rendszerek
163-196
   A megszokott zenei eljárásokban alkalmazott elektronikus rendszerek
168-169
   Kézi vezérlésű rendszerek
169
   Önkorlátozó vagy rejtett rendszerek
169-175
   Az esetlegesség rendszerei
175-176
   Mozgástól aktiválódó és attól függő rendszerek
176-180
   Visszacsatolás
180-183
   Sajátos szerkezetű visszacsatolási rendszerek
183-186
   A civilizációs környezet - az elektronikán innen és túl
187-189
   "Privát" környezeti rendszerek és természeti környezet
190-196
6. Meghatározatlanság 1960-70: Ichiyanagi, Ashley, Wolff, Cardew és a Scratch Orchestra
197-241
7. Minimálzene, meghatározottság és új tonalitás
243-293
   Amerika
243-271
   Anglia
272-293
Válogatott bibliográfia
295-299
Az experimentális zene diszkográfiája (Összeállította: Robert Worby)
301-326
1974 után megjelent fontosabb publikációk
327-330
Kolofon
Hátsó borító