A hazai fogyatékossággal élők utazási szokásainak és az akadálymentes turizmus Magyarországi helyzetének feltáró elemzése

Szerkesztő: Raffay Zoltán
További szerzők: Raffay Zoltán; Baksai Tímea; Csapó János; Csóka László; Gonda Tibor; Mészáros Boglárka; Szabados Yvette; Szabó Anett
Cím: A hazai fogyatékossággal élők utazási szokásainak és az akadálymentes turizmus Magyarországi helyzetének feltáró elemzése
Megjelenési adatok: PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, 2024. | ISBN: 978-963-626-246-4

coverimage Az állandóan vagy ideiglenesen, születésüktől fogva vagy azóta szerzett akadállyal élők száma a világ teljes népességéből milliárdos nagyságrendű, és ez a speciális helyzetű és igényű csoport mind számosságában, mind arányában növekvő csaknem minden országban. Ahhoz, hogy nem fogyatékossággal élő társaikhoz hasonlóan teljes életet tudjanak élni, a mindennapi életben használt térpályák és épületek használhatóságának biztosításán túl többek között arra is szükség van, hogy utazni tudjanak, hogy részt vehessenek a „boldogító utazásban”, a turizmusban. Ez nemcsak etikai kötelessége a szakmának, de jól felfogott anyagi érdeke is, mert a fogyatékossággal élők (és sok esetben a velük utazó kísérők) a turizmus komoly, még messze nem teljes mértékben kihasznált piaci potenciálját is jelentik. A helyzet javításához az akadálymentesítés nemzetközi egyezményekben és magyar jogszabályokban előírt rendelkezéseinek való megfelelés mellett a társadalom érzékenyítésére, a lakosság fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos attitűdjének megváltoztatására is szükség van, akárcsak az utazási szektorban dolgozók érzékenyítésére, képzésére, és természetesen a turisztikai létesítmények és szolgáltatások (utazási eszközök, szálláshelyek, vendéglátóipari létesítmények, attrakciók) mindenki számára nem csak fizikai értelemben történő elérhetővé, akadálymentessé tételére. A lentiekben bemutatásra kerülő kutatási eredményekből az is egyértelműen látszik, hogy a vizsgált célcsoport tagjai körében az utazási kedv és az utazási gyakoriság nagyobb az országos átlagnál. A motivációjuk és érdeklődéseik alapján hasonló turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat keresnek, mint a nagy többség. Az is visszaigazolást nyert, hogy ha a fizikai elérhetőség egyes területeken jelentősen fejlődne (közösségi közlekedés, extrém sportok elérhetősége, akadálymentes turista útvonalak), akkor ugrásszerűen megnőne a kereslet. A fogyatékossággal élők körét nem lehet egyértelműen lehatárolni. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi közegészségügyi szervezete, az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) adatai szerint a Föld lakosainak több mint 15%-a él valamilyen fogyatékossággal (WHO 2011), azaz minden hatodik ember érintett. Magyarországon a népszámlálási adatok némi ellentmondást rejtenek magukban. A 2011. évi Népszámlálás során a teljes népességen belül 490 578 ember vallotta magát fogyatékosnak, a 2016-os mikrocenzus adatai szerint a fogyatékos emberek száma 408 021 fő volt.

Tartalomjegyzék