Bizonyítékok corvina logo

Szerkesztők: Fenyvesi Csaba; Herke Csongor ; Mészáros Bence
További szerzők: Alamoreanu, Sorin; Szostak, Maciej; Albrecht, Hans-Jörg; Bányai Dávid; Barabás Tünde; Bercea, Lucian; Bíró Gyula; Bócz Endre; Brkić, Snežana; Csúri András; Domokos Andrea; Eder-Rieder, Maria; Fejős István; Fenyvesi Csaba; Filippov, A. G.; Fürcht Pál Zsolt; Gál István László; Görgényi Ilona; Hautzinger Zoltán; Herke Csongor ; Hornyák Szabolcs; Irk Ferenc; Jacsó Judit; Juhász Zsuzsanna; Juskeviciüté, J.; Malevski, H.; Matuliene, S.; Karsai Krisztina; Katona Géza ; Kažemikaitiene, Eglé; Novikoviené, Lina; Kemény Gábor; Kiss Anna; Kiss Szabolcs; Korinek László; Korošec, Damjan; Kovács Tamás; Kőhalmi László ; Kulcsár Gabriella; Kybic, Petr; Lévay Miklós; Ligeti Katalin; Marouschek, Paul; Mészár Róza; Mészáros Bence; Metenko, Jozef; Metenko, Martin; Nagy Anita; Nagy Ferenc; Nagy Zoltán András ; Németh Zsolt; Pasca, Viorel; Ciopec, Flaviu; Pavisic, Berislav; Phillips, Edward; Pinczésné Kiss Klára; Róth Erika; Saághy Ferencné; Sámal, Pavel; Škvain, Petr; Sántha Ferenc; Sárkány István; Sijerčić-Colić, Hajrija; Sléder Judit; Szeiberling Tamás; Wirth Károly; Szilovics Csaba; Szomora Zsolt; Than Alexandra Katalin; Tóth Mihály; Trzcinski, Maciej; Végvári Réka; Vereschagina, Alla; Juškevičiute, Janina; Vókó György
Cím: Bizonyítékok
Alcím: Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára
Sorozatcím: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs publicata ; 139.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és jogtudományi Kar, Pécs, 2006. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 963-642-089-0

coverimage Kevés egyetemi oktató mondhatja el magáról, hogy kollégái már 60 éves korában tiszteletkötettel lepték meg. Öt évvel ezelőtt Tremmel Flórián professzort Minúciák c. tanulmány csokorral köszöntöttük. Érdemes egy pillanatra áttekinteni, hogy mi is történt az ünnepelttel az elmúlt fél évtized alatt, ami ismét érdemessé tette, hogy immáron nemzetközi léptékű tiszteletkötetet nyújthassunk át részére. Mindenekelőtt folytatta vezetői tevékenységét a nevében is megújult, kettőssé vált Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszéken, csakúgy mint a helyi, regionális, alkalmanként országos szintű perbeszédversenyek lelkes szervezését. Mint társvezető részt vett a „A bűnözés elleni küzdelem jogi és nem jogi eszközei” doktori alprogramban, amit kiegészített a Rendőrtiszti Főiskola doktori programjának támogatásával. Önálló, nagy lélegzetű tankönyvet jelentetett meg a századelőn „Magyar büntetőeljárás”, majd az új büntetőeljárási törvény hatályba lépését követően két docensével társszerzőségben „Új magyar büntetőeljárás” címmel. Ugyanezt tette a másik kedvelt tárgya, a kriminalisztika körében is, „Kriminalisztika tankönyv és atlasz” címmel. A tanszék nemzetközi kapcsolatainak bővítése érdekében 2002-ben kezdeményezője volt a Közép-európai Bűnügyi Együttműködés létrejöttének, melynek alapító okirata szerint a szervezet egybefogja a térség bűnügyi (büntetőjogi, büntető eljárásjogi, kriminológiai, kriminalisztikai, büntetés-végrehajtás jogi) oktatóit, kutatóit. Közös tudományos programokat, konferenciákat szervez, kiadványokat készít. Az általa vezető tisztségviselőként is jegyzett Együttműködéshez napjainkban már 11 országból 13 intézmény csatlakozott. Ennek keretében több külföldi konferencián előadott, a kötetünkben található publikációs jegyzéke is jelzi nemzetközi aktivitását. Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 80. évfordulójára rendezett 2003. évi nemzetközi konferencián önálló bűnügyi szekciót vezetett, amely egyúttal alkalom volt a külföldi kapcsolatok erősítésére, bővítésére, valamint a Pécsi Bűnügyi Műhely tanulmánykötetének, a Vargha László 90. születésnapjára készült emlékkötet ünnepélyes átadására is. A legújabb, 2005. évi emlékkötet szerkesztőjeként és a tiszteletére rendezett konferencia szervezőjeként is emlékezett Dezső László kandidátus kollégára. Egész eddigi pályafutását végigtekintve egyáltalán nem meglepő, hogy mások számára is feltűnt alkotókészsége, munkabírása; ahogyan ő szokta mondani: „a munkát nem lehet eltitkolni”. 2005. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kormánykitüntetést vehette át. Kiadványunk címválasztása - mint ahogy korábban sem volt az - most sem véletlen. Kétirányú háttérgondolatot tartalmaz. Egyrészről az elmúlt öt évben az ünnepelt elkészítette és 2005 végén benyújtotta akadémiai doktori értekezését a bizonyítékok körében, amelynek szintézisét a magyar jogirodalomban még egyetlen szerző sem végezte el. Másrészről az itt felsorakoztatott érvek egyúttal bizonyítják azt, hogy Tremmel Flórián professzor érdemes a tiszteletre, a kollégák figyelmére, még és már 65 évesen is. A további bizonyításhoz, a további bizonyítékok szerzéséhez kívánunk neki az eddigiekhez hasonló munkakedvet.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet, Büntetőjog, Emlékkötet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék