A somogyi Nagyberek corvina logo

Szerző: Takáts Gyula
Cím: A somogyi Nagyberek
Alcím: Adatok a somogyi Nagyberek gazdaság- és településföldrajzához
Sorozatcím: Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethianae Quinqueecclesiensis ; 51
Megjelenési adatok: Kultúra, Pécs, 1934.

coverimage Az értekezésem tárgyát alkotó somogyi Nagyberek területét a M. Kir. Állami Térképészet 1 :25.000-es és az 1 : 75.000-es, valamint a M. Kir. Állami Térképező Intézet új színes „A Balaton környéke 3. lapjának" 1 :75,000-es térképe alapján bejártam. A települések háztípusairól a rajzokat bejárásom alkalmával készítettem, valamint az alaprajzok vázlatát is a helyszínen vettem fel. A területnél első pillanatra szembetűnő volt az óriási méretű átkultúrálás, melynek eredményeit a fent említett új színes 1 :75.000-es térkép csak igen hiányosan, vagy hibásan vette fel. A hibák és hiányok abból erednek, hogy a M. Kir. Állami Térképészet a régebbi 1 : 25,000-es és 1 : 75.000-es lapjainak ma már nem létező adatait is átvette az új színes lapra. Tehát az újonnan létesített csatornázás gazdasági és egészségügyi szempontból is nagyértékű és az idegenforgalomra nagy kihatású eredményeit nem tünteti fel. Ezek alapján munkám egyik főcéljának bizonyult ezen hiányoknak pótlása és az átkultúrálás tényeinek és eredményeinek térképre való fektetése. Segítségemre volt ebben Büky Ferenc miniszteri osztálytanácsos, a Nagyberek csatornázásának vezetője, aki szíves volt rendelkezésemre bocsátani a munkálat eredményeit és a berek legújabb arculatát visszatükröző térképét, amelynek alapján készültek a Pécsi Kultúrmérnökség e területet ábrázoló lapjai is, A rendelkezésemre bocsátott 1 : 25.000-es lapot lemásoltam. Mivel azonban ezen 1 :25.000-es lap a csatornázás eredményeként keletkezett, a bereknek tehát új gazdasági arcát nem tünteti fel, viszont pedig az új színes 1 : 75.000-es „A Balaton környéke, 3. lap" a régebbi 1 : 25.000-es és 1 :75.000-es lapok ma már hibás eredményeit tartalmazza, egy új lapot készítettem 1 : 75.000-es méretben, mely nemcsak a csatornázást, hanem az utána keletkezett gazdasági állapotot is feltünteti, s ezzel a berek mai arcát tükrözi vissza. Ezt az értekezésemhez csatolt térképet úgy készítettem, hogy a Büky-féle lapot hálózattal láttam el, valamint az 1 : 75.000-es új színes lapot szintén egy kisebb méretű hálózattal vontam be, és ezt a kisebb hálózatot tettem rá rajzlapra. Indítóokom az volt, hogy a fenti színes 1 :75.000-esre vetítettem a Büky-féle 1 : 25.000-est, mivel az új színes 1 : 75.000-es már ha hiányosan is, de feltüntette az új csatornahálózat egyes részeit, tehát támpontul szolgált a térképjavításnál. Az ily alapon megkezdett térképre a bejárásom alkalmával feljegyzett, és a szintén 1 : 75.000-es lapon helyszínen javított eredményeket, így az újonnan tört szántókat, szőlőket, kísérletező fásítást és még a legújabb lapon is mocsárnak, vagy víztükörnek jelzett területből alakult legelöket és kaszálókat vittem rá. így készítettem térképet 1:75.000-es méretben, amely a somogyi Nagyberek legújabb gazdasági arculatát ábrázolja. E térképen feltüntettem a 120 m-es átlagszintet, amely a települések fekvésére és a szántók térhódítására jellemző, valamint a hajdani berekárterület vonalát, azonkívül a csatornákat minőség szerint, a szivattyútelepeket, stb. Áttanulmányoztam a Hadtörténeti Múzeum József császár korabeli 1783-as felvételét, amely ma a bereknek épp 150 évvel ezelőtti képét adja, s mint érdekes ellentétet nyújtó tanú áll a bereknek mai, 1934-es térképe mellett.
Kategóriák: Földtudományok
Tárgyszavak: Gazdaságföldrajz, Specimina, Nagyberek
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum / [Tulajdonbélyegző]
Bevezetés
[3]-4
A Berek hajdan és a csatornázás után
[5]-14
A Berek településeinek történeti vázlata
14-22
A települések és azok kapcsolata a Berekkel
22-31
A Gazdasági élet fejlődése a Berekben
31-38
Tartalom
[39]
[Térkép] A somogyi Nagy Berek
Hátsó borító