Van-e a nőknek történelmük? corvina logo

Szerkesztő: Scott, Joan Wallach
További szerzők: Scott, Joan Wallach; Riley, Denise; Dill, Bonnie Thornton; Barlow, Tani; Davi, Natalie Zemon; Bock, Gisela; Phillips, Anne; Taylor, Barbara; Roper, Lyndal; Thompson, Victoria; Lake, Marilyn; Sinha, Mrinalini; Dauphin, Cécile; Farge, Arlette
Cím: Van-e a nőknek történelmük?
Sorozatcím: Feminizmus és történelem
Fordító: Greskovits Endre
Megjelenési adatok: Balassi, Budapest, 2001. | ISSN: 1586-3344 | ISBN: 963-506-413-6

coverimage E kötet tanulmányait a köré a kérdés köré kívántam csoportosítani, hogy a feminista történettudományban miféle módokon vetődött fel egyrészt a nők és férfiak, másrészt a nők és nők közötti különbségek súlyos problémája. A feminizmus egész hosszú története folyamán e különbségek ellentmondásos következményeivel küszködik. A feministák egyfelől tagadják azt az elképzelést, hogy a "nők" egyetlen, közös biológiai tulajdonságokon alapuló csoportot alkotnak. Az anatómia - érvelnek - nem jelent sorsszerű elrendeltetést; az elmének, a léleknek, a polgárnak nincs neme. Ráadásul a nők közötti hatalmas történeti és kulturális különbségek lehetetlenné teszik, hogy homogén csoportként kezeljük őket. Másfelől azonban (nemzeti és nemzetközi) politikai mozgalmakat indítottak (a szavazójogért, a tanuláshoz és a munkához való jogért, a reprodukciós jogokért) arra hivatkozva, hogy a nőket összeköti valami - nem csupán a kirekesztettség közös tapasztalatai határozzák meg őket, hanem a hasonló társadalmi és lélektani "feminin" tulajdonságok is. Célom e könyvben nem az volt, hogy megkíséreljem feloldani a feloldhatatlan ellentmondásokat, hisz, ahogy már kifejtettem, épp ezek alkotják a feminizmus lényegét. Inkább a különbség problematikájának összetett jellegét akartam szemléltetni, láttatni, hogy milyen történeti formákat öltött, megmutatni, hogy a történészek és más tudósok miképpen értelmezték és elemezték ezeket. Bár e tanulmányokat jobbára nyugat-európai és észak-amerikai tudósok írták, fontosak a kelet- és közép-európai közönségnek is. Nem azért, mert olyan elméleti igazságokat tartalmaznak, amelyeket át kell adni a "fejletlen" területeknek, hanem mert hozzájárulnak ahhoz a párbeszédhez, amely arról folyik, miképpen értékeljük a nemzetközi feminizmusnak, amely valamiféle közösséget feltételez a nők között, valamint a "Kelet" és "Nyugat" közti geopolitikai és történeti különbségeknek a kapcsolatát.
Kategóriák: Szociológia, Történelem
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Nőkérdés, Feminizmus, Társadalomtörténet, Tanulmánykötet, Nők helyzete, Nők
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright / Impresszum
Tartalom
5-6
Előszó a magyar kiadáshoz
7-9
   Jegyzetek
9
Joan Wallach Scott: Bevezetés
11-26
   Feminizmus és történelem
11-16
   A különbség mint a feminizmus elemzési kategóriája
16-20
   A különbség történeti keretbe helyezése
20-25
   Jegyzetek
25-26
Denise Riley: Van-e egy nemnek történelme?
27-45
   Jegyzetek
45
Bonnie Thornton Dill: A fekete női lét dialektikája
46-61
   A fekete nők a fekete családokról szóló irodalomban
47
   Az első probléma: a fekete családtörténet kérdései
47-49
   A második probléma: fekete családok egy fehér világban
49-51
   A harmadik probléma: értékkülönbségek a kutató és alanya között
51-56
   A fekete nők és munkájuk tanulmányozásának jelentősége
56
   Következtetés: egy új modell felé
57-59
   Jegyzetek
59-61
Tani Barlow: A nőiség elméletei: Funü, Kuocsia, Csiating (Kínai nők, Kínai állam, Kínai család)
62-94
   Erényes anyák és jó feleségek létrehozása
64-68
   A nühszing/nő létrehozása
69-76
   A funü/nők létrehozása
76-82
   Nőszövetség és funü mint államkategória
82-86
   Jegyzetek
86-94
Natalie Zemon Davis: "Nőtörténelem" átalakulóban: az európai helyzet
95-125
   Jegyzetek
111-125
Joan Wallach Scott: Társadalmi nem (gender): A történeti elemzés haszno kategóriája
126-160
   Jegyzetek
153-160
Gisela Bock: Egyenlőség és különbség a nemzetiszocializmuban
161-186
   A nemzetiszocializmus nőképe
162-167
   Szülésellenesség és az "állam beavatkozása a mindennapi életbe"
167-176
   A népírtás nemi dimenziói
176-180
   Összefoglalás
180-182
   Jegyzetek
182-186
Anne Phillips - Barbara Taylor: Biológiai nem és szakképzettség: Megyjegyzések a feminista közgazdaságtanról
187-202
   Jegyzetek
201-202
Lyndal Roper: Figyelem és tiszteletreméltóság: Prostitúció a Reformáció kori Augsburgban
203-239-
   Jegyzetek
229-239
Victoria Thompson: A határok megteremtése: Homoszexualitás és változó társadalmi rend Franciaországban, 1830-1870
240-275
   Társadalmi kötelékek, társadalmi mobilitás és azonos neműek közötti kapcsolatok a júliusi monarchiában
243-256
   A "homoszexualitás" mint deviancia: a polgári lét fogalmainak fenntartása
256-266
   Következtetések
266-268
   Jegyzetek
268-275
Marilyn Lake: Női vágyak: A II. világhábrú női értelmezése
276-300
   Jegyzetek
295-300
Mrinalini Sinha: A társadalmi nem a gyarmatosítás és a nacionalizmus kritikájában: Az "indiai nő" meghatározása
301-333
   Cornelia Szorabdzsí
310-313
   Umá Néhrú
313-314
   Szarodzsiní Naidú
314-317
   Dhanvanthí Ráma Rau
317-320
   A nőmozgalom
320-326
   Jegyzetek
326-333
Cécile Dauphin - Arlette Farge és mások: Női kultúra és női hatalom: A francia nők történelmének kérdése
334-367
   Egy "kevés" hatalom
338-
      A nemek kulturális megközelítése
338-340
      Zsákutcák
340-344
      A női kultúra újraértelmezése
344-347
   Valódi hatalom
347-348
   A férfiuralom módozatai
348-350
   Jóvátétel és ellenállás
350-357
   A politikai érdekek
357-361
   Munkahipotézis
361-363
   Jegyzetek
363-367
Válogatott irodalom
368-383
Eredeti jogtulajdonosok
Hátsó borító