Néhány lipoid vizsgálata magnesium-methylatos átesterifikálás segélyével corvina logo

Szerző: Béres Tibor
Cím: Néhány lipoid vizsgálata magnesium-methylatos átesterifikálás segélyével
Sorozatcím: Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethianae Quinqueecclesiensis ; 48
Megjelenési adatok: Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pécs, 1933.

coverimage Földünk szerves életének egyik hatalmas tényezője a zsírsynthesis. Mint egy óriási arsenal áll előttünk a zsír-chemia az organikus chemia rendszerében. A nagy és fáradságos munka árán összegyűjtött adattömeg még mindig nem elegendő ahhoz, hogy mélyebb bepillantást nyerjünk a természet alkotó erejébe. Az általános kérdésektől a legfinomabb biologiai árnyalatig halmozódnak a megoldatlan problémák. Miért építi a pólusok táján a természet az animalis zsírokat, viszont a trópusok buja melegében miért dominál a növényi zsírsynthesis? Melyek azok a tényezők, mi az az ok, ami létrehozza a zsíroknak fajonkénti nagy varíatióját? Vagy nem csodálatos-e, hogy 1 C-atom feleslege vagy hiánya mily szemmel látható módon idézhet elő változást a szervezet anyagcseréjében. Gondoljunk csak a páratlan C-atomú zsírsavak B-oxidációjára és az ezzel kapcsolatos aceton-testek képződési viszonyaira. Vagy vessünk egy pillantást a központi idegrendszerre. Nemde a sötétbe vész itt előlünk a lipoidok szerepe. Vagy a lipoídban oldható carotinoid festékektől mily szálak vezetnek a vehiculumként felfogott zsírokhoz. Idézzük csak emlékezetünkbe a festékes zsírsorvadást. E nagy complexum bármely részén dolgozik a kutató, lépten-nyomon nagy nehézségekre talál a praeparatív munkában. Itt nincs jól kitaposott út, minden esetben alkalmazható, általános methodus. Minden felmerülő problémánál a chemikus gyakorlata, meglátása dönti el, hogy mihez fogjon, milyen útra lépjen. Az első struktur-chemiai lépést, a legnagyszerűbb felfedezést Chevreul-nek köszönhetjük, aki felismerte a zsíroknak zsírsavas-glycerid voltát. Majd a kiváló kutatók hosszú sora foglalkozott még a zsír-chemia kérdéseivel — a technikában is sok ismert név —, akik közül csak néhányat említsek: Scheele, Berthelot, Dufíy, Haller, Holdé, Henriques, Heller, Abderhalden,. Bergmann, Connstein, Twitchell, Fierz. Legújabban korunk legkiválóbb zsírchemikusa Grün, hatalmas munkájában foglalta össze eddigi ismereteinket e téren (,,Analyse der Fette und Wachse". Berlin, Springer, 1925.), Jelen munkámmal igyekeztem gazdagítani ismert- metho-dusainkat, ezért a íractionáló zsírsav-ester módszer alkalmazásához egy más kivitelű eljárást — a zsíroknak magnesíum-methylatos átesterifikálását — dolgoztam ki.
Kategóriák: Kémia, biokémia
Tárgyszavak: Specimina, Analizis, Lipoidok
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék