Abdukció a kvalitatív kutatásban corvina logo

Szerző: Sántha Kálmán
Cím: Abdukció a kvalitatív kutatásban
Alcím: Bizonytalanság vagy stabilitás? : [Oktatási segédanyag]
Megjelenési adatok: Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2011. | ISBN: 978-963-9955-21-9

coverimage A távolból a végtelenség szimbólumaként feltűnő torony és az öreg tölgyfa képe tárul elénk. Ahogy közelítünk feléjük, fokozatosan bontakozik ki előttünk a valóság. A kép már nem homályos: a nyári melegben a természet főszereplőinek minden apró rezzenése nyomon követhető. Az évszázados fa már a lágy nyári szél hatására is ropogva hajlik rá a mellette álló, szintén tekintélyes kort megélt épületre. De még nem törik el, játszik a széllel. Mintha megállt volna az idő: a szél és a fa párbeszédén kívül időnként az épület sóhaja töri meg a csendet. Hív, hogy lépjünk be és nézzük meg a páratlan szépségű, festett, kazettás mennyezetét, majd vigyük hírül a nagyvilágba a régmúlt idők mestereinek kiváló munkájától. Mi a valóság? Nincs egyetlen, mérhető valóság. A különböző emberek eltérő módon értelmezik az eseményeket, a látottakat, a tárgyakat, az élőlényeket, így ezek az értelmezések alkothatják a valóságot. Van, aki nem hallja meg a szél és a fa párbeszédét, az épület hívószavát, így számára mindezek már régi, értéktelen, lényegtelen dolgok és minél hamarabb meg kell szabadulni tőlük, el kell törölni őket a felszínről. De vannak, akiket megérint a hely szelleme. Ők értik a szavakat, számukra érték, amit látónak. A műit kis darabjainak megőrzésére szánják életük jelentős részét. Hiszen a jelen megértése a múlt titkainak feltárása nélkül elképzelhetetlen. Jövő sincs jelen nélkül. Különbözőek vagyunk. A társadalomtudományi kutatásoknak - igaz ez különösen a neveléstudomány világára - figyelni kell erre a különbözőségre. Hogyan tehetik mindezt? Lássuk, mit sugall ez a kötet.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Tudományos kutatás, Kvalitatív kutatás, Módszer, Kutatási módszerek Társadalomtudományok
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Szenycímlap
Az Eötvös József Könyvkiadó pedagógiai és pszichológiai vonatkozású kiadványai
Címlap
Impresszum
Tartalom
5
Előszó
7
Bevezetés
9-10
1. A kvalitatív és a kvantitatív kutatás ismertetőjegyei
11-26
   1.1. Az érem oldalai: a megismerés, a gondolkodás az abdukció tudományos vitába történő bevezetése előtt és után
11-
   1.2. Hol kaphat szerepet az abdukció?
18-24
   1.3. A kvalitatív kutatás szisztematízálása
24-26
2. Az abdukció fogadtatása
27-38
   2.1. Mire vezethető vissza az abdukció sikere?
27-33
      2.1.1. A pragmatizmus és az abdukció
28-32
      2.1.2. A kutatók és a kvalitatív vizsgálatok stabilitása
32-33
   2.2. Az abdukció mögötti tartalom problematikája
33-35
   2.3. Mikor és miként jelent meg az abdukció a nemzetközi köztudatban?
35-38
3. Az abdukció
39-81
   3.1. Mit értünk abdukció alatt?
39-51
   3.2. Abdukció és/vagy retrodukció
51-54
   3.3. Abdukciótípusok
55-61
      3.3.1. Az abdukció típologizálása
55-56
      3.3.2. A felülkódolt és az alulkódolt abdukció
56-58
      3.3.3. A kreatív abdukció
58-61
   3.4. Lehet-e az abdukció forrása az intuíció?
61-66
   3.5. Milyen kapcsolat van a kvalitatív adatelemzés és az abdukció között?
66-78
      3.5.1. A megalapozott elmélet (Grounded Theory) és az abdukció
71-78
   3.6. Hogyan gondolkodik abduktívan a kvalitatív kutató?
79
   3.7. Milyen hatással van az abdukció a metodológiai követelményekre?
80-81
4. Kutatási folyamat és logika
82-107
   4.1. Milyen kapcsolatban van az abdukció és a hipotézis?
82-86
   4.2. Hogyan működik a kvalitatív kutatás folyamata?
86-89
   4.3. Létezik-e deduktív logika a kvalitatív kutatásban?
90-91
   4.4. Létezik-e induktív logika a kvalitatív kutatásban?
91-103
   4.5. A kvalitatív kutatásban kiléphetünk-e a kétértékű logika kereteiből?
103-107
Összegzés
107
Utószó
109
Irodalom
111-117
Ábrák jegyzéke
118
Táblázatok jegyzéke
118
Névmutató
119-121
Tárgymutató
123-124
Az Eötvös József Könyvkiadó pedagógiai és pszichológiai vonatkozású kiadványai (folytatás)
Bábosik István - Torgyán Judit (szerk.): Az iskola szocializációs funkciói
Sántha Kálmán: Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába
Bábosik István - Torgyán Judit (szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban
Az eötvös József Könyvkiadó könyvei megrendelhetők
Hátlap / Fülszöveg