487 bekezdés és 617 kép a műemlékvédelemről corvina logo

Szerző: Román András
Cím: 487 bekezdés és 617 kép a műemlékvédelemről
Megjelenési adatok: Terc, Budapest, 2004. | ISBN: 963-9535-06-0

coverimage 46 éve nem jelent meg Magyarországon műemlékvédelemmel széleskörűen foglalkozó mű. Gerő László alapvető munkáját, az Építészeti műemlékek feltárása, helyreállítása és védelme című könyvét - amiből én is sokat tanultam és merítettem -, 1958-ban adta ki a Műszaki Könyvkiadó. A Császár László szerkesztette A műemlékvédelem Magyarországon (Képzőművészeti Kiadó, 1983) - címéhez hűen - főleg a hazai gyakorlatot ismertette. Jelent meg irodalmi értékű publicisztika (Dercsényi Dezső: Mai magyar műemlékvédelem. Magvető Kiadó, 1980), számos műemlékfajtát - templomokat, várakat, vasúti építményeket stb. - tárgyaló munka, de olyan, amiből a műemlékvédelem egészéről lehetne ismereteket szerezni, olyan nem. Tudós tanulmányokban nincs hiány, ilyen például a Magyar műemlékvédelem című sorozat, bár ez egyrészt a műemlékvédők belső használatára szolgál, másrészt cikkei nem nyújtanak összefüggő képet, hanem szemezgetnek a műemlékvédelem napi munkájának eredményeiből. Pedig ez a szakma (tudomány?) sokat fejlődött, bővült, némileg változott is a közel fél évszázad alatt. Hiszem, hogy szükség van egy olyan könyvre, amit ha kézbe vesz a Tisztelt Olvasó, akkor talán jobban megérti, hogy mik is azok a műemlékek, miért kell védeni, védenünk őket, és hogyan kell (kellene) mindezt csinálni. Munkámat nem tudományos műnek szánom, bár van benne nem egy gondolat, amit más még nem írt le. Inkább valami olyasminek gondolom, hogy műemlékvédelem mindenkinek. Noha nem mindenkinek, a valóságsók nézőinek, a plázák ténfergőinek nem. Ámbár valószínűleg nem nagy a veszély, hogy valaha is hozzányúlnak egy ilyen könyvhöz. Abban viszont reménykedem, hogy a művelt nagyközönség - ahogy ezt a réteget nevezni szokás -, vagy annak legalábbis egy részének nem lesznek érdektelenek olyan kérdések, hogy mi a különbség műemlék és építészeti örökség között, hogy miért példaértékű a soproni ó-zsinagóga restaurálása és miért nem az egy-két olyan műemléké, amiket most nem kívánok megnevezni, mi is az igazi városrehabilitáció stb. stb. Be kell azonban vallanom, hogy könyvem nem öleli föl a műemlékvédelem egészét. Úgy vélem ugyanis, hogy az három részből áll: elméletből, gyakorlatból (szervezet, jogszabályok, finanszírozás stb.) és történetből (a műemlékvédelem kialakulása és fejlődése itthon és külföldön). Most csak arra vállalkoztam, hogy az elsővel foglalkozzam. Talán egyszer megírja valaki a másik kettőt is.
Kategóriák:
Tárgyszavak: Műemlékvédelem
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
6-7
Előszó
9
A műemlékvédelem
11-[22]
   A műemlék fenntartása
11
   A műemlék fennmaradása ellen ható objektív tényezők
11-14
   Szubjektív tényezők
14-18
   Hasznosítás
19-20
   Műemlékvédelmi stratégiák
20-[22]
Műemlék, építészeti örökség
23-[38]
   Történeti érték
25-28
   Esztétikai érték
29-31
   Etikai érték
31-34
   Építészeti örökség
35-[38]
Műemlék-fajták
39-[110]
   Élő és holt műemlékek
39-41
   Várak
42-45
   Romok
45-50
   Középületek
51-52
   Kastélyok és kúriák
53-61
   Lakóházak
62-65
   Egyházi műemlékek
66-70
   Ipari műemlékek
71-74
   Mezőgazdasági műemlékek
75
   Népi műemlékek
76-91
   Történeti kertek és parkok
92-94
   Kultúrtáj
94-97
   20. századi műemlékek
98-103
   Képzőművészeti alkotások
104-107
   Egyéb műemlékek
108-[110]
Műemlék-helyreállítás
111-[128]
   A műemlék-helyreállítás jellege, lényege
111-113
   A Velencei Karta
113-115
   A Narai Dokumentum a hitelességről
116-118
   A helyreállítás hitelességének biztosítása
118-122
   A műemlék-helyreállítás a nemzetgazdaságban
122-123
   A műemlék-helyreállító építész szerepe, feladata
124-125
   Műemlék-helyreállítás és műszaki színvonal
125-126
   Karbantartás
126-[128]
A helyreállítás módozatai
129-[152]
   A konzerválás és restaurálás közötti különbség
132-133
   Konzerválás
134-135
   Restaurálás
136-141
   Periódusok bemutatása
142-144
   Rekonstrukció
144-148
   A műemlék-helyreállítási elvek változása
148-[152]
Műemlék-helyreállítási példák
153-[224]
   Zsámbék, premontrei templomrom
153-156
   Athén, Parthenon
156-159
   Esztergom, királyi palota
160-165
   Varsó, óváros
166-171
   A budavári palota középkori részletei
172-177
   Diósgyőr, vár
178-185
   Vitka, orvoslakás és rendelő
186-189
   Csempeszkopács, római katolikus templom
190-191
   Karcsa, református templom
192-195
   Hidegség, római katolikus templom
196-199
   Sopron, ó-zsinagóga
200-204
   Sopron, bánfalvi barokk lépcső
205-207
   Feldebrő, római katolikus templom
208-213
   Dömös, prépostsági rom, altemplom
214-216
   Siklós, Malkocs bej-dzsámi
217-220
   Hőgyész, Apponyi-kastély
221-[224]
A történeti együttes és város
225-253
   Történeti együttesek, városközpontok
225-231
   A város mint műemlék
232-236
   Városrehabilitáció
237-246
   A városrehabilitáció és a rendszerváltás
246-247
   Új építészet történeti környezetben
248-253
A képek forrása
[254-256]
A szerzőről-Biography
257-[258]
487 passages and 617 pictures on monument protection-Resume
259
Hátsó borító