Félelem, harag, agresszió corvina logo

Szerző: Ranschburg Jenő
Cím: Félelem, harag, agresszió
Sorozatcím: Pszichológia - nevelőknek 11.
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. | ISBN: 963-17-1289-3
Megjegyzés: Második, bővített kiadás

coverimage Számos jó és kevésbé jó próbálkozás ellenére, valójában még egyetlen kutatónak sem sikerült az érzelem fogalmát maradéktalanul definiálnia. Az első pillanatban ez talán meglepőnek látszik, hiszen ha kimondjuk a szót: érzelem, mindenki csalhatatlan pontossággal tudja, hogy milyen lelki jelenségre gondolunk. Vegyük azonban tekintetbe, hogy még olyan egyszerű, ún. konkrét fogalmak esetén is, mint pl. az „asztal” vagy a „szék”, hasonló problémával állunk szemben: mindenki pontosan tudja, hogy mi az asztal, és azt is, mi a szék, mégis, ha bárki megpróbálkozik e két fogalom szabatos definiálásával (természetesen a ideologikus megközelítést a szabatos definíció kizárja; a tárgyat céljával meghatározni - a szék az, amin ülünk, az asztal az, amin eszünk - csak az óvodás és a kisiskolás gyermekeknek szabad) a legnagyobb nehézségekbe ütközik. Szerencsére az ilyen próbálkozás alig több puszta logikai játéknál, hiszen a tényből, hogy ezek a bútordarabok közismertek, egymással, illetve bármilyen más objektummal föl nem cserélhetők, az következik, hogy logikus körülírásukra - definiálásukra - nincs is alapvető szükség. Ugyanez a helyzet az érzelem esetében is. Meggyőződésünk, hogy ha az olvasó e kis könyv bármelyik helyén az érzelem szóval találkozik, nem gondol sem az észlelésre, sem a problémamegoldó gondolkodásra, hanem kizárólag és pontosan arra a lelki jelenségre, amelyről éppen beszélni szándékozunk, és amelyet az adott helyen az érzelem szóval jelöltünk. Miután ennél többet a legtökéletesebb definíció esetén sem remélhetnénk, úgy véljük, az olvasót sem éri veszteség, és munkánk sem veszít színvonalából, ha most eltekintünk az érzelem definiálásától, amely nézetünk szerint éppen olyan fölösleges - és többé-kevésbé eredménytelen - próbálkozás lenne, mintha az asztal meghatározására tenne kísérletet a kutató, aki az asztal anyagáról és felhasználási módjairól ír tanulmányt. Mégis, hogy tisztán lássuk az érzelem pontos meghatározásának akadályait, vizsgáljunk meg egy definíciót a sok közül. „Az érzelem . . . átélt tendencia valami felé, amit az egyén intuitíve jónak (hasznosnak) és valami elől, amit intuitíve rossznak (károsnak) értékel.” Ez a definíció (amely egyébként M. Arnold amerikai kutatótól származik) egyike a legjobbaknak. Jelentős értéke, hogy az érzelem cselekvésre késztető, motiváló szerepét hangsúlyozza, mely valóban az érzelmek jellemző sajátossága. Ugyanakkor a meghatározás az érzelemnek egy olyan -Arisztotelész által kifejtett - koncepciójára épül, melyet a modern élettani és pszichológiai kutatások nem igazolnak. Arra az elgondolásra utalunk, mely szerint az érzelem keletkezését egy értékelési folyamat, illetve határozott ítélet-alkotás előzi meg. Ha például valaki a réten séta közben egyszerre csak felfedez egy táblát, melyen a következő felirat áll: Vigyázat! A rét alá van aknázva! - akkor az illető először felméri helyzetét, és miután azt minden valószínűség szerint veszélyesnek ítéli, megijed és menekülni próbál. Az érzelem és a kognitív (megismerési) folyamatok ilyen formájú összefüggése csak látszólag logikus; képzeljük el például, hogy egy ember csúcsforgalomban lelép a járdáról, oldalt pillant, és magától néhány méternyire nagy sebességgel közeledő járművet vesz észre.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Pszichológia, Érzelem, Agresszió, Harag, Félelem
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
I. fejezet: Az érzelmekről általában
5-32
II. fejezet: A félelem
33-89
   Konkrét félelmek
34-59
      1. Félelem a fájdalomtól
35-41
      2. A szeparációs félelem
41-59
   Szimbolikus félelmek
59-79
      1. Félelem a szimbólumoktól
61-62
      2. A „valódi” szimbolikus félelmek
62-79
         a) Félelem az excentrikus állatoktól
63-64
         b) Félelem a sötétségtől
64-67
         c) Halálfélelem
67-70
         d) Félelem a büntetéstől
70-78
         e) Félelem az iskolától
78-79
   A szorongó gyermek
79-89
III. fejezet. A harag és az agresszió
90-149
   Az agresszív reakciók fejlődése
103-108
   A jutalmazott agresszió
108-115
   A büntetett agresszió
115-121
   Az agresszív modell
121-134
   Az agresszió és a szorongás
135-149
      1. Meleg-engedékeny attitűd
137-138
      2. Hideg-engedékeny attitűd
139-140
      3. Meleg-korlátozó attitűd
140-141
      4. Hideg-korlátozó attitűd
141-149
Tájékoztató irodalom
151-160
Tartalomjegyzék
161
Kolofon