Studia oeconomica corvina logo

Szerkesztők: Vörös József; Bélyácz Iván ; Komlósi Sándor; Farkasné Kurucz Zsuzsanna
További szerzők: Barancsuk János ; Balasy, Agnés De; Bányai László; Bessenyei István ; Bélyácz Iván ; Borgulya Istvánné; Dévényi Márta; Dobay Péter ; Sümeginé Dobrai Katalin; Farkas Ferenc; Fojtik János; Hanyecz Lajos; Nagy Gábor; Hoóz István ; Kaposi Zoltán ; Karoliny Mártonné; Komlósi Sándor ; Kruzslicz Ferenc; Lajtai János; László Gyula; Lehoczky Judit; Mátrai Judit; Orosdy Béla; Oroszi Sándor; Rappai Gábor; Rekettye Gábor; Buday-Sántha Attila ; Sipos Béla; Kiss Tibor; Somogyvári Márta; Sramó András; Száraz Erzsébet; Szűcs Pál; Titkos Csaba; Tóth Gergely; Törőcsik Mária; Ulbert József; Varga József; Vörös József; Zágony Rudolf; Zeller Gyula ifj.
Cím: Studia oeconomica
Alcím: Jubileumi tanulmánykötet
Megjelenési adatok: Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 1995. | ISBN: 963-641-395-9

coverimage A közgazdászképzés pécsi megindulásának huszonöt éves jubileumához érkeztünk ebben az évben. A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatóközössége úgy határozott, hogy az évfordulót tudományos rendezvénysorozattal és két jubileumi kötet megjelentetésével teszi emlékezetessé. Az első kötet a Kar történetét, a közgazdászképzés fejlődését és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket mutatja be. A második kötet - amit most kézben tart a Kedves Olvasó - a Studia Oeconomica jubileumi különszáma. Ezt olyan mustrának szánjuk, amelyben a most huszonöt éves Kar oktatói adhatnak számot tudományos-kutatási eredményeikről. A tudományos kutatás, és a kutatási eredmények közzététele rendkívül fontos területe az egyetemi életnek. Ez az a tevékenység, amely megkülönbözteti az egyetemet a képzés alacsonyabb formáitól, ez az, ami az oktatás minőségét is fémjelzi, ez az, ami rangot ad. A közgazdasági (beleértve természetesen az üzleti diszciplínákat is) kutatásokat és a publikációs tevékenységet az elmúlt évtizedekben a relatív elzárkózottság, a belteijesség, a világ fő áramlataitól való részleges elszakadás jellemezte. A magyar kutatók a vezető nyugati publikációkhoz nem, vagy csak nehezen juthattak hozzá, külföldön (nyugaton) csak kivételes esetekben publikálhattak. A rendszerváltás e területen is gyökeres változásokat hozott: növekedtek a lehetőségek, de növekedett a követelményszint is. Bár anyagi forrásaink rendkívül korlátozottak, oktatóink mégis gyakran utazhatnak külföldi kutatóutakra, konferenciákra; intenzív kapcsolatokat tarthatnak a külföldi kutatókkal és hozzáférhetnek (CD-rom, e-mail, internet) a külföldi kutatások legfrissebb eredményeihez is. A világ fő áramlataihoz való integrálódás ugyanakkor a követelményszintet is emeli: külföldön is publikálni kell. Külföldön pedig csak az tud publikálni, aki korszerű módszereket használ és formailag is megfelel az ottani színvonalnak. A mustra nyilván vegyes képet ad. Vannak közöttünk olyanok, akik még nem minden tekintetben jutottak el a magas követelményszintig, vannak olyan fiatal oktatók és kutatók, akiknek ez a fórum jelentette az első publikációk egyikét; de remélem, hogy a tanulmányok között olyanok is vannak, amelyek már a nemzetközi szinthez való felzárkózásról tanúskodnak. A Közgazdaságtudományi Kar stratégiája az, hogy az oktatás és a tudományos kutatás magas minőségével különböztesse meg magát és ezen a bázison lépjen előre a nemzetköziesedés folyamatában is. A Studia Oeconomica jubileumi különszáma, mint általános megmérettetés, ezt a stratégiai célt is szolgálja. A Kar nevében köszönöm a rendezvény támogatóinak azt, hogy lehetővé tették e kötet megjelenését és megköszönöm kollégámnak, Dr. Vörös József egyetemi tanárnak a kötet összeállításakor és szerkesztésekor végzett önzetlen munkáját. Remélem, hogy a Kedves Olvasó érdekesnek fogja találni ezt az összeállítást és kritikájával, tanácsaival fogja segíteni a Kar oktatóinak tudományos-kutató munkáját és publikációs tevékenységét.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Tanulmánykötet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék