Az emberi jogok és a nyelvek corvina logo

Szerkesztők: Andrássy György ; Vogl Márk
További szerzők: Kovács Péter; Kontra Miklós; Trócsányi László; Juhász Hajnalka; Nádor Orsolya ; Andrássy György ; Ádám Antal ; Bruhács János ; Visegrády Antal ; Paczolay Péter
Cím: Az emberi jogok és a nyelvek
Sorozatcím: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata ; 146.
Megjelenési adatok: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2010. | ISSN: 0324-5934 | ISBN: 978-963-642-327-8

coverimage Ez a kötet a 2008. október 10-én Pécsett „Az emberi jogok és a nyelvek” címmel tartott szimpózium anyagát teszi közzé. A szimpóziumra az anyanyelv - és elsősorban a magyar, mint anyanyelv - használatával kapcsolatos jogokról 2005-ben Szegeden megrendezett konferencia folytatásaként került sor. Míg azonban a szegedi konferencia elsősorban a szomszédos országokban élő magyarok anyanyelvhasználatának jogi és gyakorlati kérdéseit vette számba, a pécsi rendezvény célja kifejezetten a nyelvi jogokkal kapcsolatos elméleti kérdések megvitatása volt. Abból kiindulva, hogy igazán érdemi elméleti vitát viszonylag szűk körben és kötetlenebb keretek között lehet csak folytatni, a pécsi rendezvényt szimpóziumként szerveztük meg. A szimpóziumon meghívott előadók vettek részt. Eredetileg tizenkét előadót kértünk fel, közülük ketten családi okok miatt végül nem tudtak megjelenni. A felkérések mindenekelőtt egy előadás megtartására szóltak az emberi jogok és a nyelvek közötti kapcsolat tárgykörében tetszés szerinti témáról, emellett azonban kijelöltünk egy külön vitatémát is, melyről az előadók előre megkapták a vitaindító tanulmányt azzal a kéréssel, hogy a szimpóziumon nyilvánítsanak róla véleményt; az előadók közül voltak, akik csak e második feladatra, a hozzászólásra vállalkoztak. A szimpóziumon a várakozásoknak megfelelően élénk vita bontakozott ki a nyelvi jogokkal kapcsolatos alapvető kérdésekről. A kötet mindazonáltal nem jegyzőkönyvszerűen ad képet e vitáról. Ez két okra vezethető vissza: egyrészt arra, hogy a szimpóziumról készített hangfelvétel gyenge minőségű lett, másrészt pedig arra, hogy a konferenciákon kialakult szokásokat követve az előadók nem csak a szimpóziumon elhangzott előadásaikat csiszolták tovább, egészítették ki stb. a később beküldött írott változatban, hanem korreferátumaikat is.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Nemzetközi jog, Alkotmányjog, Nyelvi jog, Emberi jog, Nyelvhasználat, Kisebbségek, Nyelvszabadság, Kisebbségi jog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék