A 100 éves Kislégi Nagy Dénes tudományos, oktatói és költői életművéből corvina logo

Szerkesztő: Ádám Antal
További szerzők: Szotácky Mihály; Judi István; Hoóz István ; Tóth István; Kislégi Nagy Dénes; Herczeg Géza
Cím: A 100 éves Kislégi Nagy Dénes tudományos, oktatói és költői életművéből
Sorozatcím: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata ; 104.
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1985. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 963-641-203-0

coverimage A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 1984. március 7-én ünnepi tudományos ülést tartott 100 éves nyugalmazott professzora, Kislégi Nagy Dénes tiszteletére. A Kar dékánjának köszöntő szavai után négy előadás hangzott el. Az előadók sokoldalúan méltatták Kislégi professzor gazdag életpályáját, filozófiai, szociológiai, közgazdaságtani, statisztikai, tudományszervező, oktató-nevelő és költői munkásságát. A televízió által is felvett rendezvény résztvevőiben felejthetetlen emlékként élnek azok a percek, amikor az aggastyán professzor tisztán csengő meleg hangján elszavalta „Pusztaszeri emlék" c. költeményét, amelyben a több mint ezer év előtti magyar államalapítást és az emberiség békéjének posztulátumát foglalta költői képekkel kifejezett gondolati egységbe. Kötetünk publikálásakor már fájó kegyelet késztet bennünket arra, hogy az ülés anyagán és Kislégi professzor munkáinak jegyzékén kívül közreadjuk Magyarország egyik XX. századi polihisztorának, a kultúra szerelmesének „Búcsúzó” c. utolsó versét és egyetemünk rektorhelyettesének a 101. életévében elhunyt Kislégi Nagy Dénes temetésén, 1984. szeptember 3-án elmondott gyászbeszédét.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Kislégi Nagy Dénes, Életmű, Munkásság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék