A női kommunikáció kultúrtörténete corvina logo

Szerkesztők: Sipos Balázs ; Krász Lilla
Cím: A női kommunikáció kultúrtörténete
Alcím: Tanulmányok
Megjelenési adatok: Napvilág, Budapest, 2019. | ISBN: 978-963-338-216-5

coverimage Magyarországon a nők történetének kutatása és a nőtörténetírás mellőzése egyaránt sok évtizedes múltra tekint vissza. Az elsőre jó példa Bobula Ida 1933-as monográfiája, A nő a XVIII. századi magyar társadalomban - másodikra pedig e kötet olykor fanyalgó, a szerzőt politikai aktivizmussal vádoló fogadtatása. E szerint a vád szerint nem történettudományos, hanem a „modern élet” problémáit a múltba visszavetítő műről van szó. Amit úgy is megfogalmazhatunk és egyúttal általánosíthatunk, hogy a nőtörténetírás gyanús dolog, mert politikai ügy, a politikai hatalom kérdéséhez kapcsolódik. Ezzel szemben „a” történetírás - a „fanyalgók” hite szerint - politikai szempontból természetesen semleges. A nőtörténet „politikasemleges” semmibevétele pedig azon a meggyőződésen alapszik, hogy ez a téma objektíve nézve nem fontos, elvégre a múltban a férfiak vittek végbe lényeges dolgokat. (Erre válaszolva szokás a history vagy a malestream történet-írás címkéjével illetni ezt az „objektív” történetírást.) Bár több ellenpéldát is említhetünk arra, hogy a nőtörténetet és a nőtörténetírást más témákkal és részdiszciplínákkal egyenrangúnak ismerik el, tudományszociológiai tapasztalatok alapján mégis úgy tűnik: áttörés, valódi változás csak megfelelő intézményesülés után érhető el. E belátás nyomán jött létre 2015 végén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetében a Nőtörténeti Kutatóközpont. Nekünk, az ELTE BTK Történeti Intézete és Néprajzi Intézete munkatársainak kettős célunk volt akkor, amikor a kutatóközpontot megalakítását kezdeményeztük: egyrészt a nőtörténet hangsúlyos megjelenítése az oktatásban, másrészt az egyetemen zajló nőtörténeti kutatások összehangolása és az eredmények megismertetése a szakmai és érdeklődő közönséggel. E célok érdekében közös egyetemi kurzusokat és szabadegyetemi előadássorozatot tartottunk, nőtörténeti tárgyú szakdolgozatok és doktori értekezések készítésében működ(t)ünk közre, honlapot üzemeltetünk, amelyen mások kutatásait, rendezvényeit is népszerűsítjük, illetve több hazai és nemzetközi konferenciát, workshopot szerveztünk egyedül vagy másokkal közösen. A Nőtörténeti Kutatóközpont két nemzetközi rendezvényének is a női kommunikáció története volt az (egyik) témája, mivel úgy tűnt és tűnik, hogy a Kutatóközpont tagjainak tudományos munkája kisebb-nagyobb részben kapcsolódik e tárgykörhöz, és ez lehet a közös kutatómunka alapja. E törekvéseink jegyében született meg ez a kötet.
Kategóriák: Kommunikáció, Történelem
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Kommunikáció, Nők helyzete, Women History, Kultúrtörténet, Nőtörténet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

borító
Szennycímlap
Címlap
Copyright / Impresszum
Tartalom
ELŐSZÓ
[7]-8
   Krász Lilla: A nőtörténet és a kommunikációtörténet historiográfiai perspektíváiról
[9]-17
CSALÁDI KOMMUNIKÁCIÓ, LEVELEZÉS
[21]-74
   Lengyel Tünde: A kora újkori női műveltség problémái - elvárások, határok és lehetőségek
[21]-33
   Fundárková Anna: Fugger Mária, a „győri hős”, Pálffy Miklós felesége és özvegye
[34]-46
   Duchoňová Diana: Női családi szerepek: menyasszony, feleség, anya. A női kommunikáció színterei a nemesi családokban
[47]-57
   Géra Eleonóra: Családi levelek, családi játszmák
[59]-74
TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A NŐIESSÉG JELENTÉSÉNEK FORMÁLÁSA
[77]-121
   Mátay Mónika: Deviánsak vagy lázadók? A nőiesség diszkurzív olvasatai
[77]-91
   Varga Zsuzsanna: Falusi nők a propaganda célkeresztjében az 1950-es évek elején
[92]-104
   Bartha Eszter: Munkásnő-interjúk és munkáséletmód-kutatások az 1970-es évek Magyarországán
[105]-121
TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS NŐI AKTOROK: TARTALOM-ELŐÁLLÍTÁS
[120]-201
   Németh György: Szapphón túl. Görög költőnők, festőnők és filozófusnők
[125]-137
   Pesti Brigitta: Nők szerepe és jelentősége a 17. századi könyvkiadás mecenatúrájában
[138]-155
   Deáky Zita: Az okleveles bábák érdekérvényesítő fórumainak kialakulása (1893-1914)
[156]-166
   Sipos Balázs: Hogyan lett az újságírás női hivatás is Magyarországon?
[167]-184
   Szilágyi Ágnes Judit: Női művészek és gondolkodók a Revista Atlántida (1915-1920) című portugál-brazil folyóiratban
[185]-201
A kötet szerzői
[203]-204
Kolofon
Kiadói ajánlat
Hátlap / Fülszöveg