"Feltörekvő dolgozó nő" corvina logo

Szerző: Schadt Mária
Cím: "Feltörekvő dolgozó nő"
Alcím: Nők az ötvenes években
Sorozatcím: Pannónia könyvek | Pécsi tudománytár
Megjelenési adatok: Pro Pannonia, Pécs, 2003. | ISSN: 0237-4277 | ISBN: 963-9498-05-X

coverimage A magyar nőtörténet tudományos alapokon való feldolgozása még várat magára, annak ellenére, hogy a nők munkavégzésével, oktatásával, és az utóbbi időkben politikai szerepvállalásukkal kapcsolatban is számos kiváló monográfia, tanulmány született. Ám ezek vagy a második világháború időszakáig, vagy a hatvanas évektől követik nyomon a politikai gazdasági és társadalmi átalakulásoknak a nők élettörténetére gyakorolt hatásait. Ugyanakkor jóval kevesebb tudható arról, hogy a második világháború utáni első évtized milyen jelentős változásokat hozott a nők életében, és ezek hogyan változtatták meg a férfiak és nők közti viszonyokat a társadalomban. Az „ötvenes évek és a nők” szókapcsolat a traktoroslányokat, a terveket több száz százalékkal túlteljesítő sztahanovista nőket, a zsellérasszonyból lett zempléni főispánt idézi fel az emlékezetekben, anélkül, hogy tudatosulnának bennünk a jelenség bevésődésének igazi okai. A korabeli propaganda által megjelenített új nőideálok annak ellenére élnek tovább az utókorban, hogy tömeges előfordulásukat a statisztikai adatok igazolnák. Az adatok elemzése alapján csak az a következtetés vonható le, hogy a nők közül egyre többen váltak önálló keresővé, ám számuk elsősorban a feminizálódó foglalkozásokban emelkedett. Az 1950-ben rendezett Magyar Képzőművészeti Kiállításon Révai József megnyitó beszédében emlegetett „feltörekvő dolgozó nő” (Új Magyar Képzőművészet, 1950: 4) hamis ideáljának szimbólumként való fennmaradása elsősorban a politikai hatalom törekvéseire vezethető vissza, mivelhogy a nőket olyan munkák elvégzésére is rákényszeríttették, amelyek sem biológiai adottságaik, sem a tradicionális női szerepek mély beágyazottsága miatt nem voltak elfogadhatóak.
Kategóriák: Szociológia, Történelem
Tárgyszavak: Nőkérdés, Nők helyzete, Nők, Társadalmi szerep, Magyarország 1950-es évek, 1950-es évek
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright / Impresszum
Mottó
Tartalom
7-8
BEVEZETÉS
9-12
A NŐK JOGI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSA
13-23
   POLITIKAI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK
14-17
   AZ ÚJ CSALÁDJOGI TÖRVÉNY
18-21
   AZ 1949. ÉVI ALKOTMÁNY
21-23
TERVEK ÉS VALÓSÁG
24-67
   OKTATÁS
26-40
      Alapfok
27-34
      Középfok
34-36
      Felsőfok
36-40
   MUNKAVÉGZÉS
40-67
      A női munkaerő számarányának változása
40-43
      A foglalkozási szerkezet nemek szerinti alakulása
43-49
         A fizikai munkakörben dolgozó nők foglalkoztatásának jellemzői
43-49
      Nők a szellemi foglalkozásokban
49-54
      A női foglalkoztatás ideológiai meghatározottsága
54-63
         Traktoroslányok
56-60
         Bányásznők, bányászfeleségek
60-63
      A női munkavégzést befolyásoló tényezők
64-67
POLITIKA - A NŐMOZGALMI TEVÉKENYSÉG FORMAVÁLTOZÁSAI
68-93
   A MAGYAR NŐK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE, A FEDŐSZERVEZETTŐL AZ EGYETLEN NŐMOZGALOMIG
70
   A NŐSZERVEZETEK EGYSÉGES ÜLÉSI FOLYAMATA
71-74
   AZ MNDSZ STRUKTÚRÁJÁNAK ÉS FUNKCIÓINAK ALAKULÁSA
75-93
      Az MNDSZ üzemi szervezetei
77-81
         Az üzemi szervezetek megszüntetése
79-81
      Az MNDSZ feladatai
81-93
         Funkcionáriusok
87-93
PROPAGANDA - ÚJ TÁRSADALOM, ÚJ NÖIDEÁLOK
94-125
   AGITÁCIÓS MUNKA ÉS A SAJTÓ
94-111
   NŐALAKOKA FILMEKBEN
112-115
   NŐK A KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKBAN
116-125
CSALÁD
126-142
   CSALÁDPOLITIKA A PÁRTDOKUMENTUMOK ÉS A PROPAGANDA TÜKRÉBEN
127-128
   KETTŐS ELNYOMÁS HELYETT KETTŐS TEHERVISELÉS
129-132
   A GYERMEKSZÁM ALAKULÁSA
132-139
      Abortuszrendelet, mint a népszaporulat növelésének „lehetséges” útja
135-139
         Gyermektelenek adókötelezettsége
137-138
         A gyermekvállalást segítő tényezők
138-139
   ÚJ CSALÁD - ÚJ SZEREPEK
140-142
ÖSSZEGZÉS
143-147
IRODALOM
148-153
A tanulmány megírásához felhasznált levéltári anyagok
154
A Központi Statisztikai Hivatal kiadványai
155
Kolofon
A Pro Pannonia Kiadó ajánlata
Hátsó borító