Jogtörténeti tanulmányok VIII. corvina logo

Szerkesztők: Béli Gábor; Kajtár István ; Szekeres Róbert
További szerzők: Antal Tamás; Balogh Elemér; Balogh Judit; Bató Szilvia; Béli Gábor; Bódiné Beliznai Kinga; Font Márta; Füzér Katalin; Herger Csabáné; Homoki-Nagy Mária; Horváth Attila; Kajtár István ; Kelemen Miklós; Kisteleki Károly; Korsósné Delacasse Krisztina; Mázi András; Koncz Ibolya Katalin; Mezey Barna; Nagy Janka Teodóra ; Nagyné Szegvári Katalin; Peres Zsuzsanna; Petrasovszky Anna; Pókecz Kovács Attila; P. Szabó Béla; Rácz Lajos; Ruszoly József; Szabó István; Szekeres Róbert; Varga Norbert; Völgyesi Levente
Cím: Jogtörténeti tanulmányok VIII.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, Pécs, 2005.

coverimage A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara e kötet kiadásával fejet hajt Csizmadia Andor professzor előtt, aki 1958-tól a Kar köztiszteletben álló oktatója, majd 1964-68 között dékánja is volt. Születésének 95., halálának 20. évfordulója alkalmából a magyar és a közép-európai jogtörténetírás meghatározó egyénisége, a jogtörténet, a közjog, a szociális és az egyházjog nagyhírű művelője előtt a hazai jogtörténészek e pécsi konferencián tartott előadásaikkal és a „Jogtörténeti tanulmányok” VIII. kötetével kívánnak tisztelegni. A „Jogtörténeti tanulmányok” a magyar joghistorikusok átfogó jellegű, talán legjelentősebb publikációs fóruma több évtized óta. A sorozat az 1966-ban napvilágot látott első kötettől kezdve 2001-ben érkezett VII. kötetéhez. Az eddig publikált közel másfélszáz tanulmány bemutatja a jogtörténész szakma teljesítményeit adott időben a tudományág szinte minden korszakában és szakterületén. A publikációk rendszeresen hasznosultak a jogászképzés során is. A kötetek szerkesztésében a joghistória élvonala működött közre, meghatározó azonban 1966-1983 között Csizmadia Andor pécsi jogtörténész professzor volt. A szerkesztést 1986-ban Benedek Ferenc és Szita János látta el, ezt a feladatot a VII. kötettel (2001) Kajtár István és Szekeres Róbert vette át. A pécsi jogi kar jogtörténész kutatói a sorozat kiadásában folyamatosan kulcsszerepet játszottak. A VIII. kötet mintegy 30 tanulmányával ismét keresztmetszete a magyar jogtörténészek minden nemzedéke széles körű érdeklődésének, és tudományos tevékenységüket is reprezentálja. Tanulmányozása hasznos időtöltés minden érdeklődőnek, méltó Csizmadia Andor professzor szakmai hírnevéhez.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogtörténet, Igazságügy, Tanulmánykötet, Csizmadia Andor
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék