Globális környezeti problémák corvina logo

Szerző: Rakonczai János
Szerkesztő: Rakonczai János
Cím: Globális környezeti problémák
Megjelenési adatok: Lazi, Szeged, 2003. | ISBN: 963-9416-52-5

coverimage A globalizáció, a hozzá kapcsolódó gazdasági, társadalmi, politikai következmények feldolgozása napjaink egyik legnagyobb, s talán legnehezebb kihívása. Bár szinte mindenkinek van tapasztalata az egyre gyorsuló folyamatról, annak lényegi vonásairól gyökeresen különböző vélemények fogalmazódnak meg aszerint, hogy ki milyen szemszögből közelít a témához. Jelen könyvünkben elsősorban a globalizáció környezeti következményeit kíséreljük meg összegezni, azonban nem kerülhetjük meg, hogy magával a folyamattal is foglalkozzunk. A globalizációval kapcsolatosan felmerülő problémák ugyanis első megközelítésben társadalmi- gazdasági jellegűek, hatásaikban, kapcsolatrendszerükben azonban szinte minden esetben környezeti problémaként is megjelennek. Éppen ezért az ún. globális problémák globális környezeti problémaként is értékelendők, és viszont: a globális környezeti problémák is csak társadalmi-gazdasági oldalról megközelítve oldhatók meg eredményesen. A könyv terjedelme nem adhat lehetőséget arra, hogy minden kérdéssel teljes részletességgel foglalkozzunk (ahhoz szakkönyvek sokasága adhat segítséget), inkább arra törekedtünk, hogy a szerteágazó folyamatokban levő összefüggésekre ráirányítsuk a figyelmet. Ennek érdekében két fő részre tagoltuk a könyvet. Az első a globalizáció általános kérdéseivel foglalkozik (de már ez is kiemelt figyelmet fordít a környezeti vonatkozásokra), és időrendben haladva mutatja be a globális problémák jelentkezését, felismerését, illetve a globális intézkedéseket (a kronologikus szempont azért fontos, mert ez sok folyamat összefüggéseit érthetőbbé teszi). A második blokk egy-egy fontosabb globális környezeti problémát igyekszik részletesebben is bemutatni. A problémakör szerteágazósága miatt - a jobb érthetőség értekében - célszerűnek láttuk, hogy rendszeresen utalásokat tegyünk más fejezetekre. A megismerés folyamata és lehetősége is rohamléptekkel halad előre. A globalizáció egyik nagy vívmánya, az Internet ma már szinte bárki számára lehetővé teszi, hogy a legfrissebb eseményekről is tájékozódjon, aktuális adatokhoz jusson hozzá. Éppen ezt kihasználva több helyen internetes hivatkozásokat tettünk, az olvasóra bízva azt, hogy aktualizálja a könyv anyagát. Ez az oka annak is, hogy több esetben az idegen nyelvű neveket, rövidítéseket is megadtuk, így ugyanis az eredeti forrásokból részletesebben is tájékozódni lehet. A könyv készítése során nem törekedhettünk a teljességre, inkább a lényegi összefüggéseket kíséreltük meg bemutatni.
Kategóriák: Környezetvédelem
Tárgyszavak: Globalizáció, Környezetvédelem, Környezeti problémák
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Bevezetés
5-[6]
Bevezetés
5
I. A GLOBALIZÁCIÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
7-70
1. A globalizáció folyamata, területei
9-16
   1.1. A globalizáció mint folyamat
9
   1.2. A globalizáció gyorsulása és kiterjedése
9-12
   1.3. A globalizáció sokarcúsága
12-13
   1.4. Globalizáció és a világgazdaság
14-16
2. A globális környezeti gondolkodás előzményei
17
3. Az 1970-es évek elejéig felismert globális problémák
18-26
   3.1. A népesedési problémák és következményeik
18-21
   3.2. A nem megújuló természeti erőforrások korlátozottsága
22-23
   3.3. Megújuló természeti erőforrások problémája
23-26
   3.4. Környezetszennyezés
26
4. Világmodellek
27-45
   4.1. A Forrester- és Meadows-modellek
28-34
   4.2. Mesarovic-Pestel-modell
34-35
   4.3. A Bariloche-modell
36-37
   4.4 A MOIRA-modell
37-38
   4.5. A Tinbergen-„modell”
38-39
   4.6. A Gábor-Colombo-jelentés
39-40
   4.7. A Leontief-modell
40-42
   4.8. A László-jelentés
43
   4.9. Egyéb globális modellek
43-45
   4.10. Összefoglaló gondolatok a világmodellek kapcsán
45
5. Új,vagy új megközelítésű világproblémák
46-60
   5.1. A népesedési problémák új aspektusai
46-53
      5.1.1. A világ demográfiai megosztottsága
46-49
      5.1.2. A városi népesség növekedése
49-52
      5.1.3. Új népbetegség, az AIDS
52-53
   5.2. Adósságválság
53-54
   5.3. Az öt részre szakadó világ
55
   5.4. Környezeti problémák regisztrált felismerése
55
   5.5. Regionális feszültségek (katonai) kockázatai
56
   5.6. Összefonódó válságok
56-59
   5.7. Mégis az ökonómia csapdájában?
59-60
6. A harmonikus fejlődés mint új környezeti ideológia
61-68
   6.1. Az ENSZ első környezeti konferenciája, Stockholm
61
   6.2. A fenntartható fejlődés gondolata és a Bruntland-jelentés
61-64
   6.3. A Riói Konferencia
64-66
   6.4. A Johannesburgi Konferencia
66-67
   6.5. A fenntartható fejlődés kérdőjelei
68
7. A Gaia-hipotézis és kömyezetideológiai következménye
69-70
II. GLOBÁLIS KÖRNYEZETI PROBLÉMÁK
[71]-[184]
8. A légkör globális problémái
73-111
   8.1. A légkör összetétele, időbeli változása
73-74
   8.2. Az üvegházhatás
75-98
      8.2.1. A Föld sugárzási egyenlege
79-81
      8.2.2. A légkör felmelegedése
81-82
      8.2.3. Sivatagok előretörése
82-85
      8.2.4. Az El Nino
86-87
      8.2.5. A jeges területek változásai
87-90
      8.2.6. Éghajlati katasztrófák a látóhatáron?
90-93
      8.2.7. Globális klímaváltozás?
93-94
      8.2.8. Egyezmények az üvegház hatású gázokról
94-96
      8.2.9. Földanya töprengése
97-98
   8.3. Az ózon-probléma
99-104
      8.3.1. Az ózon a légkörben
99-100
      8.3.2. A sztratoszférikus ózon változásai és az „ózonlyuk”
100-103
      8.3.3. Az ózon egyezmények és következményeik
103-104
   8.4. A savas esők
105-111
      8.4.1. A savas esők hatásai
107-109
      8.4.2. Egyezmények, programok a levegőminőség javításáról
109-111
9. Globális vízproblémák
112-151
   9.1. A világtengerek
112-119
      9.1.1. A környezeti változások hatásai a világtengerekben
112-114
      9.1.2. A vízszennyezések hatásai
114-115
      9.1.3. A tengeri halászat néhány környezeti következménye
115-117
      9.1.4. Fontosabb nemzetközi szerződések a tengeri környezetről
117-119
   9.2. Édesvizek
119-151
      9.2.1. A vízkészletek és területi megoszlása
120-121
      9.2.2. A vízfelhasználás szerkezet
121-122
      9.2.3. Mennyiségi problémák
122-129
      9.2.4. Környezeti problémák
129-133
      9.2.5. Példák a kritikus vízfelhasználású területekre
133-145
         9.2.5.1. Aral-tó
133-136
         9.2.5.2. A Csád-tó
136-139
         9.2.5.3. Mezopotámia
139-140
         9.2.5.4. Mexikó City
140-141
         9.2.5.5. Szingapúr
141-142
         9.2.5.6. A vízkonfliktusok, „vízháborúk”
142-145
      9.2.6. Az árvizek gondja
145-146
      9.2.7. Nemzetközi megállapodások az édesvízről
147-151
10. Atomenergia, nukleáris hulladékok
152-159
   10.1. Az atomenergia-hasznosítás területi megoszlása
152-153
   10.2. Nukleáris balesetek
153-156
   10.3. A radioaktív anyagok elhelyezésének globális gondja
156-157
   10.4. A nem polgári hasznosítások néhány globális következménye
158-159
11. Az erdőirtás mint globális probléma
160-164
12. A hulladék mint globális probléma
165-167
13. A globális környezeti problémák fontosabb hazai vonatkozásai
168-179
      13.1. A globális klímaváltozás hazai éghajlati vonatkozásai
168-170
      13.2 A szárazodás okai és következményei
170-173
      13.3. Vízjárási szélsőségek
174-175
      13.4. Savas esők hatásai
175-177
      13.5. A víz borította felszínek, vizes élőhelyek csökkenése
178
      13.6. A talajpusztulás néhány hazai vonatkozása
179
14. A globális környezeti kérdésekkel foglalkozó szervezetek, fontosabb globálisadatokat nyújtó webcímek
180-182
15. Összegző gondolatok
183-[184]
Irodalom
185-[188]
Tartalom
189-[191]
Hátsó borító