Üzleti statisztika Excellel corvina logo

Szerző: Rappai Gábor
Cím: Üzleti statisztika Excellel
Sorozatcím: Statisztikai módszerek a társadalmi és gazdasági elemzésekben | Sorozat szerkesztő: Hunyadi László
Megjelenési adatok: központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2001. | ISBN: 963-215-384-7

coverimage A statisztika hazai művelői, a felsőoktatási intézményekben oktatók gyakorta találkoznak azzal a problémával, miszerint a statisztikai módszerek kellően elmélyült oktatása túl sok időt vesz igénybe, a hallgatók sokszor úgy érzik, hogy felesleges a számukra tanított módszerek többsége, a gyakorlati tevékenységek során ezekre nincs szükség. A jelenlegi hazai tankönyvírási gyakorlat jó táptalaja a fenti gondolatoknak, ugyanis — néhány kivételtől eltekintve - a hallgatók által a későbbiekben használandó szintnél lényegesen mélyebben, „precízebben” kívánja bemutatni a statisztika szerteágazó módszertanát. Ezt az ellentmondást tovább erősíti az a tény, hogy — nyilvánvalóan egységes szoftver hiányában — a „tömegjelenségek vizsgálatának tudománya” bemutató példáiban kis elemszámú feladatok „kézi” megoldását sugallja. Szintén az előbbi okra vezethető vissza, hogy a gyakorlati élet alapesetének számító, teljes adatbázis (nem feltétlenül alapsokaság) ismeretében végzendő elemzések helyett, a gyakorló feladatok, bemutató példák zöme „trükkös” feladat, a hallgató elmélyült módszerismeretét számon kérő „rejtvény”. A fenti problémák sorába tartozik azon megfigyelés is, miszerint a statisztika gyakorlati alkalmazása során használt módszerek túlnyomó többsége (alkalmazási gyakoriságukat tekintve) az egyszerűbb módszerek köréből kerül ki (adatrendezés, adatprezentáció, viszonyszámok, átlagok, esetleg szóródás-számítás), miközben a tankönyvek terjedelmének (és az oktatási időnek) 75-80 százaléka az összetett módszereket taglalja (következtetéses statisztika, statisztikai modellezés). A külföldi szakirodalmat tanulmányozva ugyanakkor megállapítható, hogy szinte minden gazdasági jellegű felsőoktatási intézmény (oktatási program) rendelkezik saját „Business Statistics” tankönyvvel, melyek — és mindezzel semmiképpen sem a színvonalukat kívánom bírálni — viszonylag keveset törődnek olyan kérdésekkel, mint „didaktika”, „tétel — bizonyítás — alkalmazás egysége” stb.* Ezek a tankönyvek mintegy kiragadnak részleteket a statisztika-tudományból, ezeket frappáns példákkal illusztrálják, ezáltal két dolgot sulykolnak a hallgatókba: ■ Kíséreld meg a Te problémádra „ráhúzni” valamelyik sémát! ■ Szinte minden kérdés megoldható a statisztika eszközeivel, ha ebben a könyvben nem találsz megoldást, akkor keresd tovább az adekvát típus feladatot! Mindezekből egy - a jelenlegi hazai gyakorlatnak ellentmondó — tankönyv-szerkesztési elv kristályosodik ki, melynek alappillérei a következők: ■ A tankönyv laza szálon kapcsolódó módszerek sorozata, mely módszereket a mindenáron bemutatandó „az előbbiből következik” elv helyett, a mintapélda (esettanulmány) tesz érthetővé. ■ A módszer alkalmazása minden esetben teljes adatbázis ismeretében történik, ebből adódóan a probléma mérete szükségessé teszi valamely statisztikai elemző szoftver alkalmazását. ■ Az ilyen tankönyv (jegyzet) nem kézikönyv, azt nem helyettesíti; a statisztikai módszertan iránt elmélyültebben érdeklődők kénytelenek más könyveket (is) használni; ezt megkönnyítendő az ilyen tankönyv tele van hivatkozásokkal, illetve bőséges irodalom-jegyzéket tartalmaz.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Sztatisztika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
5-7
ELŐSZÓ
8-11
1. ADATRENDEZÉS, ADATPREZENTÁCIÓ
13-29
   1.1. Egy munkaügyi adatbázis bemutatása
14-15
   1.2. Az adatok tömörítésének, bemutatásának egyszerű módszerei
15-20
   1.3. Az adattömörítés, prezentáció módszerei az Excelben
20-27
   1.4. A cég munkaerő-állományának tömör jellemzése
27-29
   1.5. Gyakorló feladatok
29
2. KOMBINÁCIÓS TÁBLÁK KÉSZÍTÉSE, ELEMZÉSE
30-49
   2.1. A munkavállalók adatbázisának mélyebb elemzése
31-32
   2.2. Táblakészítés és több szempontú elemzés
32-39
   2.3. Kombinációs táblák Excelben
39-45
   2.4. Válasz az új tulajdonos kérdéseire
45-49
   2.5. Gyakorló feladatok
49
3. EMPIRIKUS ELOSZLÁSOK ELEMZÉSE
50-67
   3.1. A dolgozók béreloszlásának vizsgálata
51
   3.2. A mennyiségi sorok elemzési eszközei
51-61
   3.3. Empirikus eloszlások elemzése Excel függvényekkel
61-65
   3.4. A dolgozók béreloszlása
65-67
   3.5. Gyakorló feladatok
67
4. ALAPSOKASÁGI PARAMÉTEREK BECSLÉSE
68-81
   4.1. Egy italautomata kalibrálásának problémája
69-70
   4.2. A statísztikai becslések elmélete
70-75
   4.3. Becslések Excel segítségével
75-79
   4.4. Az italautomata beállítása
79-80
   4.5. Gyakorló feladatok
80-81
5. HIPOTÉZISVIZSGÁLAT
82-106
   5.1. Az italautomata beállításának megváltoztatása
83
   5.2. Hipotézis-ellenőrzési alapfogalmak, gyakran alkalmazott próbák
83-96
   5.3. Az MS Excel megoldásai a tárgyalt hipotézisvizsgálati módszerekre
96-104
   5.4. Az italautomata beállításának vizsgálata
104-105
   5.5. Gyakorló feladatok
105-106
6. VARIANCIAANALÍZIS
107-121
   6.1. Létezik-e „naptár-effektus” a termelésben?
107-108
   6.2. A varianciaanalízis módszere
108-114
   6.3. Varianciaanalízis az Excelben
114-119
   6.4. A normateljesítés homogenitásának vizsgálata
119-120
   6.5. Gyakorló feladatok
121
7. KORRELÁCIÓSZÁMÍTÁS
122-142
   7.1. Egy közepes vállalkozás termelési költségeinek és költséghatékonyságának elemzése
123
   7.2. A korrelációs kapcsolat elemzése
124-132
   7.3. Korrelációszámítás az Excelben
132-137
   7.4. A termelés, a költségek, illetve a fedezet elemzése
138-141
   7.5. Gyakorló feladatok
141-142
8. REGRESSZIÓSZÁMÍTÁS
143-169
   8.1. Autógumik keresletének elemzése
144-145
   8.2. A regresszióanalízis vázlatos módszertana
146-162
   8.3. Regresszióanalízis az Excelben
162-164
   8.4. Az autógumi keresletének elemzése
164-168
   8.5. Gyakorló feladatok
168-169
9. IDÓSORELEMZÉS
170-194
   9.1. Egy cég forgalmának elemzése és előrejelzése
171
   9.2. Néhány könnyen alkalmazható idősorelemzési módszer
171-183
   9.3. Idősorelemzési módszerek az MS Excelben
183-190
   9.4. A forgalom alakulásának modellezése
191-193
   9.5. Gyakorló feladatok
193-194
10. INDEXSZÁMÍTÁS
195-208
   10.1. Mekkora az autókereskedésben a jutalék?
195-196
   10.2. Az indexszámítás vázlatos módszertana
196-203
   10.3. Indexszámítás az Excelben
203-207
   10.4. Az autókereskedés jutalékának számítása
207-208
   10.5. Gyakorló feladatok
208
FÜGGELÉK
209-
   I. Statisztikai függvények
209-213
   II. Alkalmazott adatbázisok leírása
214-221
TÁRGYMUTATÓ
222-223
IRODALOM
225-227
ANGOL NYELVŰ TARTALOM
229-231
Kolofon
Hátsó borító