Rugalmas ösztönzés rugalmas juttatások corvina logo

Szerző: Poór József
Szerkesztő: Poór József
További szerzők: Beke Jenő; Borgulya Istvánné; Gyurkó Zsolt; Herich György; Horváth István; Kolbe Tamás; László Gyula; Molnár Borbála; O'Malley, Paul; Rolek Ferenc; Somoskői Soma; Széki Zsuzsanna; Szűcs Istvánné; Zaupper Bence; Siklósién Antal Gyöngyi; Vincze Teodóra
Cím: Rugalmas ösztönzés rugalmas juttatások
Megjelenési adatok: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2007. | ISBN: 978-963-224-916-2

coverimage Azoknak a hr-szakembereknek, vállalatvezetőknek és érdeklődőknek, akik hatékonyabbá kívánják tenni az eddig kialakult juttatási gyakorlatukat, növelni szeretnék a juttatások ösztönzési szerepét, valamint jobban kívánnak igazodni munkatársaik változó demográfiai összetételéből fakadó eltérő igényekhez. A könyv segíthet abban is, hogy az egyre divatosabbá váló cafetéria (rugalmas) juttatási rendszerek bevezetését fontolgatók alaposabban áttekintsék a problémakör komplexitását és a megvalósításához szükséges lépéseket. Haszonnal forgathatják olyan szakemberek is, akiknek szervezeténél már működik ilyen rendszer, de a bevezetés óta eltelt változások miatt esetleg a meglévő rendszerüket újra kellene gondolni, jobbá és hatékonyabbá kellene tenni. A könyv számos példát és értelmezést tartalmaz, így jó segédanyagul szolgálhat az egyetemi oktatás számára is. (...) Az emberi erőforrás (EE) szerepe és jelentősége talán még soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban és ez a trend minden valószínűség szerint folytatódik. A jól képzett, motivált, teljesítőképes és folyamatos megújulásra képes munkaerő - az általános munkaerő túlkínálat mellett - olyan szűkös erőforrást jelent, amelyért a munkáltatók egyre élesebb versenyt folytatnak. Versenyeznek a minőségi munkaerő megszerzéséért, megtartásáért, lojalitásának biztosításáért és azért, hogy a munkatársak tudásuk és tehetségük legjavát adva segítsék az üzleti tervek teljesítését. Ebben a versenyben számos eszköz áll rendelkezésre. A nem anyagi jellegű eszközök alapvetően meghatározzák a vállalati kultúrát és közérzetet. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a vállalati struktúra, a menedzsmentstílus, a munkakörök tartalma, döntési felelősségek, a szakmai fejlődés* tréninglehetőségek, kommunikáció és még sok egyéb tényező. A könyv témája szempontjából meghatározó anyagi ösztönzők között alapvető elemek az alapbér, a rövid és hosszú távú pénzbeli ösztönzők és a juttatások. Ha csak számszerűleg tekintjük e három kategóriát, akkor könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy az alapfizetés és az ösztönzők mellett a juttatások elhanyagolhatók, de legalábbis kis jelentőségűek. De vajon tényleg igaz-e ez az állítás? A gyakorló vezetők a mindennapi tevékenységükből jól ismerik, hogy akár egy új munkatárs felvételénél, akár egy meglévő megtartásánál az alapbér a meghatározó. Erről szólnak az igények és ennek az emelését igénylik leginkább a jelenlegi vagy reménybeli munkatársak. Leszögezhetjük tehát, hogy a piackonform alapbér alapvető feltétele annak, hogy jó munkatársakat alkalmazhassunk. Nem elég azonban csak azt biztosítani, hogy jó munkatársaink legyenek, ösztönözni is kell őket arra, hogy tudásuk legjavát nyújtsák, minél magasabb teljesítményt érjenek el. A teljesítménykényszer a vállalatoknál egyre erősebb, és ez csak az egyre magasabb egyéni teljesítmények révén érhető el. Ennek elősegítésére és a vállalati üzleti célokkal összhangban, állandó munkavégzésre késztetnek a rövid vagy hosszú távú teljesítményalapú ösztönzők (bonusz, jutalom, nyereségrészesedés stb.)
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Munkaerőpiac, Menedzsment, Humán erőforrás, Esettanulmány, Cafetéria, Ösztönzés, Juttatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Első fülszöveg
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalomjegyzék
5-11
A szerzőkről
13-14
Előszó
15-17
Bevezetés
19-22
1. Alapok (László Gyula-Poór József)
24-67
   1.1. Ösztönzés az EEM-rendszerben
26-41
      1.1.1. Elvárások az ösztönzéssel szemben
26-29
      1.1.2. Ösztönzés célja
30
      1.1.3. Az ösztönzésmenedzsment rendszere
31-34
      1.1.4. Motiváció
34-36
      1.1.5. Hazai trendek
36-41
   1.2. A munkaerő-piaci marketing és a belső munkaerőpiac fontossága
41-45
      1.2.1. Alapok
42-43
      1.2.2. Kétféle munkaerőpiac
43-45
   1.3. Rugalmasság
45-48
      1.3.1. Rugalmas igazodás a piac változó követelményeihez
46-47
      1.3.2. Rugalmas igazodás a szabályozási környezethez
47-48
      1.3.3. Rugalmas igazodás a munkavállalói elvárásokhoz
48
   1.4. Juttatások fogalma és felértékelődése
49-56
      1.4.1. Juttatások fogalma
49-52
      1.4.2. Juttatások felértékelődése
53-56
   1.5. Juttatási rendszereket befolyásoló tényezők
57-60
      1.5.1. Üzleti megfontolások
57-59
      1.5.2. Szakszervezetek
59-60
      1.5.3. Kormányzati szerepvállalás
60
   1.6. Juttatási programok tervezése és menedzsmentje
61-67
      1.6.1. Juttatási stratégia
61-62
      1.6.2. Rugalmas juttatási rendszerek
62-64
      1.6.3. Juttatások outsourcing-ja
64-67
2. Fejlődéstörténet (Horváth István-Zaupper Bence)
68-101
   2.1. Külföldi tapasztalatok
70-72
   2.2. Országelemzések
72-82
      2.2.1. Amerikai Egyesült Államok
72-74
      2.2.2. Kanada
74-76
      2.2.3. Anglia
76-79
      2.2.4. Csehország
79-80
      2.2.5. Törökország
80-81
      2.2.6. Összefoglalás
81-82
   2.3. Hazai helyzet
82-89
      2.3.1. Kezdetek
82-84
      2.3.2. Trendek, tendenciák
84-87
      2.3.3. Vállalati cafetéria példák
87-89
   2.4. Hazai nyugdíj- és egészségpénztári rendszer fejlődése
90-93
      2.4.1. Négy pillér
90-91
      2.4.2. Önkéntes Nyugdíjpénztárak
92
      2.4.3. Egészségpénztárak
93
   2.5. Empirikus tapasztalatok
94-101
      2.5.1. Adózás
94-95
      2.5.2. Cafetéria működése
95-98
      2.5.3. Adminisztráció
98-99
      2.5.4. Cafetéria a jövőben
99-101
3. A rugalmas juttatási rendszerek tipikus elemei, tervezés és irányítás (Horváth István - Somoskői Soma - Zaupper Bence)
102-141
   3.1. Fejlesztés és a működtetés modellje
104
   3.2. Helyzetelemzés - helyzetértékelés
104-129
      3.2.1. Juttatási stratégia áttekintése
104-107
         Interjúk és információgyűjtés
106
         Szociális és jóléti juttatások elemzése
106-107
         Munkavállalói preferenciák
107
      3.2.2. Fókuszcsoport elemzés
107-120
         Alkalmazás célja
108-109
         Fókuszcsoport jellemzői
109-110
         A fókuszcsoport tervezése és levezetése
110-112
         Egy lehetséges vezérfonal
112-116
         A fókuszcsoport változatai
117
         A fókuszcsoport előnyei és hátrányai
117-119
         A fókuszcsoport alkalmazása
119-120
      3.2.3. Interjúk
120-122
         Jellemzők
120-121
         Technikák
121
         Az interjúk előnye és hátránya
121-122
         Az interjúk alkalmazása
122
      3.2.4. A juttatási elemek kalkulációja
123-129
         Juttatások árazása
124-126
         Juttatások számszerűsítése
126-129
         Egy tipikus példa DB programra
129
   3.3. Cafetéria rendszer tervezése
130-137
      3.3.1. Listából történő szabad választás
130-131
