Alkotmányjogi jogesetek corvina logo

Szerkesztő: Petrétei József
További szerzők: Chronowski Nóra; Illéssy István; Petrétei József
Cím: Alkotmányjogi jogesetek
Alcím: Oktatási segédanyag
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem [Állam- és Jogtudományi Kar], Pécs, 1997.

coverimage Jelen kötet alkotmányjogi jogeseteket tartalmaz. Olyan - részben konstruált, részben már felmerült, de modifikált - eseteket, amelyek az alkotmányjog gyakorlati alkalmazásakor konkrét alkotmányjogi problémát vethetnek fel. Mivel ez az esetgyűjtemény oktatási segédanyagként az alkotmányjogi ismeretek elsajátításához kíván hozzájárulni, a jogesetek válogatását behatárolja az oktatott alkotmányjogi tananyag. Ezért az egyes jogesetekben elsősorban olyan problémák és kérdések merülnek fel, amelyek kifejezetten az alkotmányi alapelvekkel, az államszervezettel és az egyes állami szervekkel foglalkozó alkotmányjogi előadások témaköreihez kapcsolódnak. A jogesetekben arra törekedtünk, hogy mindenekelőtt gyakorlati problémákat vessünk fel, és ezáltal a megismert és részben elsajátított alkotmányjogi joganyagot - praxisorientált módon - konkrét problémákra vonatkozatatva segítsük elmélyíteni. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kötet kizárólag gyakorlati példákat ölelne fel. Ahhoz ugyanis, hogy adott alkotmányjogi problémát helyesen lehessen megoldani, általában értelmezni kell az alaptörvényt. Ehhez kíván segítséget nyújtani - a téma néhány csomópontját körüljárva - a kötetben szereplő, az alkotmányértelmezés legfontosabb kérdéseit áttekintő tanulmány. Szintén az eset- megoldást kívánja megkönnyíteni a jogesetmegoldás módszertanával foglalkozó írás. A jogesetek megoldása - ha burkoltan is - a jogászi gondolkodásmód és bizonyos jogászi készségek javítását is célul tűzi. Az esetek írásbeli megoldása és szóbeli ismertetése az írás- és előadókészséget, a megoldásról folyó vita pedig a jogászi érvelést, a bizonyítási és vitakészséget kívánja növelni. A téma viszonylagos újszerűségéből, továbbá az összeállítással kapcsolatos tapasztalatok hiányából adódó kritikai észrevételeket és megjegyzéseket feltétlenül indokoltnak tartjuk.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmányjog, Alkotmányjogi jogesetek
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék