Vázlatok Spanyolországi és Portugáliai utamról corvina logo

Szerző: Pintér Kálmán
Cím: Vázlatok Spanyolországi és Portugáliai utamról
Alcím: A művelt közönség és a serdültebb tanuló ifjúság számára
Megjelenési adatok: Buschmann F. Könyvnyomdája, Budapest, 1900.

coverimage A „Magyar Mérnök- és Építész-Egyesület”-nek minden nemes, jó és hasznos intézkedése mellett az is egyik érdeme, hogy időnkint külföldi társas utazásokat rendez, különösen képzőművészeti, iparés kereskedelmi ismeretek szerzése czéljából. Ilyen nagyobbszerü társas utazást tervezett az 1896-ik év második felében, melynek az érintett czélon kivül főképen az volt a föladata, hogy Francziaország déli, Spanyolország és Portugália nagyobb városaiba jutva, a hírneves templomokat és muzeumokat tanulmányozhassák az utazó társaság tagjai. Nagyobb társaságban utazni más dolog, mint magánosan vagy másod-, harmadmagunkkal. Ilyenkor parancsként hangzó jelszó: az alkalmazkodás, mely az egyéni akaratot és függetlenséget meglehetősen háttérbe szorítja. De a nagy társaságban jól szervezett csoportos utazásnak sok jó oldala van: más tervez, más fáradozik, más gondoskodik helyettünk mindenről; könynyebben jutunk kedvezményes vasúti árakhoz, kedvezményes életrendhez stb., a nélkül, hogy magunk gondoskodnánk magunkról.

Kategóriák: Utazás, turizmus, Életmód
Tárgyszavak: Útleírás, Spanyolország, Portugália
Formátum: HTML
Típus: könyv
Tovább a műhöz