      3.3.2. Csomagok közüli választás
131-132
      3.3.3. Kombinált megoldás
132-133
      3.3.4. A rendszer alapelvei
133-134
      3.3.5. Tipikus elemek
134-137
   3.4. A rendszer bevezetése
137-139
      3.4.1. Projektterv
137-138
      3.4.2. Adminisztrációs terv
138
      3.4.3. Kommunikációs terv
138-139
      3.4.4. Tréningterv
139
   3.5. Működtetés
140-141
4. Adminisztrációs és informatikai szempontok (Kolbe Tamás)
141-168
   4.1. Alapok és elvárások
144-149
      4.1.1. Számítógéppel támogatott megoldások főbb előnyei
145-146
      4.1.2. Rendszerfejlesztés-outsourcing
146-148
         Outsourcing
148
      4.1.3. Döntési szempontok
148-149
      4.1.4. IT-infrastruktúra - technikai feltételek
149
   4.2. Tipikus rendszerek
150-159
      4.2.1. A cafetéria rendszer működtetéséhez szükséges alapadatok
151-153
         A cafetéria rendszer beállításai
152-153
      4.2.2. Nyilatkozattétel
153-154
      4.2.3. Juttatások elszámolása
154-156
      4.2.4. Keretátcsoportosítás
156-157
      4.2.5. Információszolgáltatás
157-158
      4.2.6. Éves zárás/számlakivonat-készítés
158
      4.2.7. Visszafizetés
159
      4.2.8. Összesítések készítése
159
      4.2.9. Továbbfejlesztési lehetőségek
159
   4.3. Egy hazai cafetéria szoftver bemutatása
160-168
      4.3.1. Bevezetés: Béren kívüli juttatások vagy cafetéria?
160
      4.3.2. A legitimitás megteremtése
160-164
      4.3.3. Integráció a humánügyvitellel és a vállalatirányítási rendszerrel
164
      4.3.4. Költségoptimalizáció
164-166
      4.3.5. A megfelelő szolgáltató kiválasztása
166-168
5. Adózási kérdések (Herich György - Siklósiné Antal Gyöngyi)
170-215
   5.1. Alapok
172-183
      5.1.1. Cafetéria és adóoptimalizáció
172-176
      5.1.2. Cafetéria az adótörvényekben
176-178
      5.1.3. Cafetéria rendszerek és a társasági adó
178-179
      5.1.4. A cafetéria elemek személyi jövedelemadó kötelezettsége
179-181
      5.1.5. A cafetéria elemek járulékkötelezettsége
181-183
         Társadalombiztosítási járulék - 29 százalék
181-182
         Százalékos egészségügyi hozzájárulás - 16 százalék
182
         Munkaadói járulék - 3 százalék
182
         Munkavállalói járulék - 1,5 százalék
183
         Nyugdíjjárulék - 8,5 százalék, egészségbiztosítási járulék - 7 százalék
183
         Szakképzési hozzájárulás
183
   5.2. A cafetéria rendszerek adózása Magyarországon
183-194
      5.2.1. Cafetéria rendszerek adózása az 1997-2003. adóévekben
184-185
      5.2.2. Cafetéria rendszerek adózása a 2004. adóévben
186-191
      5.2.3. Cafetéria rendszerek adózása a 2005. adóévben
191-192
      5.2.4. Cafetéria rendszerek adózása a 2006. és 2007. adóévben
192-194
   5.3. A cafetéria rendszerek kialakítása - adózási szempontból
194-215
      5.3.1. A választható juttatások köre
194-195
      5.3.2. A cafetéria juttatásokban részesülők köre
195-196
      5.3.3. Keretfelosztás és változtatás
196-197
      5.3.4. Évek közötti átcsoportosítás
197-198
      5.3.5. A keret készpénzre váltásának lehetősége
198-199
      5.3.6. A juttatás lehetséges módja
199-200
      5.3.7. Lehetséges listaelemek adóterhei 2007-ben
200-215
         Üdültetés
201-203
            Sportszolgáltatás
202-203
         Szemüvegtérítés
203-204
         Étkezési hozzájárulás
204
         Csekély összegű ajándék
205
         Ruházati termék
205-206
         Utazási támogatások
206-207
         Iskolakezdési támogatás
207-208
         Magán-nyugdíjpépnztári befizetések
208
         Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztári befizetések
208-209
         Biztosítás
209-210
         Képzés biztosítása
210
         Lakáshoz kapcsolódó juttatások
211
         Számítógép- és internethasználat
211-212
         Mobiltelefon
212-213
         Cégautó
213
         Kulturális juttatások
213
         Szűrővizsgálat, egyéb orvosi vizsgálat
213
         Takarítónő, magánóvóda, babysitter
213
         Pénz
213-215
6. Könyvelési szempontok (Beke Jenő)
216-235
   6.1. Számviteli megközelítés
218-231
      6.1.1. A rugalmas juttatási rendszerek jelenleg érvényesülő sajátosságai
218-225
      6.1.2. Egészégügyi szolgáltatások szerepe
226-227
      6.1.3. Szociális juttatások
227-231
   6.2. Vezetési számviteli információs rendszer működése
231-235
      6.2.1. A rugalmas juttatási rendszerek megjelenése
231-232
      6.2.2. A könyvvitel zárt rendje
232-233
      6.2.3. Analitikus nyilvántartási rendszer
233
      6.2.4. Számviteli informatikai rendszer
233
      6.2.5. A rugalmas juttatási rendszerek könyvelési elvárásai
233-235
7. Stratégiai dolgozói kommunikáció és rugalmas juttatások (Borgulya Istvánné-Poór József)
236-261
   7.1. Kommunikáció, a kritikus sikertényező
238-248
      7.1.1. Integrált vállalati kommunikáció
239-241
      7.1.2. Kihívások
241-242
      7.1.3. Célmeghatározás: Stratégia vs. médiatervezés
242-245
      7.1.4. Előrehaladás
245-247
      7.1.5. A modell összekapcsolása
247-248
   7.2. Dolgozói kommunikáció
248-261
      7.2.1. Eszközök
248-252
      7.2.2. Hazai felmérés tapasztalatai
252-256
      7.2.3. Célcsoportok
256
      7.2.4. Kommunikációs terv
256-257
      7.2.5. Üzenetek - médiaterv - szóbeli tájékoztatók
257-261
8. Esetleírások
262-331
   8.1. A legelső hazai cafetéria rendszer -MOL esettanulmány (Dr. Széki Zsuzsanna - Gyurkó Zsolt)
264-283
      8.1.1. A MOL Rt. bemutatása
264
      8.1.2. Választható béren kívüli juttatási rendszer bemutatása
264-266
      8.1.3. A rendszer kialakítása
266-267
      8.1.4. VBKJ-rendszer elemei
267-268
      8.1.5. Választható keretösszeg
269
      8.1.6. A VBKJ-rendszer működése (2004)
270-272
         A rendszer alapelvei
270
         A választás technikája
270-272
      8.1.7. Választható elemek jellemzői, igénybevételük korlátai
272-282
         Étkezési hozzájárulás
273
         Sport utalvány
273
         Kultúra utalvány
273
         Iskolakezdési támogatás utalvány
273-274
         Albérleti, lakásbérleti hozzájárulás
274
         Munkásszálló, lakásbérlemény igénybevétele
274
         Lakástakarékpénztári hozzájárulás
274
         Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás
275
         Lakáscélú kölcsön finanszírozási költsége
275-276
         Lakáskölcsön-törlesztés támogatása
276
         Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás
276-277
         Önkéntes nyugdíjpénztár támogatás
277
         Nyugdíjbiztosító Egyesületi hozzájárulás
278
         Egyéni célú képzés
278
         Üdülés
278
         Egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás
279-280
         Egészségpénztári támogatás
280-281
         Üzemanyag hozzájárulás
281
         Befektetéshez kapcsolódó életbiztosítás
281
         Munkába járás költségének finanszírozása
282
      8.1.8. Munkavállalók tájékoztatása - intranet
282
      8.1.9. Az első évek tapasztalatai
282-283
      8.1.10. 2005-ös változások
283
   8.2. Rugalmas juttatási rendszer egy nemzetközi vállalatnál — Nokia (Zaupper Bence - Molnár Borbála)
283-288
      8.2.1. A Nokia bemutatása
283-284
      8.2.2. A rugalmas juttatási rendszer bevezetésének célja és okai
284-285
      8.2.3. A Nokia teljes javadalmazási rendszerének elemei
285
      8.2.4. A rendszer bevezetése
285
      8.2.5. A Nokia cafetéria rendszer elemei
286
      8.2.6. A rendszer működése (2004)
287-288
         A választható keretösszeg meghatározása
287
         A rendszer alapelvei
287
         A választás technikája, adminisztráció
287
         A munkavállalók tájékoztatása
287
         Az első évek tapasztalatai
288
      8.2.7. A jövő
288
   8.3. VBKJ egy állami nagyvállalatnál - MÁV (Horváth István - Vincze Teodóra)
289-305
      8.3.1. A MÁV bemutatása
289-290
      8.3.2. A rendszer bevezetésének célja és okai
290-296
      8.3.3. A MÁV teljes javadalmazási rendszerének elemei
296-297
      8.3.4. A rendszer bevezetése
297-298
      8.3.5. A MÁV VBK-rendszer elemei
298-301
         Kérdőíves felmérés tapasztalatai
299
         Fókuszcsoport megbeszélések
299-301
      8.3.6. A rendszer működése (2004)
302-303
         A választható keretösszeg meghatározása
302
         A rendszer alapelvei
302
         A választás technikája, adminisztráció
303
         A munkavállalók tájékoztatása
303
      8.3.7. Az első év tapasztalatai
304
      8.3.8. Változások 2005-ben
304-305
   8.4. Rugalmas juttatási rendszer egy közszolgálati szervnél (Gyurkó Zsolt - Somoskői Soma)
305-317
      8.4.1. Általános alapelvek
305-308
      8.4.2. A cafetéria szabályozása
308-317
         Az utasítás célja
308-309
         A munkabéren kívüli juttatások
309
         A munkabéren kívüli juttatások pénzügyi kerete
309-310
         A jogosultak köre
310
         Az igénybevétel rendje
311-312
         Az elszámolás rendje
312
         Pénzbeli szolgáltatások
313
         Szakmai könyv, újság és folyóirat vásárlása
313
         Munkakörhöz kapcsolódó, egyéni célú képzés
313
         Kis értékű ajándék vásárlása
314
         Helyi közlekedési támogatás
314-315
         Hivatali szolgáltatások
315
         Kedvezményes számítógép-juttatás
315
         Hivatali szerződéses szolgáltatások
315
         Külföldi üdülő bérleti díjtámogatás
315-316
         Egyéb üdülési támogatás
316
         Nyelvi képzés
316
         Kedvezményes internetcsatlakozási díjtámogatás
316-317
         Egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás
317
         Az utalványos szolgáltatások
317
         Kultúra utalvány
317
   8.5. Rugalmas juttatási rendszer önkormányzati szerveknél (Szűcs Istvánné)
318-331
      8.5.1. Bevezetés
318-319
      8.5.2. Vállalkozási tapasztalatok önkormányzatok cafetéria rendszeréhez
320-322
      8.5.3. Közhivatalok juttatásai és az ösztönzés
322-325
      8.5.4. Cafetéria Európában és a hazai közigazgatásban
325-327
      8.5.5. A cafetéria alkalmazásának lehetőségei és korlátai
327-331
9. A jövő (Paul O’Malley - Poór József)
332-346
   9.1. Befolyásoló tényezők
334-336
   9.2. Hasonlóságok és különbségek
336-337
   9.3. A közeljövő várható megatrendjei
338-339
   9.4. Nemzetközi tendenciák - a rugalmas juttatások jövője
340-346
      Üzleti stratégia
340
      Emberi erőforrás stratégia
340-341
      Alkalmazotti viszony
341
      Teljes juttatási csomag
341-342
      Egyéb változások
342-343
      Juttatásokra gyakorolt hatások
343-346
         Nyugdíj
343-344
         Egészségügy
344
         Munkaidő
345
         Karrierépítés és képzés
345-346
         Szabadnapok és alkotószabadság
346
         Autóhasználat
346
      Következtetések
346
Angol nyelvű tartalomjegyzék (Contents)
347-352
Irodalomjegyzék
353-363
Tárgyszójegyzék
365-367
Hátsó fülszöveg
Hátsó borító