Klimo György püspök és kora : egyház, művelődés, kultúra a 18. században corvina logo

Szerkesztők: Pohánka Éva ; Szilágyi Mariann
További szerzők: Löffler Erzsébet; Doina Biro Hendre; Boda Miklós; Szelestei N. László; Hartvig Gabriella; Jankovits László; Szilágyi Mariann ; Fejérdy András; Soós István; Gőzsy Zoltán ; Verók Attila; Hencz Enikő; Horváth István; Borsy Judit; Tegzes Ferenc; Tengely Adrienn
Cím: Klimo György püspök és kora : egyház, művelődés, kultúra a 18. században
Alcím: Egyház, művelődés, kultúra a 18. században. A 2010. október 14-én, Pécsett, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett tudományos konferencia tanulmányai
Sorozatcím: A Pécsi Egyetemi Könyvtár Kiadványai 9.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2011. | ISSN: 1587-5202 | ISBN: 978-963-642-426-8

coverimage A Klimo György püspök és kora címmel a Pécsi Egyetemi Könyvtár és a Pécsi Egyházmegye közös szervezésében 2010. október 14-én megrendezett konferencia nem volt előzmények nélküli, hiszen az egyetemi bibliotéka harmadik alkalommal szervezett konferenciát a Klimo Könyvtárban folytatott kutatásokkal kapcsolatosan. 2001-ben a Klimo Könyvtár frissen megjelent betűrendes katalógusának megjelenése kapcsán először rendeztünk olyan tudományos szimpóziumot, amellyel azt kívántuk bizonyítani, hogy a különféle tudományterületek művelői - jogászok, történészek, botanikusok vagy könyvtárosok - találnak kutatásra érdemes témát a Klimo-gyűjteményben. Az akkor elhangzott előadások, majd a konferencia-kötetben megjelent írások ékes bizonyítékát adták annak, hogy a hajdani püspöki könyvtár állománya nem holt anyag, hanem a tudás olyan tárháza, amelyben a ma kutatója is talál feldolgozásra méltó anyagot. 2006 szeptemberében „...használd ezt a könyvtárat ...a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára" - Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban címmel szerveztünk újabb tudományos konferenciát. A szimpóziumon elhangzott előadásokat tartalmazó tanulmánykötettel állítottunk emléket a névadó püspök, Klimo György halálának 230. évfordulójára. A 2010-es év több szempontból is fontos Pécs városa számára, hiszen ebben az évben Pécs Európa kulturális fővárosa volt, valamint ekkor ünnepeltük a könyvtár alapítója, Klimo György születésének 300. évfordulóját. A konferencián elhangzott előadásokon, illetve a jelen kötet tanulmányaiban a különböző tudományterületeken (történelem, egyháztörténet, irodalom, néprajz, könyv- és könyvtártörténet) kutató, a korszakkal behatóan foglalkozó szakemberek igyekeztek szélesebb kontextusba helyezni a jeles főpap működését. Klimo püspöki tevékenysége idejét az egyházmegye egyik virágkoraként tartják számon. Az oktatásban, a vallási életben és a kulturális életben véghezvitt fejlesztései révén messze kiemelkedett a század ordináriusai közül, ekképpen jelentősége elvitathatatlan. Ajánlom tehát a Tisztelt Olvasók figyelmébe A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai sorozatának 9. kötetét, amelyben a Klimo-korszak legújabb tudományos kutatásainak színes eredményeit tárjuk a nagyközönség elé. Pécs, 2011 novembere Fischerné Dárdai Ágnes főigazgató
Kategóriák: Egyetemtörténet, Helytörténet
Tárgyszavak: Életrajz, Konferencia, Pécs, Egyetemi könyvtárak, Püspökök
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék