Herbart neveléstudománya

Szerző: Pacher Donát János
Cím: Herbart neveléstudománya
Megjelenés: Surányi János ny., Győr, 1890.

corvina logo
coverimage Azon bölcselők közt, kik az ujabb időben a neveléstudomány fejlődésére hatottak, Herbait bizonyára az első helyen áll. Neveléstudománya hatalmas szellemnek terméke, de emberi munka. Való és költött hibáit keményen támadták és támadják meg sokan; vannak, kik neveléstudományának egyes részeit gáncsolják; vannak olyanok is, kik az egész munkának alapját; a lélektant s erkölcstant akarják megdönteni, s ezek szemében Herbait neveléstudományának épülete csupa rom. Eleinte csak kevés tanítványa akadt Herbart rendszerének; lassankint nőtt híveinek száma; ma hatalmas sereg. S e tanítványok nagy lelkesedéssel védik a mester munkájának lényegét, munkába veszik a mestertől örökbe maradt kincsesbányát s munkásságuk nyomán támadt a Herbart-iskola neveléstudománya, mely még folyton halad előre s folyton hódít. Herbart tanítványai és ellenségei még napjainkban is elkeseredetten harczolnak egymással. E harcz s a rendszer folyton növekvő befolyása vitt arra, hogy a Herbart-iskola gondolataival részletesen megismerkedjem. Kezdtem a mester munkáin; a tanulmányozgatásról számot adtam magamnak s e számadást olvassa a következőkben az olvasó Nagyjában követem a gondolatok egymásutánjában az "Allgemeine Padagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet" és "Umriss pdagogischer Vorlesungen" czimü munkákat ; hozzájuk fűzöm azonban a többi müvében elszórtan található gondolatokat is. Az itt közlött jegyzeteknek tehát csak az a czéljuk, hogy hűen elmondják Herbart fő gondolatait; ha Isten is úgy akarja, követi majd őket Herbart neveléstudományának s a Herbart-iskola neveléstudományának kritikai ismertetése. A tanulmányozgatás nekem sok örömet s hasznos okulást szerzett; s a mint most átnézem megint e jegyzeteket, megelevenedik lelkemben az egykor érzett öröm ; okulni meg miért nem okulhatna egyik-másik olvasó is rajtuk! Menjenek tehát Isten hírével!
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Pedagógia, herbart
Formátum: OCR
Típus: könyv

Tartalomjegyzék